S:1

Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

Bir kişinin meslek seçerken dikkat etmesi gereken hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? sorunun cevabı "İnsanlarla iletişimi olmayan meslekleri seçmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
It was a wonderful morning. Elif decided to prepare breakfast for her family. She wanted to surprise them. First, she washed and peeled the potatoes. Then, she sliced and put them in the boiling oil. She also wanted to make tea. So, she poured some water into the tea pot. After that, she started setting the table. She placed the glasses, the plates and some other things. She did not forget the jam, the olives and the cheese. Elif toasted some bread for her father. Everything was wonderful except for the potatoes. She suddenly smelled something. The potatoes were burning! Smoke filled the kitchen...Which one is true according to the text? M. Kemalin I. Dünya Savaşındaki en son görevi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir işin yapılması, şarta bağlanmıştır? Doğru olan cümlelerin başına ‘d yanlış olan cümlelerin başına ‘y yazınız.(.....) Dardan indirme kurbanı alevilerin kesmiş olduğu kurban çeşididir.(.....) Aleviler muharrem ayında musahiplik kurbanı keserler. (.....) Sığır manda gibi hayvanlar kurban edilecekse 1-7 kişi arasında kişi ortak olabilir.(.....) Kurban olarak deve kesilecekse, kesilecek devenin en az 2 yaşına basmış olması gerekir.(.....) Kurban kelime olarak yaklaşmak yakınlaşmak anlamına gelir. Osmanlı Beyliğinin kurulduğu dönemde Balkanlarda toprakları bulunmayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Pusulanın koyu renkli ucu hangi yönü gösterir? Uzun kenarı 36 m, çevresi 128 m olan dikdörtgenin kısa kenarı kaç m' dir? Allahtan başka ilah yoktur. O, daima diridir (hayy), bütün varlığın idaresini yürütendir (kayyum). Onu ne uyuklama tutar ne de uyku. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Onundur. İzni olmadan katında şefaat edebilecek olan kimdir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. İnsanlar ise Onun bildirdiklerinin dışında ilminden hiçbir şeyi tam olarak kavrayamazlar. Onun sonsuz kudreti (kürsüsü) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Onları koruyup gözetmek Ona zor gelmez. O yücedir, büyüktür. (Bakara suresi, 255. ayet)Bu ayetten Allah ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Yemekten sonra aşağıdakilerden hangisini yaparız? Kâr amacıyla mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunmak için üretim faktörlerinin organize edildiği ekonomik ünitelere ne ad verilir? Hıttin Savaşıyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? "Çanta" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Yağmurda ıslanıp hasta olmamak - - - - evlerine döndüler.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ek ve kök bakımından yanlış ayrılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bizi birey yapan ve başkalarından ayıran en önemli özelliktir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kim sorusunun yanıtı vardır? Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnektir? İlk kelimesinin karşıt (zıt) anlamlısı nedir? If you spend too much time on the Internet, you can be an Internet - - - - . I. Bir arkadaş evine uğrarız yolüstüII. Bir fincan kahve içeriz, ısıtır biziIII. Başını sessizce omzuma koyarsınIV. Biz kalırız kuşlar dönüp gelirV. Her balkonda bir menekşe sesiNumaralanmış dizelerin hangisinde alışılmamış bağdaştırmaya örnek vardır? Aşağıdaki metallerden hangisi mıknatıs tarafından çekilmez? Çevremizde bulunan doğal unsurlar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Aşağıdaki seslerden hangisi tek başına hece olmaz? Dünyanın ilk uzay mekiği aşağıdakilerden hangisidir? • Moğol istilasından dolayı ailesi ile Anadoluya gelmiştir.• İlk öğrenimini babası Sultan Veledden almıştır.• Şems-i Tebrizi ile karşılaşması hayatının dönüm noktası ol- muştur.Verilen bilgiler aşağıdaki muta- savvıflardan hangisine aittir? Rahman ve Rahim Allahın hangi özelliğini anlatan adlardır? Toplumda makineleşmeyle be- raber insan, makine zindanında tutuklu bir hale geliyor. Hayatımızı kolaylaştıran makine, insanın düşünce, irade ve duygusunun yerine geçiyor. Tanıdığımız insan ruhu ve hissiyatı değişerek yeni bir insan oluşuyor ve makine, insanın fonksiyonunun yerine geçiyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? I.Türk Tarih Kurumu II . Dil Tarih coğrafya Fakültesi III.Türk Dil Kurumu IV.Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yukarıda verilenlerden hangisi Atatürk tarafından sosyal bilimlerin geliştirilmesi amacıyla kurulan kuruluşlara örnek değildir? Bir su deposunda 700 L su vardır. Bir aile günde 135 L su tüketiyor. Üçüncü günün sonunda depoda kaç litre su kalır ? Aşağıdakilerden hangisi 25 ‘e eşittir? 9 tane 150 g, 1 kg dan kaç gram fazladır? Aşağıdaki hayvanlardan en uzun olan hangisidir ? Osmanlı-Kutsal İttifak savaşları hangi tarihte olmuştur? Elektronik imzanın tanımı hangisidir? Dakikada 50 mL su damlatan bir musluk bir saatte kaç litre su damlatır ? Teknolojik ürünler hayatımızı kolaylaştırır. Yaşam kalitemizi artırır.Aşağıda verilenlerden hangisi teknolojinin hayatımıza kattığı olumlu bir gelişme değildir? simit ve simitçi sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Her gün 675 ekmek satan fırın bir haftada kaç ekmek satar? Uygurlar, Bögü Kağan Döneminde hangi dini kabul etmişerdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir