S:1

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( ) Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.
( ) Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir. .
( ) Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.
( ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.
( ) Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.( ) Hızlanma, yavaşlama, sallanma ve dönme birer hareket türüdür.( ) Ses ve ışık da bir çeşit enerjidir. .( ) Karışımı oluşturan maddeler kendi özellikleri kaybeder.( ) Sürtünme, hareketi hızlandıran kuvvettir.( ) Titreşerek ses üreten cisimlere ses kaynağı denir sorunun cevabı "DDYYD" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Milli Güvenlik   kurulunda hangisi bulunmaz?                                "Yağmur başlayınca çocuklar çadıra girsiler." cümlesinde koyu yazılan sözcük ismin hangi halindedir? Aşağıdakilerden hangisi maddelerin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden biri değildir? –cı eki hangi kelimeye eklenirse bir meslek adı olmaz? 16 274 sayısının soluna 13 yazılırsa milyonlar bölüğündeki sayı aşağıdakilerden hangisi olur? Şüpheyi amaç edinen Pyrrhon’a göre bilginin  kaynağı duyumlardır. Duyumlar ise öznel olduğundan kişiden kişiye farklılık gösterir. Öznel duyumlardan hareketle, nesnel bir gerçekliğin bilgisine varılamaz.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Pyrrhon’un düşüncesine uygundur? I. Bireysel farklılıklar önemsenir.II. Öğretmenin beklentileri önceliklidir.III.  İletişim ve anlayış temelli bir süreç yürütülür.IV. Ceza ve ödüle dayalı bir disiplin anlayışı vardır.V.Olumsuz davranıştan çok olumlu davranış vurgulanır.Yukarıdaki ifadelerden hangileri çağdaş sınıf yönetimi anlayışının özelliğidir? Kanın damarlar içinde hareket etmesini sağlayan organ hangisidir ?  Ali' nin 28 şekeri vardı. Kardeşinin ise Ali' nin şekerlerinden 12 fazla şekeri vardı. İkisinin şekerleri toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi oruçluya yakışmayan davranışlardan biridir?  Bilimsel bir problemin çözümünde ilk yapılması gereken çalışma aşağıdakilerden hangisidir? Ahmet: Ali prepared well and climbed to thetop of Erciyes in a very short time.Ceren : Yes. ................... Rüzgarların aşındırıp taşıyarak biriktirdiği malzemelere ne ad verilir? Işığı iyi yansıtan maddeler parlak, yansıtmayanlar ise mat (donuk ) renklidir .Aşağıdaki maddelerden  hangisi mattır ?  Aşağıdakilerden hangisi bağ dokunun özelliklerinden değildir? Güvenli geçiş olmayan yerlerde karşıya nasıl geçeriz? TBMM, ne zaman ve nerede açılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul ad vardır? “Kıyamet günü için adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye haksızlık edilmez. (İnsanın yaptığı iş) bir hardal tanesi ağırlığında olsa da onu getiririz. Hesap görücü olarak biz yeteriz.” (Enbiyâ suresi, 47. ayet)Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre kaymakamlar için davaya bakmaya yetkili ve görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi “ Dört yüz yedi milyon yüz doksan bir” sayısının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? “La ilahe illallah Muhammed’un Rasulullah”Yukarıdaki cümleye ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi dini şükür ifadelerinden birisidir?  Aşağıdakilerden hangisi mecaz anlamın tanımıdır? The thief couldn’t be caught………. the police.  Tüm canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilk gereksinimleri nedir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi "Düşmek" eyleminin tersidir? Ülkemizin bugünkü sınırlarının çizildiği ve bağımsızlığını kazandığı anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? "dert” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? I- www.bing.com.trII- www.yandex.com.trIII- www.ask.fmYukarıdaki internet sitelerinden hangisi ve hangileri arama motorlarına örnektir? Dalgaların genel özellikleri ile ilgili verilen;I. Birim zamandaki dalga sayısına frekans denir.II. Bir tam dalga oluşması için geçen süreye periyot denir.III. Dalganın bir periyodik zamanda aldığı yola dalga boyu denir.yargılarından hangileri doğrudur? Yağların rafinasyonu;I. Yağdaki istenmeyen safsızlıkları uzaklaştırmakII. Asitliği gidermekIII. Koku almayukarıda verilenlerden hangilerini sağlamak için yapılır? He always - - - - his money with his friends because he is a generous man.  I- TıpII- TarımIII- EndüstriGenetik mühendisliği yukarıda verilen alanların hangilerinde çalışmalarını sürdürmektedir?  “…Boğa ayak üstünde duramadı, düştü tepesinin üstüne yıkıldı Oğlan bıçağına el attı. Boğanın basını kesti. Oğuz beyleri gelip oğlanın başına toplandılar, aferin dediler. Dedem Korkut gelsin, bu oğlana ad koysun, beraberine alıp babasına varsın, babasından oğlana beylik istesin, taht alıversin dediler. Çağırdılar. Dedem Korkut gelir oldu.Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut oğlanın babasına söylemiş, görelim hanım ne söylemiş:Der:Hey Dirse Han beylik ver bu oğlanaTaht ver erdemlidirBoynu uzun büyük cins at ver bu oğlanaBiner olsun hünerlidirAğıllardan on bin koyun ver bu oğlanaEtlik olsun hünerlidir…”Dede Korkut Hikâyeleri’nden alınan bu parçanın dil ve anlatım özellikleri ve gerçekliği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “ e, l ,k ,a" harfleri ile hangi anlamlı kelime yazılabilir? Hayalimizde bile göremediğimiz kadar geniş, hendesî, temiz, pergel ve zevkin müşterek eseri, nihayetsiz caddeler... Bu caddeler o kadar mükemmel şeyler ki bunları “gördüm” diye ayrıca not etmeyi kendimce lüzumsuz bir iş addetmiyorum. Büyük ve zengin camekânları, henüz elifini bilmediğimiz bir göz avlama sanatının zalim incelikleriyle düzeltilmiş mağazalar…Bu parça hangi metin türünden alınmış olabilir? Müzikle tedavi, tıp tarihi kadar eskiye dayanır. Çünkü insanlar tedavi araçlarını çoğu kez birlikte kullanmış-lardır. Homera, ameliyatlarda müziği kullanmış vemüziğin sakinleştirici etkisini göstermiştir. Aesculape ise, sağırlığı tedavi ederken trampet kullanmıştır. MÖ 400’lü yıllarda Platon da müziğin ahenk ve ritmiyle insan ruhunun derinliklerine nüfuz ederek ona hoşgörü kazandırdığı ve rahatlık verdiğini belirtmiştir.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kırgızların Ötüken bölgesini terk etmelerinin nedeni, aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir