Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Allah Resulünün çok sevdiği kızlarından birisidir. Peygamberimiz o evine geldiği zaman hemen ‘Hoş geldin. Diyerek ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.
Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen Peygamberimizin kızı kimdir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Allah Resulünün çok sevdiği kızlarından birisidir. Peygamberimiz o evine geldiği zaman hemen ‘Hoş geldin. Diyerek ayağa kalkar, onu öper ve kendi yerine oturturdu.Yukarıdaki paragrafta hakkında bilgi verilen Peygamberimizin kızı kimdir? sorunun cevabı "Hz. Fatıma " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Koşukla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. BüyükelçilerII.Bakanlar Kurulu üyeleriIII.ValilerIV.Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeleriV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri1982 Anayasası’na göre, yukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Anayasa Mahkemesinin Yüce Divan sıfatıyla yargılayacağı kişiler arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisi dinleme yöntem ve tekniklerinden biri değildir? İlk modern roman hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalıktan korunmak için yapılması gerekenlerden biri değildir? Türkiye’de II. Dünya Savaşı yıllarında, aşağıdaki siyasi partilerden hangisi iktidarda bulunuyordu? Kur’an’da anlatılan geçmiş toplumlardan, bazı peygamberlerin başından geçmiş olan, bizlere ibret olacak, yaşanmış olaylara ne ad verilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi bir düşünceye, inanışa körü körüne aşırı derecede bağlanıp ondan başkasını düşünememe durumunu ifade eden kavramdır? 4906 – 3767 = ?​Yukarıda verilen çıkarma işleminin sonucu kaçtır? Danıştay’ la ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Uyarılara tepki göstermeII. İnorganik madde kullanmaIII. Mayoz bölünme yapmaIV. Enzim sentezlemeV. Doku oluşturmaYukarıda verilenlerden hangileri bütün canlılar için ortak değildir?