S:1

K, L, M ve N yüklü cisimlerinden K, Lyi itiyor, Myi çekiyor; M de Nyi itiyor.
Buna göre cisimlerin yük cinsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

K, L, M ve N yüklü cisimlerinden K, Lyi itiyor, Myi çekiyor; M de Nyi itiyor.Buna göre cisimlerin yük cinsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "K, L cisimlerinin yük cinsi aynıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Dünya'dan bakan bir kişi Güneş ve Ay'ı hemen hemen aynı büyüklükte görür. Bunun sebebi nedir? Aşağıda verilenlerden hangisi doğal varlıklarımızdan biridir? “Coğrafi özellikleri bakımından benzerlik gösteren alanlara - - - - denir.”Verilen cümlenin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazıl- malıdır? Mondros Ateşkes  Antlaşması’nın Osmanlı Devleti için   sonucu neydi ?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? “Temiz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi yoktur? o Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişmeyen genel geçer bilgilerdir.o Deney yöntemi kullanılarak elde edilir.o Düzenli ve sistemli bilgidir.o Objektiftir.Verilenlerin tümü aşağıdaki bilgi çeşitlerinden hangisinin özelliklerindendir? “Ali ve Asya, okulu da severler.” Cümlesi kaç kelimeden oluşur? .pptx  dosya uzantısı  ne tür dosyadır?  Aşağıdakilerden hangisi isim tamamlaması değildir? Hangisi insanlara verilen  bir ad değildir ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli”sözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir?  Aşağıdakilerden hangilerini fosil olarak kabul edebiliriz? Kayıp + etmekTaşla+yorKitap+daYukarıdaki kelimeleri verilen eklerle birleştirdiğimizde aşağıdakilerden hangisi meydana gelmez ?  Rusya Federasyonu, Avrupa ve Asya kıtalarındatoprakları olan bir devlettir. Yüzölçümü Türkiye’nin 22 katı büyüklüğünde olmasına rağmen nüfusu sadece 2 katıdır. Yüzölçümünün yarısına yakın kısmını kutup bölgesindeki donmuş topraklar oluştururken orta kısımlarında iklim sert karasal, güneybatısında ise ılımandır. Nüfusunun % 10’u tarımda çalışan ülke, dünya kereste rezervinin % 25’ine sahip ve enerji kaynakları (kömür, petrol,doğal gaz) bakımından da çok zengindir.Türkiye’nin kendi kaynakları dikkate alındığında, Rusya’dan aşağıdakilerden hangisini ithal (dış alım) etmesi beklenir? Her şeyden korkar hâle geldik. En başta sevmekten korkuyoruz. Çocuğumuzu çok sevmiyoruz mesela, şımarmasın diye. Dost edinmekten korkuyoruz. Hep aklımızı şüpheler kemiriyor ya bu dostumdan bir zarar görürsem diye. Güvenmekten korkuyoruz. Bir arkadaşımıza, eşimize, dostumuza sonsuz güvenemiyoruz; güvendiğimiz dağlara kar yağmasın diye. Hâlbuki hayat korku tünelinde yaşamak değildir. Bu korkularımızı aştığımız sürece yaşamanın tadına varabileceğimizi acaba ne zaman anlayabileceğiz?Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kazanın/ilçenin başka bir il’e /vilayete bağlanmasında ve merkezinin belirtilmesinde ilgili ………………………………………......mütalaaları alınır.Yukarıda boşluğu gelecek uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde çıkan 105, fark 757’dir. Bu işlemde eksilen kaçtır? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 128, diğeri 246 ise toplam kaçtır? ”Bu ev güzel ama…….” Cümlesinin sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamında bozulma olur?      Aşağıdaki bilgilerden hangisi Halit Bermeki ile ilgili değildir?  I’m bored because the book is ………………. ! Başlık, gazete okurları üzerinde canlı ve uyarıcı bir etki bırakır. Kısa haberler sunar ve okumaya isteklendirir. Bir gazetenin sayfalarını hızla çeviren kişi, ilginç başlıklar ve fotoğraflar görünce bir an durur. Bu yüzden başlıklar, gazeteye şöyle bir göz gezdirenleri bile okumaya sevk etmelidir. Başlıkların bu etkiyi yaratabilmeleri için hem açık bir ifade biçimine hem de biraz hayal gücüne sahip olmaları beklenir. Haberlerin canlı başlıklarla, okumaya isteklendirici biçimde sunulması gazetecilerin elindedir.Bu metinde, gazete başlıklarıyla ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerin hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? Bisiklet, kaykay vb. kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmeliyiz? Esnek cisimlere fazla kuvvet uygulandığında esneklik özelliği kaybolabilir.Aşağıdakilerden hangisi buna örnek olarak verilebilir? Bir bilgisayardan, Flash bellek veya internetten yayılıp bilgisayarlara zarar veren programlara ne denir? Leyla ''Anne mis gibi kokmuş,börek mi yaptın? '' dedi.Leyla hangi duyu organını kullanmıştır?  Eşhedü en lâ ilâhe illahlah ve eşhedü enne ....... abdühü ve rasûlühû.Kelime-i Şehadet’te boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?A) MuhammedenB) İlaheC) İllallahD) Resûlü Bir çiçekçinin 82 karanfili, karanfillerden 20 fazla gülü vardır. Orkidelerin sayısı karanfillerden 50 azdır. Buna göre, çiçekçinin toplam kaç tane çiçeği vardır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir?   Bir saatte 3 dakika geri kalan bir duvar saati, 5 günde kaç dakika geri kalır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, gerçekleşmiş bir durum söz konusudur? Temel hak ve özgürlüklerden biri olan “din ve vicdan özgürlüğü“ Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda anayasamızda güvence altına alınmıştır?  (I) Oğlumla aramızda otuz iki yıllık yaş farkı var. (II) Oğlumun yetiştiği koşullarla benim yetiştiğim koşullar saymakla bitmeyecek kadar farklı. (III) Günümüz teknolojisinin ulaştığı inanılmaz boyut, insanlığı yeni bir çağa taşıdı. (IV) Günümüzün dünyasında konuşulanlar bize ters gelebilir. (V) Bugünün gençliği dünyayı bizden çok farklı algılıyor.Numaralanmış cümlelerin hangisi, kişisel görüş içermemektedir? Coğrafya gezisi kapsamında Göller Yöresi’ne giden bir öğrenci grubu burada bulunan Beyşehir Gölü’nün sularının tatlı, Burdur Gölü’nün sularının ise tuzlu ol-duğunu tespit etmişlerdir. Bu durumun nedeni ile ilgili aşağıdaki görüşleri ileri sürmüşlerdir. Ali; göllerin büyüklüklerinin farklı olması bu duruma neden olmuşturAzra; göllerin üzerinde oluştuğu kayaçların farklı olması bu duruma neden olmuşDuru; göllerden birinin gide-ğeninin olması diğerinin olmaması bunun nedeni olabilir Fatih; göllerin beslenme kaynaklarının farklı olması bu duruma neden olmuş olabilir Buna göre hangi öğrencinin ileri sürdüğü görüşün bu durum üzerinde daha çok etkili olduğu söylenebilir?  Hazırladığımız slaytlar hazır şablonları (temaları) hangi menüden uygulanır?   Şevketlü Efendim, Hristiyan’ın başka Müslüman’ın başka politikası yoktur. Zira adalet dünyada bir nev’idir. Politika dediğimiz de adalet-i sahihadır. Biz eski usulümüz sebebiyle telef oluyoruz. Bu eski usul devletimizin memurlarını bozmuş ve berbat etmiştir. Bunlar da bozulduklarından eski usulü bir kat daha bozup berbat etmişlerdir. Artık bu usulü terk edelim ve hükûmeti muhafaza edemedikten başka, ezip harap eden yıllanmış eski kaideleri bırakalım; sair devletlerde yerleşmiş, onlara ba’is-i saadet olmuş olan yeni nizamat ittihaz edelim... (Fazıl Mustafa Paşa)Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir