S:1

Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Kuvvetin birimi aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? sorunun cevabı "Hertz" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Rastgele harflerle simgelenerek atom numaraları sol altlarına yazılan 4A, 5B, 6C, 9D ve 10E elementlerini göz önüne alınız. Hangi element atomunun kimyasal bağ yapma gücü yoktur? Karşılıklı görüşlere saygı, bilginin kaynağının belirtilmesi, iç ve dış tenkidin yapılması ve varılan sonucun paylaşılması, ilmî güvenilirliği sağlayan ölçütler olarak dünya ilim mirasına kazandırılmıştır.Bu parçada İslam medeniyetindeki ilmî faaliyetlerin diğer medeniyetlere etkilerinin hangisinden bahsedilmektedir? Yelda, parktaki güllere baktı. Eğilip bir tanesini kokladı. O sırada arkadaşı Ela ona seslendi: Ne yapıyorsun orada, yoksa çiçeklere zarar mı veriyorsun? dedi.Yukarıdaki anlatımda Yelda sırasıyla hangi duyu organlarını kullanmıştır? Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Korykos Antik kenti hangi ilimizdedir? Nüfusun dağılışı üzerinde birçok faktör etkili olmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışında diğerlerinden daha az etkilidir? Aşağıda yer alan cümlelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) koyunuz. ( ) Etkili bir iletişim için önce kişinin kendisi ile başlar.( ) Devşirme Sistemi Osmanlıdaki askeri sistemin adıdır.( ) İletişimin kaliteli olabilmesi için iyi bir dinleyici olmak önemlidir.( ) Osmanlı Devletinin hızla gelişip güçlenmesi Tımar Sistemi sayesinde olmuştur.( ) Kişi dokunulmazlığı, düşünce ve kanaat, din ve vicdan özgürlükleri Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerdendir. My father has flown just two times - - - - . Okulumuzda bir bilgisayar ağı oluşturmak istersek oluşturduğumuz bilgisayar ağının türü aşağıdakilerden hangisi olur? Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır? Aşağıdakilerden hangisi biyoteknoloji uygulama alanlarından biri değildir? Aşağıdaki ışık türlerinden hangisi gözümüzle görebildiğimiz ışıktır? I. 3 LiII. 6 CIII. 8 OIV. 16 SVerilen atomlardan aşağıdakilerin hangi ikisi arasında iyonik bağ oluşur? "Akşam oldu.......?" cümlesinin soru cümlesi olabilmesi için noktalı yere hangi hece yazılmalıdır? Bağlaç olan da/de ayrı, durum eki olan -da/-de bitişik yazılır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da/denin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Sıcak havada top oynayan Ömer, çok koştuğu için terlemiştir.Bu bilgide canlıların hangi özelliğinden bahsedilmemiştir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir pirimidin bazı değildir? Gerçekleşmesi istenen şey için emek vermeden yapılan dua, tarlasını ekmeyen çiftçinin ürün beklemesine benzer.Bu özdeyişe göre, duanın kabulü için aşağıda verilenlerden hangisinin yerine getirilmesi gerekir? Geçen gün yem aramak için yere indim. Orayı da çöplük hâline getirmişsiniz. Aç kaldım. Ayağımı paslı bir teneke kesti. Bembeyaz tüylerim kapkara oldu.Şükran TİRYAKİ Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Bozdoğan Kemeri ve Çemberlitaş (İstanbul), Ogüst Mabedi (Ankara) ve Aspendos Tiyatrosu (Antalya) hangi devletten günümüze kalan eserlerdir? Bir terzi ceket için 3 m 45 cm, pantolon için 2 m 76 cm kumaş kullanıyor.Bu terzi toplam kaç metre kaç santimetre kumaş kullanmıştır? Bir bölme işleminde bölüm 18 ,bölen 16 ve kalan 4 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır? TEN + THREE = ........................ II. Dünya Savaşı sonrasında görülen Türk ekonomisindeki canlanma, aşağıdaki hangi yıl sona ermiştir? Bob always leaves his books and pencils everywhere in the house. .......... Aşağıdaki ayetlerin hangisinde Hz. Muham- med (sav.)in peygamber olduğu vurgulanma- mıştır? Ailesinden sigara içen kişilerin yanında duran Selçuk için hangisini söyleyebiliriz? 4 bütünden kaç eş yarım elde edilir? Sağlıklı bir insanın kan plazmasında aşağıdaki maddelerden hangisi bulunmaz? Aşağıda verilen canlılardan hangisi sadece mikroskopla görülebilir? Su- ayran-kola denilince hangi maddeler aklımıza gelmelidir? (I) Annem Bitlis'te tereyağı ve yoğurt yapardı. (II) Bunları pazarda satardı. (III) Ayakkabılarım eskimesin diye altlarına lastik çakılırdı. (IV) Giysilerimiz yamanırdı ama kimseye muhtaç olmazdık. (V) Babam hayatı boyunca kimseye muhtaç olmak istemedi.11. Yukarıdaki cümlelerin hangisinde amaç anlamı vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde harf sayısı diğerlerinden daha azdır? Yayaların yürümek için kullandığı güvenli alana ne denir? Isındığında ve soğuduğunda hacmi genişleyen tek madde nedir? Turkish - - - - by millions of people around the world. Hangi kelime iyelik zamiri eki almıştır? Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir? 1453 yılında Sultan Mehmet tarafından İstanbulun fethedilmesiyle aşağıdaki durumlardan hangisi ortaya çıkmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir