S:1

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir? sorunun cevabı "okul" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
'' Warm '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Kaan 14 yaşındadır. 8 yıl sonra kaç yaşında olacaktır? Aşağıdakilerin hangisinde topluluk adı kullanılmıştır? Türk Kurtuluş Savaşı'nın öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Tanzimat ve Servetifünun romanının karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıda yapıların hangisinde yanlışlık yapılmıştır? ‟Ali, zil çalınca sınıftan koşarak çıktı. cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Mustafa Kemal, aşağıdaki olaylardan hangisinde bulunmamıştır? Portakal yer misin? Sorusunun İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. (Ârâf suresi, 8. ayet.) Yukarıdaki ayette, aşağıdaki kavramlardan hangisinden söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi, Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki göktekiler de (melekler) size merha­met etsin. Hadis-i şerifinin bir yansımasıdır? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, holdinglerin ortaya çıkaracağı bir sakınca olarak kabul edilebilir? Kardeşim günde 15 sayfa kitap okuyor. 16 gün sonra kaç sayfa kitap okumuş olur? Kuran-ı Kerimde her biri _______ sayfadan oluşan 30 _________ bulunur. Yukarıdaki cümlede bulunan boşluğa aşağıdakilerden hangisi geldiğinde anlamlı bir cümle olur? Aşağıdaki isimlerden hangisi diğerlerine göre farklıdır? Binler basamağındaki rakam 7 olan dört basamaklı en büyük sayı ile 4 basamaklı en küçük sayının toplamı kaçtır? Bir ülkenin;• tüketici nüfusu fazla,• kalkınma hızı yavaş,• işsizlik oranı yüksekise, o ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ceylin yaz tatilinde Türkiyenin doğa harikalarından olan ve bir çok turistin geldiği bir yere gitmiştir. Buna göre Ceylin'in gittiği yer aşağıdakilerden hangisidir Ergin' in yeni aldığı hikâye kitabı186 sayfadır. Ergin bu kitabın 5/6‘sını okudu. Okumadığı kaç sayfa kalmıştır? Aşağıda açılarla ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki tarihlerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğruluk ve gerçeklik kavramları arasındaki farkı ifade eder? Bir metinde amacın yoğunlaştırılarak yargıya dönüştürülüp, bir önerme biçiminde belirmesine ne ad verilir? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerdenhangisidir Tanpınar; vezin, kafiye ve nazım şekillerini şiirin gerçek bünyesine sonradan eklemlenen, dışarıdan gelme lüzumsuz bir ilave olarak görmez. Tersine bunları şiirin düzenini oluşturmak, mükemmeliyet dediğimiz kıvılcımları çıkartmak için zekânın madde ile mücadelesini temin eden esaslı bir unsur olarak görür.Bu parça hangi makale türüne örnektir? Kastamonu ve Çankırıya kadar uzanan Ilgaz ve Küre dağlarının bereketli toprağındayetişen ürünler soframızın lezzetini katlamaya devam ediyor. Bu yöreye özgü yiyeceklerin ayrı bir ünü var. Üzüm, kiraz ve sarımsağı herkes bilir ama Tosya üzümü, İnebolu kirazı, Taşköprü sarımsağı dendiğinde anlarız ki farklı bir lezzetten bahsedilmektedir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Bir aile kışlık yakacak olarak aldığı 2 t kömürün 250 kgını artırdığına göre bu aile kışın kaç kg kömür tüketmiştir? I. Mutluluğu engelleyen şeylerden biri, çok fazla mutluluk beklemektir.II.Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşüldükçe çoğalır.III.Bilge ve iyi olmadıkça kimse mutlu olamaz.IV.İnsan en azla yetindiği zaman mutludur.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır? Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanlara ise Y harfi koyunuz. (.......) Ses kirliliğinini önlemek için yolların kenarlarına ses önleyen paneller konulmalı ve ağaç dikilmelidir.(.......) Mikrofon ve megafon sesin şiddetini arttırır.(.......) Atık kızartmalık yağlar, lavaboya, suya ve toprağa dökülmelidir.(.......) Kağıt ve camın geri dönüşümü mümkün değildir.(.......) Uzun süre açıkta kalan yiyeceklerde mikroskobik canlılar ürerler. Bu yiyecekleri tüketmemeliyiz. Bir cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise ya ....................... ya da sabit sürat ile hareket ederCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 4-F sınıfı öğrencileri sınıf gezisi kap- samında Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesini ziyarete giderler. Rasathane görevlileri öğrencileri gök cisimlerinin gözlemlendiği birimi de gezdirirler. Burada öğrenciler gök cisimlerini bazı aletler yardımıyla gözlerler. 4-A sınıfı öğrencilerinin gök cisimlerini gözlemlemek amacıyla kullandıkları alet aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir öğrenci evinden okuluna varmak için 158 m yol yürümüştür. Daha gideceği 35 m yol kaldığına göre evi ile okulu arasındaki uzaklık kaç metredir? Aşağıda verilenlerden hangisi meyve asidi değildir? 1402 Ankara Savaşından sonra Osmanlıda padişahsız geçen 11 yıllıkdöneme ..................adı verilir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Faruk Nafiz Çamlıbelin, Ulukışla yoluyla Kayseriye gidişinin izlenimlerindenoluşan, memleketçi şiirin örneklerinden olan eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir olay yazısından alınmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin tüm ögeleri söz gruplarından oluşmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi kültür öğelerimizden değildir. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir