S:1

Peter : ............. did you do last night?
Marry : I did my homework and I read book.

Peter : ............. did you do last night? Marry : I did my homework and I read book. sorunun cevabı "What    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Gece, yavaşça siyah mantosunu sürüklerVapurlar, şimdi suya bırakılmış kütüklerUfuk, banyo edilen bir fotoğraf camıdırBu dörtlükte kullanılan söz sanatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Microsoft Powerpoint programında sunuyu oluşturan her bir sayfaya ne ad verilir? Yolda yaşlı bir teyzenin poşetlerini taşımakta zorluk çektiğini gördüm. Hangi davranışını yapmam uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi gelenek ve göreneklerimizden değildir? Aşağıdakilerden hangisi Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez hükümlerin den biri değildir? Okul servisi okula yakın bir yerde bizi indiriyor. Cümlesindeki tırnak işareti ile belirtilen sözcüğün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? He will buy - - - - a motorbike or a car with the money. The film was ............ than we expected. Bıkmak, usanmak anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? İlk defa millet egemenliğe dayalı devletten, aşağıdakilerden hangisinde söz edilmiştir? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediği , olasılık ifade etmektedir? I. Fotoğrafları baskıya yetiştirmek için bütün gece uyumadım. (Neden)II. Doktorum biraz tuhaftır, yani anlaşılması güç bir adamdır. (Açıklama)III. Masa, kanepe, buzdolabı aldığı eşyalardan bazılarıydı. (Örnekleme)IV. Bu şiirleri ezberlerse amcası ona hediye alacakmış. (Koşul)V. Tarihi binayı onarmak için yazılı izin almalıyız. (Amaç)Numaralanmış cümlelerin hangisi ayraç içindeki ifadeyi karşılamamaktadır? Hangi eşleme yanlıştır? Bazı doğal afetlerin oluşumunda hava olayları ve insanların yaptığı hataların da etkisi vardır.Aşağıdaki afetlerin hangisinde insanların yaptığı bir hata nedeniyle meydana gelmez? Hangisinin kullanıcısı kask, dirseklik ve dizlik kullanır? Bir fotosele 9 eVluk enerjiye sahip fotonlar gönderiliyor.Koparılan elektronların kinetik enerjisi 3 eV olduğuna göre metalin bağlanma (eşik) enerjisi kaç eVtur? Hangisi yön bulma yöntemlerinden değildir? Para biriktirmek size hangisini çağrıştırır? Osmanlının öncü askerî sınıfı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bir matbaa birinci gün 4850 kitap, ikinci gün birinci günden 1850 kitap daha fazla basmıştır. Buna göre matbaanın iki günde toplam kaç kitap basmıştır? (I) Çocukluk yıllarımda küçü bir defterim vardı.(II) Gödülerimi, duyduklarımı güü en güelsaatlerinde bu deftere yazardım. (III) Geçiğmizyaz memlekete gittiğmde çcukluk yıllarımın defterinibuldum. (IV) Defteri elime alıp neler yazmışımdiye okudum.Bu metinde numaralanmışcülelerden hangisiöneldir? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım eki hem çekim eki almıştır? Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyrederken aşağıdaki durumların hangisinde uzağı gösteren ışıkların yakılması mecburidir? Kalp, göğüs kafesi içerisinde ve iki ......................... arasındadır. Aşağıdakilerden hangisi Allah niçin vahiy göndermiştir? sorusuna cevap olarak verilemez? Sünnet, İslamın Kurandan sonra gelen ikinci kaynağıdır. Kuran-ı Kerimde de bu durum birtakım ayetlerde ifade edilmektedir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi buna örnek oluşturur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet ilan edilmeden önce meydana gelmiş bir olaydır? Aşağıdaki inkılap – ilke eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? .................... but now I prefer watching DVD.A) I went to the theatreB) I used to watch cinema on TVC) I like going to the pop concertsD) I enjoy playing volleyball at the beach 52 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzü yansıtan bir atasözüdür? Aşağıdaki kemiklerden hangileri kısa kemiklere örnektir? Mustafa Kemal, çok sevdiği askerlik mesleğinde hep daha ileri gitmek için çaba göstermiştir. Askerlikte yükselmenin tek yolu ise kurmaylık sınavını kazanmaktı.Mustafa Kemal aşağıdaki hangi okulun sınavını kazanarak kurmay subay olmak fırsatını elde etmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden çok varlığın adıdır? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Taşların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? Taban çevresi 17cm olan bir dikdörtgenler prizmasının yüksekliği 10cm ise yan yüzey alanları toplamı kaçtır? 70+40= 110 3+6 = 9 110+9 = 119 Yukarıda zihinden yapılan toplama işleminin işlem basamakları verilmiştir. Bu işlem aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir