S:1

Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfini yazınız.
( ) İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.
( ) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.
( ) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.
( ) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalıdır.
( ) Araştırmalarımızda İnternet sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz.

Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" harfini yazınız.( ) İnternetten indirilen dosyalar her zaman güvenlidir.( ) Sanal ortamda iletişimin artması yüz yüze iletişimin azalmasına neden oldu.( ) Bilim insanları kendi çıkarlarını ön planda tutan insanlardır.( ) Bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri de başarısız olmaktan korkmamalıdır.( ) Araştırmalarımızda İnternet sitelerinin ismini ve erişim tarihini belirtmeliyiz. sorunun cevabı "YDYDD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kara yolunda 80 km/saat hızla seyreden motosikletin önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? Alinin 8 sarı 6 kırmızı 4 mavi bilyesi vardır. Alinin toplam kaç bilyesi vardır? Aşağıdaki bölgelerden hangisinde deniz yoktur? Güneşe yakınlık bakımından altıncı sıradadır.82 adet uydusu vardır Zehirli gazlardan oluşan bir atmosferi vardır.Halkaları vardırYukarıda özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? Sanayi inkılabının yarattığı en önemli siyasi sonuç aşağıdakilerden hangisidir? 20 kg leblebi 250 gramlık poşetlere doldurularak paketleniyor. Kaç poşet leblebi olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük iki ayrı yapım eki almıştır? Divan edebiyatının en ünlü övgü ve yergi şairidir. Şiirdeki ustalığını övgü şiiri olan kasidede göstermiş, edebiyatımızın kaside ustası kabul edilmiştir. Şairin kasideleri, gazellerini gölgelemiştir. Saltanatları döneminde yaşadığı dört padişahtan en çok IV. Murata kasideler yazmıştır. Devrinin devlet adamlarına ve şairlerine en sert sözleri söylemekten çekinmemiştir. Yazdığı bir hicvi yüzünden boğdurularak öldürülmüştür. Siham-ı Kaza adlı bir eseri vardır.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Evden (1) çıkınca (2) arkadaşımı(3) apartmanın önünde (4) babasıyla (5) konuşurken gördüm. cümlesindeki numaralandırılmış kelimelerden hangileri hal eki almıştır? Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatlive merhametlidir. (Tevbe suresi, 128. ayet.) Yukarıdaki ayette Peygamberimizin hangi özelliğine değinilmiştir? Zayıf kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Peygamberimizin hicretten hemen sonra yaptırdığı ve içinde kabrinin de bulunduğu mescid aşağıdakilerden hangisidir?A) Mescid-i NebiB) Cennetül BakiC) Mescid-i HaramD) Kâbe Asıl adı Numan bin Sabit olup 699 yılında Kûfede doğmuş ve 767 yılında vefat etmiştir. Irakın ünlü âlimlerinden ders alarak bilgisini geliştirmiştir. Ticaretle de uğraşmış ama aynı zamanda müçtehit düzeyinde birçok talebe yetiştirmiştir. Fıkıh bilgisi ve birçok konudaki pratik çözümleri sayesinde İmam-ı Azam ismiyle anılır. Yetmiş yıllık ömrünü ilim ve öğrenci yetiştirmekle geçirmiş ve kendisine teklif edilen kadılık görevini tüm baskılara rağmen kabul etmemiştir.Hakkından bilgi verilen bu imam aşağıdakilerden hangisidir? I hate - - - - my holiday in hotels. -Türk dilini yabancı dillerin etkisinden kurtarmak-Türkçeyi ulusal bir dil haline getirmek-Türk dilinin zenginliğini ortaya koymak amacıyla, Cumhuriyetin ilk döneminde kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimiz Taifde işkence gördükten sonra dinlenmek için Utbe ve Şeybe adlı kardeşlerin bahçesinin duvarına yaslanarak dinlendi ve başından geçenleri onlara anlattı. Efendimize üzülen Utbe ve Şeybe kardeşler efendimize köleleri ile bir tabak üzüm gönderdi. Efendimiz ile aralarında geçen sohbetten sonra Müslüman olanan kölenin ismi nedir? Aşağıdakilerden hangisi toplumsal hayatın düzenlenmesine yönelik bir inkılap değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? Karadenizliler, denizin durgunluğunu anlatmak için, Deniz o kadar durgun, o kadar durgun ki karıncalar su içerdi. derlermiş.Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Anadoludaki ilk yerleşim yerlerinin deprem, salgın hastalık ya da savaşlar sonucunda yıkılmasına rağmen insanlar yeni yerleşimlerini yine bu bölgelerin yakınlarına yapmışlardır.Bu durumun ortaya çıkmasında bölgenin hangi özelliği daha etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi internetten güvenli alışveriş yapmak için dikkat edilmesi gerekenlerden değildir? Hangi davranış sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya örnek olmaz? Babam balık tutmak için yeni olta almaya gidiyor.cümlesinde baştan beşinci kelime hangisidir? İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Her ne söz söyler- se mutlaka yanında gözetleyen biri vardır.(Kâf suresi, 17-18. ayetler)Bu ayetlerde görevleri bildirilen melekler aşağıdakilerden hangisidir? (1)Yazıda, daha ilk satırlardan itibaren bir karmaşa seziliyor. (2) Sanki eleştirmen romanın içinde kaybolup gitmiş. (3)Romanın dolambaçlı anlatımı, eleştiriye aynen yansımış. (4)Eleştirmen her fırsatta iyi eğitim gördüğünü belirtiyor. (5)Bu dağınıklık, okurun aklını da karıştırıyor.Bu parçada anlatım akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir? A: I have a terrible headache for hours.B: I think - - - - . İstanbul Hükümeti TBMMnin açılmasından sonra Anadolu halkını milli mücadeleye karşı kışkırtmış,birçok ayaklanmanın çıkmasına sebep olmuştur.Bu durum milli mücadeleye de olumsuz etki yapmıştır. İstanbul Hükümetinin bu faaliyetleri yürütmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Sabah saat 07:30da kalkan Serap Hanım, saat 09:20de işine varmaktadır. Buna göre Serap Hanım, uyanıktan kaç saat sonra işine varmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı yapıda bir isimdir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki farklılıkların doğurduğu sonuçlar arasında sayılamaz? İstanbul âşığı Yahya Kemal; eski şiirle yeni şiiri sentezlemiş, ölçü konusunda ise bir istisna dışında aruzdan yana tavır koymuştur.Bu cümleden Yahya Kemalle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak çıkarılabilir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.( ) 2a − 1 cebirsel ifadesinde bilinmeyen yerine 5 yazarsak ifadenin değeri 9 olur.( ) 2m2 − 9m − 1 cebirsel ifadesinde katsayıların toplamı 14dür.( ) Cebirsel ifadelerde yalnızca benzer terimler toplanabilir.( ) Bir kenar uzunluğu n birim olan karenin çevresi 4n birimdir I. Yıllık sıcaklık farklarının ortadan kalkmasıII. Dünyanın Güneşe olan uzaklığının sabit olmasıIII. Mevsim sürelerinin her iki yarım kürede eşit olmasıDünyanın yörüngesinin elips değil de çember olması sonucunda yukarıda verilen durumardan hangileri gerçekleşirdi? Aşağıdaki cümlelerin hangisi sıfat değildir? Tugay 15 yaşındadır. Dedesinin yaşı Tugayın yaşının 6 katı kadardır.Buna göre Turgay ile dedesinin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül kaldırıldığında anlamda değişiklik olur? a negatif bir rasyonel sayı olduğuna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? Zeliha, Berna, Sinem ve Nigar; içinde "meydan" sözcüğünün geçtiği değişik cümleler bulmaya çalışarak hem aralarında eğleniyorlar hem de bu sözcüğün değişik anlamlarını öğreniyorlardı. İlk cümleyi Zeliha buldu: "Açıklamaya gerek yoktu, gerçekler gün gibi meydandaydı." Zeliha'nın ardından Sinem: "Şehrin en büyük meydanındaki açılışa pek çok devlet adamı katıldı." dedi. Berna: "Bayram dolayısıyla bütün sokaklar, meydanlar asker doluydu." dedi. Nigar ise son olarak: "Evdeki herkese çok güvenir, paralarını meydanda bırakırdı." dedi.Buna göre öğrencilerden hangi ikisi "meydan" sözcüğünü aynı anlamda kullanmıştır? I- Savlar Türklerin hayat felsefesini ve yaşamını anlatırII- Türklerdeki çadır yaşamını anlatan Toylar vardırIII-Savaşlarda, avlanmalarda gayret ve heyacanı artırmak için Koşuklar söylenirİslam öncesi Türklere ait edebi örneklendirmelerden hangileri doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir