S:1

Hz. Muhammedin hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.
Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.
Yukarıda verilen hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir davranıştır?

Hz. Muhammedin hikmetli sözleriyle insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir.Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da bunları seven ol. Beşincisi olma helak olursun.Yukarıda verilen hadisi şerife göre aşağıdakilerden hangisi kişinin helak olmasını gerektirecek bir davranıştır? sorunun cevabı "İlim öğrenen kişilere engel olması " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
I. Sürücülerin rastgele korna çalmasıII. Sanayi ve fabrikalardan çıkan rahatsız edici seslerIII. Evlerde televizyonun ve müzik aletinin sesinin fazla açılmasıYukarıdaki durumların hangileri gürültüye neden olur? Thomas Edison'un icat ettiği ses teknolojisi ürünü​..................Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisine –siz ekinin eklenmesiyle anlamlı bir kelime oluşur? Kuran-ı Kerimde kaç sure vardır?A) 122B) 111C) 114D) 214 – cı eki ile aşağıdaki seçeneklerden hangisinde meslek adı türetilir? Sardes Antik Kenti ve Bintepeler hangi ilimizdedir? Science is a difficult lesson, ............ I love it. It is very enjoyable. Aşağıdakilerden hangisi Kuranın özelliklerinden birisi değildir? Mustafa Kemal, aşağıdaki olaylardan hangisinde bulunmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin (s.a.v.) çocuklara verdiği değerin bir göstergesi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın özellikleri konusunda yanlış bir cümledir? Aşağıda verilen olaylardan hangisinin doğadaki tüm canlılar ve bir organizmayı oluşturan tüm canlı hücreler tarafından gerçekleştirildiği kesindir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen açılardan hangisi farklıdır? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yazınız.( ) Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler. ( ) Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmalıdır.( ) Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir Meyve ve sebzeler en çok hangi besin içerinde bulunur? My father: Where have you been?My father asked me where - - - - . Aşağıdakilerden hangisi sonradan kazanılan refleks örneklerinden biri değildir? Peygamberimiz; ''İnsanlarla akıl ve anlayış seviyelerine göre konuşun.'' buyurmuştur.Peygamberimiz, konuşmalarımızda bizlerden hangi konuya önem vermemizi istiyor? İklim olaylarının atmosfer tabakalarından yalnızca troposfer katmanı içerisinde yaşanmasının temel nedeniaşağıdakilerden hangisidir? İki hafta sonra, aynı saatte Ali Bey dükkânın önünde göründü. Namık Efendi, bir dilekçe yazıyordu. Müşterisini görünce güldü.Bu metindeki altı çizili ifade, hikâyenin hangi unsurudur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin ahlaki özelliklerinden biri değildir? Servetifünun romanları geçim sıkıntısı olmayan, zengin ve şöhret sahibi, başkalarının imrendiği bir hayat süren aileler arasında yaşanmış olayları anlatır. Yüzünü Batıya çevirmiş bu ailelerin kendilerine özgü bir hayat biçimi ve ahlak anlayışı vardır. Fransız mürebbebiyeler, piyanolar, Batı mutfağının ürünleri, yalılara özgü bir iletişimle birbirinden haberdar bir yaşantı içinde sürüp giden bir hayat söz konusudur.Bu parçada Servetifünun romanlarını etkileyen hangi ortam üzerinde durulmuştur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır? Bir gruba üye bireylerin üstlendiği rolün gerektirdiği davranışları yerine getirmesine ne ad verilir? Mescid-i Nebi'nin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Aşağıda kim var cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıda ışık renkleri verilmiştir.I. YeşilII. MaviIII. Kırmızı Buna göre verilen renk türlerinden hangilerini birlikte kullanarak beyaz ışık elde edebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi yeni evlenen çiftlere söylenen sözlerden biridir? 11x + 3 = 75 − x denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek kelimesi kapılmak anlamında kullanılmıştır? Bir manav kilosu 3 liradan 54 kilo elma alıyor. Elmaların 6 kilosu çürüyor. Kalanları 5 liradan satıyor. Bu manav kaç lira kazanmıştır? Mustafa Kemalin Türk bağımsızlık mücadelesini belgelere dayandırarak anlattığı eseri aşağıdakilerden hangisidir? Monosakkaritler ile ilgili,I. Tek glikozit bağı taşır.II. Karbon sayıları üç ile sekiz arasında değişir.III. 6Clu olanlarına heksoz denir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Şairin şiirlerinde yiğitlik ve kahramanlık konuları önemli yer tutar. Sanatçının şiirleri yerleşik yaşama geçmek istemeyen Türkmen aşiretlerinin bir çığlığı, sözlü bir tarihi sayılır. Şair, çağının okuryazar âşıklarının birço- ğunun etkisinde kaldığı divan şiirine boyun eğmemiştir. Koçaklamalarında Köroğlunun, duygu şiirlerinde ise Karacaoğlanın sesi sezilir.Bu parçada sözü edilen XIX. yüzyıl saz şairi aşağıdakilerden hangisidir? Her şeyi yapmak isteyen, hiçbir şey yapamayacaktır. Öyle insanlar tanırız ki neyi yapıp neyi yapamayacaklarından emin olmadıkları için bazen İş hayatında kolayca başarı kazanabilirdim. bazen de Eğer politikaya atılsaydım, mutlaka başarılı olurdum. derler. Hiç kuşkunuz olmasın ki bu gibiler, her zaman amatörlükten ileri gidememiş besteci, iflas etmiş tüccar ve başarısız politikacı olurlar. Yaşamak sanatı da iyi bir hedef seçebilmekten ve bütün gücünü ona ulaşmak için kullanmaktan ibarettir.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Katkı maddeleri için; I.Tek başına besin olarak tüketilebilir. II. Doğal gıdalarda bulunmaz. III. Sağlığa zararlıdır.Özelliklerinden hangileri doğrudur? Egzersiz yaptığımızda veya koştuğumuzda aşağıda verilenlerdeki hız nasıl değişir? Soluk alıp verme Kalp atışı Nabız A) Artar azalır azalırB) Azalır değişmez azalırC) Azalır değişmez artarD) Artar artar artar Tabak tabak yemek yedi; ama gene de doymadı Yukarıdaki cümleye altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? 1206 + 5799 > ▲ verilen ifadede ▲ yerine yazılabilecek en büyük doğal sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir