Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.
(.) Kuran-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayında indirilmeye başlandı.
(.) Peygamberimiz, Medinede doğmuştur.
(.) Tüm ilahi kitaplar değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.
(.) Kuran-ı Kerimin emirleri yalnızca Araplar için geçerliydi.
(.)Bismillahirrahmanirrahim in anlamı Esirgeyen, bağışlayan Allahın adıyla. demektir.

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y, yazınız.(.) Kuran-ı Kerim 610 yılının Ramazan ayında indirilmeye başlandı.(.) Peygamberimiz, Medinede doğmuştur.(.) Tüm ilahi kitaplar değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir.(.) Kuran-ı Kerimin emirleri yalnızca Araplar için geçerliydi.(.)Bismillahirrahmanirrahim in anlamı Esirgeyen, bağışlayan Allahın adıyla. demektir. sorunun cevabı "DYYYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“İnsanlar hürriyetlerini, rahatlarını ve emniyetlerini bugüne kadar araya gelmişlerdir.”       Cümlesindeki fiilin anlamı için aşağıdakilerden hangisi söylenir? • “Rabbim! Gerçekten bana hükümranlık verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.”                                                      (Yûsuf suresi, 101. ayet)•  “...İşte böylece (Mısır’da adaletle hükmetmesini sağlamak) ve kendisine (rüyadaki) olayların yorumunu öğretmek için Yusuf’u oraya yerleştirdik...”                                                       (Yûsuf suresi, 21. ayet)Bu ayetlerde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 68'den başlayıp geriye 3'er sayarken 5. sırada hangisini söyleriz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  ikileme sıfat olarak kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi kişinin devlet tarafından dokunulamayacak ve aşılamayacak özel alanının sınırlarını çizen;bireyi iktidara karşı koruyan kişi haklarından değildir?  İsmet Özel, Sökeli bir polis memurunun altıncı çocuğudur. İlk ve ortaöğrenimini Kastamonu,Çankırı ve Ankara’da yaptı. Bir süre Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi.Bu parça aşağıdakilerden hangisine örnektir? He has got a bike. It is _____________ bike. Cebrail meleği aracılığı ile peygamberimize indirilen ilk ayetler aşağıdakilerden hangi sureye aittir? “Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri doyur, ………….. başını okşa.”     Yukarıdaki hadis-i şerifte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Türk cumhuriyetlerinden birisi değildir?   Bir tüketici aldığı malla ilgili bir sorunu, satıcı ile çözemez ise nereye başvurmalıdır?  Kimler taşıt kullanabilir?