S:1

Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?

Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir? sorunun cevabı "Güneş " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Mike : - - - - ?Rosa : Fishing. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar? İtilaf Devletleri arasında Anadolunun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları ne zaman ortaya çıkmıştır? Bedir Savaşında esir düşen bazı Mekkelilerin 10 müslüman çocuğa okuma yazma öğretmeleri karşılığı serbest bırakılması Hz. Muhammedin (sav.) hangi özelliğini ön plana çıkarmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi, namazı bozan durumlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -de, -da ekinin yazımında bir hata yapılmıştır? A: How - - - - milk do you need?B: I need a glass of milk. Aşağıdakilerden hangisi dille aktarılamaz? Dünya ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır ? Kurân-ı Kerimde yer alan sure, ayet ve cüz bölümlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 4, 10 , 16, 22 ,K ,L ,MYukarıdaki sayı örüntüsünde K, L ve M sayılarının toplamı kaçtır? I. Ödemeler dengesini düzeltmek,II. Serbest piyasa ekonomisine geçmek,III. Enflasyonu düşürmek,IV. İhracata yönelik üretimi teşvik etmek,Yukarıdakilerin hangileri 24 Ocak 1980de alınan ekonomi kararlarının temel öncelikleri arasında yer alır? Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir? Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelike göre, belgenin şekli özellikleri ile ilgi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Çözümlenmiş halde verilen sayılardan hangisi doğru olarak verilmiştir? Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, insanların mutlu mesut yaşadıkları bir köy varmış.Bu anlatım kaç cümleden oluşmuştur? 28 ÷ (1 + 2.3) işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi felsefenin doğrudan incelediği konulardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? • Müslümanlara camide namaz kıldırmakla görevi kişidir.• Cami, mescit ve bunun gibi yerlerde genellikle öğütniteliği taşıyan dini konuşmayı yapan kişi.• Ezan okuyan kişiHaklarında bilgiler verilen cami görevlilerin adlarınındoğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? I am going to visit my grandparents - - - - . İbadetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Microsoft Word Programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ceviz ağacında 86 tane ceviz vardır. Ayşe 25, Emel de 37 ceviz topladı.Ağaçta kaç ceviz kaldı? Aşağıdakilerden hangisi kasidenin bölümlerinden biri değildir? "180-145-128-174-192-102"Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi 100 sayısına yuvarlanır? Amca , dayı , hala ve teyzenin çocukları bizim neyimiz olur ? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi yoktur? I. Kendi kusurlarını görmezden gelen insanlar başkalarını eleştirmekten de kaçınırlar.II. Başkalarının kusurlarını açığa vurmak bize bir şey kazandırmaz.III. Kendi kusurlarını gizlemek isteyenler başkalarında kusur ararlar.IV. Belli bir olgunluğa erişmiş insan öz eleştiri yapmayı bilir.V. Kusurlarını kapatmaya çalışanlar başkalarını eleştirirler.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi anlamca aynı doğrultudadır? (1) Yayla, Orta Anadoluda dağların düzü demek- tir. (2) Yaylanın üstünden bütün tarih geldi, geçti; destanlar suyunu içti; masallar koynunda büyüdü.(3) Yayla adamı, toprağı gibi dışından sönük, için- den uyanıktır. (4) Yaylanın sesi kuru, gözü boş fakat içi yanık, türküsü yaşlıdır. Bu paragrafta numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmuştur? Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelime büyük harfler başlar? 6 bidon su, 4 yarım bidon sudan kaç bidon fazladır? Bu güzel havada,dışarı çıkmayı hepimiz istedik. Cümlesindeki altı çizili sözcüklerin türü hangisinde doğru verilmiştir? Ermeni Hükümetinin Sevr Anlaşmasının geçersiz olduğunu kabul ederek Doğu Anadolu üzerindeki bütün isteklerinden vazgeçtiğini belirten antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre merkezî yönetim bütçe kanunu tasarısının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisi sorumludur? Bir çıkarma işleminde eksilen 7958, kalan 3089 ise çıkan sayı kaçtır? Bir varil zeytinyağı 4 damacana ile dolmaktadır. 4 varil kaç damacana ile dolar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir