S:1

Gök cisimlerinin hareketlerının incelendiği yer aşağıdaki isimlerden hangisiyle bilinir?

Gök cisimlerinin hareketlerının incelendiği yer aşağıdaki isimlerden hangisiyle bilinir? sorunun cevabı "Rasathane" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisinde benzetme yoktur? Bir baloncunun elinde 25 tane kırmızı, 15 tane sarı ve 10 tane turuncu balon vardır. Balonların yüzde kaçı sarıdır? Aşağıdakilerden hangisi Fatiha suresinin anlamında yer almaz? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteşlik özelliği taşır? Yetersiz ve dengesiz beslenme ile hareketsizlik aşağıdakilerden hangisine neden olabilir? 10.(m − 1) = 5.(m + 1) + 5 denklemini sağlayan m değeri kaçtır? İnsanda mayoz bölünme hangi hücrelerde gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Türkiye, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul etmiştir? Türk topluluklarından bazıları farklı dini inanışa sahip olmuşlardır. Bu dinlerin yaşam kültürünü benimsedikten sonra da zamanla milli kimliklerini yitirmişlerdir.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? TBMM kaç tarihinde açılmıştır? Aşağıdaki kurum adlarından hangisi yanlış yazılmıştır? Selma : ..................Zeynep : I feel happy and energetic because it is sunny and warm today. Realizm kavramının sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? And Dağları, yer kabuğundaki levhaların hareketi sonucu oluşmuştur.Bu oluşuma hangi tür levha hareketleri yol açmıştır? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre, merkez ilçedeki bir okulda görevli öğretmen hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimizin (s.a.v.) göklerdeki ismi ........, yerdeki ismi ....... Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (I) Tepeden inerken dikenli çalılar, koşusunu yavaşlatmıştı. (II) Onu yakalamak isteyenlerin elinden kurtulmasına içgüdüsü yardımcı oluyordu. (III) Fahri, adamların bağrışlarını açık seçik duyunca telaşlandı. (IV) Aralarındaki mesafe her an, adım adım azalıyordu.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca farklıdır? Grafiklerle ilgili aşağıda verilen;I. Hız – zaman grafiğinin altında kalan alan yer değiş-tirmeyi verir.II. Konum – zaman grafiğinin eğimi hızı verir.III. Hız – zaman grafiğinin eğimi ivmeyi verir.yargılarından hangileri doğrudur? "Muz" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? (1) Baharın gelmesiyle Kaz Dağında geleneksel doğa yürüyüşleri başladı. (2) Ender bitkileriyle dikkat çeken bölge, coğrafyasıyla da insanı hayrete düşürüyor.(3) Kaz Dağı; muhteşem manzarası, buz gibi şelaleleri ve temiz havasıyla pek çok ziyaretçinin vazgeçemediği bir mekân oldu. (4) Bu bölgede hayvan türlerini korumak için av yasağı başlatıldı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde öznel anlatım vardır? Hz. Muhammed (s.a.v), tebliğ ettiği vahyin içeriğini insanların anlamaları için gerektiğinde açıklamalar yapmıştır. İnsanların sorularını cevaplamış ve pek çok konuda onları düşünmeye yönlendirerek ayetleri daha iyi anlamalarına yardım etmiştir.Peygamberimizi böyle davranmaya yönlendiren ayetlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? 2 onluk ve 4 birlikten oluşan sayının yarısının 3 eksiği kaçtır? Haşir - mahşer, mizan, cennet - cehennem, sûr, İsrafil, MikailYukarıdaki kavramlarla bir kavram haritası oluşturulursa aşağıdakilerden hangisi bunun dışında kalır?A) Mikail B) İsrafil C) Sûr D) Mizan İstiklâl Marşı okunurken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru olamaz? 724 < b < 729 ifadesinde, b yerine kaç farklı doğal sayı gelir? Zekat kimlere verilmez? I - - - - my wallet yesterday. I couldnt find it. Hava olaylarından rüzgârın oluşumu veya etkisi ile ilgili;I- Rüzgârın oluşumunun temel sebebi bölgelerde oluşan basınç farkıdır.II- Rüzgârın oluşumunun temel sebebi dünyamızın kendi etrafında dönmesidir.III- Rüzgâr olmadan fırtına ya da kasırga olmaz. ifadelerinden hangileri doğrudur? Ferdinand de Saussure e göre dil, bir kâğıda da benzetilebilir: Düşünce kâğıdın ön yüzü, dil ise arka yüzüdür. Kâğıdın ön yüzünü kestiniz mi, ister istemez arka yüzünü de kesmiş olursunuz. Dilde de durum aynı: Ne dil düşünceden ayrılabilir, ne de düşünce dilden.Bu parçaya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Güneş sistemi ........................... Galaksisinin Avcı (Orion) kolu üzerinde bulunur​Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidr? Anadolunun Türk yurdu olmasında askeri başarılarınyanı sıra buraya gelen şeyh ve dervişlerin de önemlikatkıları olmuştur.Buna göre;I. Hacı Bektaş Veli II. Aziz Mahmut Hüdai III. Yunus Emrehangileri Türklerin Anadoluya girdiği ilk dönemde Anadolunun Türkleşmesine katkı sağlamışlardır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünlü yumuşaması gerçekleşmiştir? Kuran-ı Kerim aşağıdaki halifelerden hangisi dö- neminde kitap haline getirilmiştir? Işığın madde ile etkileşiminden sonra geri dönmesi olayına ne ad verilir? Vücuda karbanhidratlardan daha fazla enerji veren besin grubu benim.Yukarıda kendini tanıtan besin grubu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altın sözcüğü temel anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi fiil kökünden türemiştir? Sizin en hayırlınız Kuran-ı .............................. hadisinin devamı aşağıdakilerden hangisidir? Toplumsal hayatın belli bir kesiminde ya da tümünde, belirli bir süreçte meydana gelen olaylarla bir durumdan başka bir duruma geçişi ve farklılaşmayı anlatan kavram aşağıdakilerden hangisidir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir