S:1

Can he playguitar? Cümlesinin cevabı nedir?

Can he playguitar? Cümlesinin cevabı nedir? sorunun cevabı "No, he can’t" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Kur’an’ı Kerim bütün insanlara hitap eden son ilahî kitaptır. Bu nedenle her Müslüman, Kur’an’ı Kerim’deki emir ve yasakları öğrenmekle yükümlüdür. Bununla beraber Kur’an’ın dili Arapçadır ve bütün insanların Arapça dilini öğrenmeleri mümkün olmayabilir.Buna göre Kur’an’ı Kerim’in mesajını insanlara ulaştırmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? 2 onluk 4 birlikten oluşan sayı kaçtır?  Kurtuluş savaşı yıllarında doğu cephesinde Ermenilere karşı kahramanca savaşıldı.Ve Ermeniler işgal ettikleri yerlerden çekildiler. Buna göre doğu cephesinin kapanmasını ve ermeni saldırılarının durmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?   Friglerde öküz öldürenin ve saban kıranın cezası ölümdü.Bu durum Friglerin daha çok hangisine önem verdiğinin kanıtıdır? Aşağıdakilerden hangisi kamu yönetiminde halkla ilişkiler ile olarak verilen bilgilerden hangisi doğrudur? Canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? Aşağıdaki kelimelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşaması olmuştur?   Dünyanın önemli zeytin üreticilerinden biri olan ülkemiz, savunma sanayiinde kullanılan aktif karbon üretiminde zeytini değerlendirmeyip, aktif karbonu dışarı- dan ithal edilmektedir.Bu durumu ortadan kaldırmanın yolu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hangi cümlede ‘de’ nin yazımı yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde soru eki  “-mi” nin yazımında hata vardır? “Kitabı incelediğimizde yazarın dilinin pürüzsüz olduğunu görüyoruz.” Bu cümledeki altı çizili sözcük hangi anlamda kullanılmıştır?   I - - - - a strange dream last night.  Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır? Peygamberimiz(sas)e bir adam gelmişti. Kalbinin çok katı olduğundan şikayet etmişti. Peygamberimiz(sas)in adama verdiği tavsiye aşağıdakilerden hangisidir? Sevap ve günahlarımızı yazan meleklere verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bulunma durumunda” bir isim kullanılmıştır? Yalan söylememek, başkaları hakkında kötü düşünmemek nasıl bir temizliktir? Çığ felaketi hangi alanlarda görülmez? Ekvator ve çevresinde yıl boyunca ortalama sıcaklığın yüksek olmasına bağlı olarak buharlaşma miktarı faz-ladır. Bu durumun sonuçları arasında aşağıda verilenler-den hangisi gösterilemez? Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir? 1. Şiirİllerde konup göçerler Lale sümbülü biçerler Ağalar beyler içerler Kahve de kara değimli2. ŞiirGülelim oynayalım kâm alalım dünyadanMai Tesnim içelim çeşmei NevpeydadanGörülem ab-ı hayat çıktığın ejderhadanGidelim serv-i revanım yürü Sadabad’eBu iki şiir karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 5 basamaklı bir doğal sayıda hangi rakam başa gelemez? Algoritmaların görsel olarak şekillerle gösterilmesine ne denir? Yedi yaşındayken babasının ölümü üzerine yakınları ile Yesi şehrine göç eder. Bu şehirde aldığı eğitimi ilerletmek için Buhara’ya gider. Buhara’da tanıdığı ünlü mutasavvıf Yusuf Hemedanî’ye bağlanır. Şeyhinin ölümü üzerine ömrünün sonuna dek kalacağı Yesi’ye döner. Burada kurduğu tarikat aracılığıyla İslam dininin, göçebe Türkler arasında yayılıp benimsenmesini sağlar. Halk dili ve zevkiyle söylediği “hikmet”ler, onun geniş halk kitlelerince sevilip efsaneleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Bu paragrafta hayatı hakkında bilgi verilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Sıcak bir yaz mevsimiydi. Büyük bir kuraklık yaşanıyordu. Susuzluktan, zeytin ağaçları zarar görebilirdi. Yamaçlardaki ağaçlara su ulaştırmak çok zordu.Annem, her ağaca içi su dolu birer poşet bağladı. Altından küçük birer delik açtı. Artık, zeytin ağaçları, damlayan su ile susuzluğunu gideriyordu.Kuraklık hangi mevsimde yaşanmış?  Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür  İslam’a davetinaçıktan yapılmasını bildiren ayetler aşağıdakilerden hangisidir? Fiziki haritalarda yer şekillerini ve yükselti basamaklarını göstermek için renkler kullanılır. Denize yakın alçak alanlar hangi renkte gösterilir? Berna : İstanbul is the best place to go for a holiday.Ali : ................ I prefer Antalya.  Bir hücrenin temel kısımlarından biri hücreden çıkacak olursa hücre canlılığını yitirir. Aşağıdaki organellerden hangisi çıkarıldığında hücre canlı kalabilir?  Uygurların yerleşik hayata geçmesiyle meydana gelen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur ? Bulgaristan’ ın tamamen hakimiyet altına alınması ilk defa hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir? Dokunulmazlık hakkı ne zaman ortadan kalkar? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin aile bireylerine karşı davranışı hakkında doğru bir bilgidir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü ibadetlerden biri değildir? Aralarında 1 saat 20 dakika zaman farkı bulunan iki nokta arasında kaç meridyen fark vardır? Aşağıdakilerden hangisi belirtisiz isim tamlamasıdır? “Bazı kelimelerin tek başına anlamı yoktur.”Aşağıdaki kelimelerden hangisinin anlamı yoktur? “Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na tevekkül et. Rabb’in yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Hud suresi, 123.  ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Nüfus cüzdanı nereden çıkartılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir