S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir?

Aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir? sorunun cevabı "Türkiye’nin en güzel şehri Adana’dır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Yer kabuğu katmanının en kalın olduğu yerler nerelerdir? 5x2= işleminin toplama ile şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tartışmalarda başkanın görevlerinden biri değildir? Orhun Müzesi'ni inşa ettiren kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının sonuçları arasında yer almaz?  Aşağıdaki özgürlüklerimizden hangisi sayesinde başkalarına düşündüklerimizi iletebiliyoruz ve başkalarının düşüncelerini de doğru ve tarafsız şekilde öğreniyoruz?  Tundra ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Evrensel Yer Çekimi Yasası’nı bulan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Gün olur alır başımı giderim         Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda         Şu ada senin bu ada benim         Yelkovan kuşlarının peşi sıra.Bu dizeleri söyleyen şairin nasıl bir duygu içinde olduğu söylenebilir?   Lozan Barış Konferansı’na katılacak olan Türk heyetinden, Doğu Anadolu’da kurulması düşünülen Ermeni Devleti meselesi ve kapitülasyonların kaldırılması konusunda kesinlikle taviz verilmemesi istenmiştir.Buna göre;I. Toprak bütünlüğüII. Laik yönetimIII. Çok partili sistemIV. Ekonomik bağımsızlıkanlayışlarından hangilerine önem verildiği söylenebilir? Soluk aldığımızda havanın, vücudumuzda sırasıyla geçtiği yapılar hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kevser suresindeki “ kevser ” kelimesinin anlamlarından biridir? I- aküII- ampulIII- bataryaIV- pilV- duyYukarıda verilenlerden hangileri elektrik kaynağı değildir? Altın madeni işleten kuruluşların, altını ayrıştırmak için ürettiği atık ve çamurun, bir atık barajı yapılsa bile, zararı çok büyüktür. Bugün oluşan atıkları bir barajda biriktirerek doğadaki kaderine terk etmek, bir arıtma değildir. Ve bu tutum bilimsel etikle de bağdaşmaz. ---- Çünkü çevre teknolojileriyle bunların arıtımı mümkündür. Bu arıtımla atıkların zehirlilik, kanserojenik gibi tehlikeleri ortadan kaldırılabilir.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Az şişirilmiş ve ağzı bağlı bir balonu üflemeden ve ağzını açmadan daha şişkin hale nasıl getirebiliriz? Eşyaların kötü kullanılması kolay bozulmasına ve kırılmasına yol açar. Bazı insanlar bozulan veya kırılan eşyalarını hemen atmayı tercih ediyor. Oysa atmadan önce onları tamir etme yollarını aramalıyız. Çünkü pek çok eşya tamir edilebilir. Üstelik, tamir edilebilecek eşyaların atılması ailemizin ve ülkemizin ekonomisinezarar verir.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? İnsan yalnızca var olan değildir, aynı zamanda kendini var olan olarak algılayabilen, duygularının ve yaptıklarının farkında olandır.Açıklaması yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Süleyman tarafından Kudüs’te yapılan mabet, İslam geleneğinde hangi isimle bilinir? Peygamberimizin gençliğinde bir düğüne gitmesi sırasında orada uyuyakalması, eğlenceye ve kötü alışkanlığa yönelmemesi onun hangi özelliğini vurgular? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru sıfatı vardır? "Çalışan insanlar başarırlar."Yukarıdaki cümle ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?24 ÷ 6 = ..... ÷ 10 Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla olan iletişimimizi olumsuz etkiler?  Konar göçer bir hayat süren Türklerin en önemli geçim kaynağı hayvancılıktı. Orta Asya’da yaşayan Türklerin hayat şartları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dille ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki uyarılardan hangisine uymazsak  göz sağlığımız bozabilir?  İki arkadaş bilek güreşi yaparken beraberekaldıklarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisiyapılabilir? Aşağıdaki araçlardan hangisinin trafikte geçiş üstünlüğü vardır? “Dostluk” sözcüğünün karşıt anlamı hangisidir? Coğrafi özellikleri benzerlik taşıyan yerlerde canlı türleri arasında da benzerlikler bulunur.Buna göre aşağıda verilen yerlerden hangileri arasında yaşayan canlılar arası benzerlik daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir?  Aşağıda verilenlerden hangisinin hareketi aşağı – yukarı şeklindedir? Dünya’yı iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir? Aşağıdaki  cümlelerde  doğru  olanların  başına  ‘D’,  yanlış olanların başına ‘Y’ harfi koyunuz. (.......) Herhangi bir yerin ölçü kullanılmadan kâğıt üzerine kuş bakışı çizilmesine harita denir.(.......) Doğu, batı, kuzey, güney olmak üzere dört ana yön vardır.(.......) Teknolojik ürünler, işlerin hızlı ve kolay yapılmasını sağlar.(.......) Besin maddelerini alırken üretim ve son kullanma tarihine bakmalıyız.(.......) Kış turizmi ülkemizin her yerinde yapılabilecek bir ekonomik faaliyettir. 37 + 3  işleminin sonucu kaçtır?   • Hastalık veya yaşlılıktan dolayı ayakta namaz kılamayanların oturarak namaz kılabilmesi• Hasta veya yolcu  olanların Ramazan oruçlarını erteleyebilmeleri• Suyun bulunmadığı ortamlarda teyemmümle abdest alınabilmesiBu örnekler, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi ile ilişkilidir?  28 Haziran 1914’te Saraybosna’da Avusturya-Macaristan veliahdının bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi ile başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? Bulutsuz bir gecede yön bulmamızı sağlayan yıldız hangisidir? The broken doors - - - - by my father at the moment. “ Üç tam binde üç” kesrinin yazılışı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir