Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgiye ne ad verilir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgiye ne ad verilir? sorunun cevabı "Işık ışını " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Medya”, İngilizceden dilimize girmiş bir kelimedir. Araçlar ve ortamlar anlamında kullanılmaktadır. Kitaplar, gazeteler, e-dergiler, cep telefonu mesajları, ilan panoları, çeşitli ürün ve giysiler üzerindeki yazılı baskılar birer medya örnekleridir.Yukarıdaki açıklamada hangi sorunun cevabı yer almamaktadır?  Haklarını ve sorumluluklarınıbilen, karşılaştığı sorunları hak, özgürlük ve sorumluluk temelinde çözmeye çalışan, toplumsalsorunlara karşı duyarlı olan bireylere ………… ………………denir. 1. Allah bizi uyarmak için elçiler gönderdi.2. Elçiler Allah’ın cc emirlerini bildirir.3. Peygamberler Allah’tan mesaj alır.4. Peygamberler Allah’tan gelen mesajı hissederek öğrenirler. Yukarıda peygamberlere iman ile ilgili bilgiler var. Hangisi yanlıştır? Türkiye Selçukluları, yaptıkları kervansaraylarda yolcuları her türlü ihtiyacını karşılıyorlardı. Burada yolcular hayvanlarıyla birlikte ücretsiz kalabiliyorlar, hasta olanlar tedavi ediliyor hatta fakir yolculara gerekli malzemeler veriliyordu. Bu uygulamanın temel nedeni olarak hangisi söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi işletme yöneticilerinde olması gereken özelliklere göre yanlıştır? (I) Her mevsimin ayrı bir güzelliği vardır, derler. (II) Bununla birlikte yaz,bazı yönleriyle diğer mevsimlere göre daha güzeldir. (III) Çünkü yazın, hem doğa hm de insanlar iyice güzelleşir.(IV) Hele de kış mevsimiyle kıyaslanınca.Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangileri birbiriyle yakın anlamlıdır?  Hangisi beş duyu organımız değildir?  Mars ile Jüpiter arasında kalan bölgede bulunan, Güneşçevresinde dolanan, aşınmış kaya ve metal parçalarına ne ad verilir? • Alparslan’ın komutanlarından Ahmet Gazi tarafından kurulmuştur.• Beylik Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar’ı içine alacak şekilde genişlemiştir.• Rumlar ve Gürcülerle mücadele etmiştir.• Kale Camisi, Ulu Cami ve Kayıtbay Camisi onlardan kalma önemli mimari eserlerdendir.Hakkında bilgi verilen beylik, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda Miladi takvim ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Bazı kişiler, körü körüne taklit ederler. Taklit, eğer bilgi ve bilinçten yoksunsa zararlı olabilir. İnsanı kolaycılık ve tembelliğe götürür. İnatçılık, aşırı taraftarlık ve bağlılık, üstünlük  taslama ve farklı görüşlere tahammülsüzlük gibi yanlış davranışlara yol açabilir. Bu parçada aşağıdaki tutumlardan hangisinin zararlarından   söz edilmektedir? Doğa, bahar mevsimine girerken yeniden uyanışını filizlenerek, çiçek açarak sergiliyor. Hayata bir tazelik ve dinçlik getiriyor. Doğa böylesine uyanırken insanların önemli bir çoğunluğu bu dönemlerde - - - -.Bu metin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa olumsuz bir durumdan söz edilmiş olur?