S:1

Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının neden olduğu sonuçlardan biri değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ışığın doğrusal yolla yayılmasının neden olduğu sonuçlardan biri değildir? sorunun cevabı "Yanan maddelerin ışık üretmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kız torunlarından biridir? Fen Bilimleri dersinde öğrenciler öz ısı ile ilgili aşağıdaki bilgileri veriyorlar.Bilal: Öz ısı madde miktarına bağlıdır.Kübra: Bir maddenin sıcaklık değişimi öz ısı ile doğru orantılıdır.Murat: Öz ısıları küçük olan maddeler daha çabuk soğur.Öğrencilerden hangileri öz ısı ile ilgili yanlış bilgi vermiştir? Nokta ( . ) aşağıdaki cümlelerden hangisinde doğru kullanılmıştır? Türkiye Cumhuriyetinin ilk yüksek okulu hangisidir? Hz. Muhammed (sav.), Yahudilerle Medine Sözleşmesini imzalayarak yapmak istediği şey aşağıdakilerden hangisidir? I. Yasalara ve hukuka aykırılıkları denetleme ve yasalara uymayanları cezalandırmaII. Kanun yapmaIII. Yasaları uygulamaYukarıda bir ülkede kullanılan yetkiler verilmiştir. Bu yetkilerin doğru karşılıkları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? I II III A) Yürütme Yargı YasamaB) Yargı Yasama YürütmeC) Yasama Yargı YürütmeD) Yürütme Yasama Yargı Aşağıdakilerden hangisi doğal destanların özelliklerinden sayılamaz? Yurtta sulh, cihanda sulh sözünden hareketle Atatürkle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? f(x) = (3m - 8)x + m - 2 doğrusal fonksiyonunun değişim oranı 7 olduğuna göre f(1) kaçtır? Hangisi evde kullandığımız kaynaklardan değildir? Bir nesnenin sanat eseri olarak sayılabilmesi için belirli özelliklerinin olması gerekir.Aşağıdakilerden hangisi sanat eserinde olması gereken özelliklerden değildir? Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir? Hangi ifade doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi doğuştan gelen haklarımızdan değildir? İslam dinine girmek isteyen bir kişi ilk olarak hangi sözü söylemelidir? Bitkilerin topraktan emdikleri suyun fazla kısmını yapraklardaki gözeneklerden dışarı atmasına ne denir? Omurgasız hayvanlara ................................., karınca ve midye örnek verilebilir.Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Kuvay-ı Milliye hareketi ilk defa hangi işgale karşı kurulmuştur? Yusuf, pazartesi günü 290 sayfa, salı günü pazartesiden 75 sayfa daha fazla okudu. Yusufun kitabı 725 sayfa olduğuna göre; okuyacağı kaç sayfası kaldı? Berk 2 sa 37 dk, Ufuk 2 sa 18 dk ders çalıştı. İkisi birlikte kaç saat kaç dakika ders çalıştılar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Bazı sanatçıların zaman içinde yitip gitmesinin, unutulmasının sebebi - - - -.Bu cümle düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir.Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi besin israfına neden olur? Kelebek, böceklerin pul kanatlılar takımının kanatlı fertlerine verilen genel addır. 150.000 kadar türü bilinmektedir. Vücutları kiremit dizilişi şeklinde renkli pullarla örtülüdür. Ağızları hortum şeklindedir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? Aşağıdaki deyimlerin hangisi "bir kimsenin derdini paylaştığı dostu" anlamına gelir? Bir gün nehirler gibi çağlayarak derindenDağlardan, ormanlardan sana akacak mıyım?Ey deniz, şöyle bir gün sana bakacak mıyım?Elma bahçelerinden, fındık bahçelerinden?Yukarıdaki dizelerde asıl vurgulanan hangisidir? Paramesyumun eşeyli üremesi sırasında görülen bazı olaylar aşağıda verilmiştir.I. Mitoz bölünmeII. KonjugasyonIII. Mayoz bölünmeIV. Çekirdek kaynaşmasıBuna göre iki paramesyumdan sekiz paramesyum oluşmasına kadar geçen süreçte yukarıda verilen olaylar hangi sıraya göre gerçekleşmelidir? Aşağıdaki örüntünün son iki basamağına hangi sayılar gelmelidir?14-18-15-19-16-.......-......... Aşağıdakilerden hangisi mitozun metafaz evresi ile ilgili değildir? Aşağıdakilerden hangisi ek alarak anlam değiştirmiştir? Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları hangi ilimizdedir? Dünya'nın Güneş etrafında dolanması sonucu;I. Mevsimler meydana gelir.II. Bir yıl meydana gelir.III. Gece ve gündüz meydana gelir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Namaz dinin direğidir."Bu hadiste namazın hangi özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdaki sözcüklere ‘-e, -a ekleri getirildiğinde hangi sözcükte bir değişiklik meydana gelir? Bir sesin kaynağına yaklaştıkça ses şiddeti...........Verilen cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanabilir? Aşağıdakilerden hangisi ''ateşle oynamak'' deyiminin karşılığıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir