S:1

Yoldan taş, diken ve kemik gibi rahatsız edici şeyleri uzaklaştırmak sadakadır. hadis-i şerifi doğrultusunda aşağıdaki maddelerden hangisi sadaka kapsamına girmez?

Yoldan taş, diken ve kemik gibi rahatsız edici şeyleri uzaklaştırmak sadakadır. hadis-i şerifi doğrultusunda aşağıdaki maddelerden hangisi sadaka kapsamına girmez? sorunun cevabı "Oruç tutmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
12-15-18-A-24-27 örüntüsünde A harfinin yerine hangi sayı gelmelidir? --- Dünyanın ortasında görülür, yazkış çok sıcaktır.--- Kış ayları yaşanmaz, bütün ihtiyaçlar yağmur ormanlarındaki doğal ortamdan sağlanır--- Yaz-kış düzenli bol yağış vardır.--- Orman ürünleri ve balıkçılık geçim kaynağıdır.Yukarıdaki açıklamalar dünyada görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? Aşağıdakilerden hangisi geçmişte yapılmış ve bitmiş bir eylemi ifade eder? Peygamberimizin insanlar için örnek oluşu aşağıdaki ayetlerden hangisinde vurgulanmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde diğerlerinden fazla sözcük vardır? Gamze is disappointed - - - - her new job. Aşağıdakilerden hangisi güçlü şifre oluşturma yöntemlerinden biridir? Maturidi kelamcılar, insanın şuurlu olarak kendine doğru veya yanlış yolu seçtiğini ve Allahın insanın bu seçimine uygun olarak davrandığını ifade etmişlerdir.Maturidiler bu görüşlerine dayanak olarak aşağıdaki ayetlerden hangisini göstermektedirler? Bir kolideki 30 yumurtanın 1/6‘ sı kırık çıktı. Kırık olan yumurta sayısı kaçtır? Jerry : - - - -?James : He is tall, fit and very handsome. 25 - 10 kaç eder? Hz. Peygamber Akabe Görüşmesini aşağıdakilerden hangisi ile yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allaha teşekkür etmek için kullandığımız bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi özel konuma girmez? Ben 9 yaşındayken babamın yaşı benim yaşımın 5 katından 3 eksikti. Bugün ben 15 yaşında olduğuma göre babam kaç yaşındadır? II. Bayezid Dönemind• Fetihlerin yavaşlaması• Devletin iç sorunlarının artması• Memlûklerle yapılan seferlerde başarılı olunamamasıverilenler aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur? Birçok şair gibi o da bütün ömrünce bir tek şiir yazdı. Sevginin, özverinin ve bozkırın şiirini. Bu şiirin kitaplara bölünmüş olması, zamanın koşulları gereği az çok değişime uğraması, başta sınırlı olan bakış açısının daha sonraları genişlemesi bu gerçeği değiştirmez. Parçada geçen bu gerçeği sözü ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Besinleri hangi kaynaklardan elde ederiz? Aşağıdaki tarihlerden hangisinin, tarihimizin akışında önemli bir yeri yoktur? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında en az farklılık gösteren bir özelliktir? Aşağıdakilerden hangisinde cansız varlık ismi verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "diş" sözcüğü zorlu anlamında kullanılmıştır? (-18) + (-12) + (-6) + ... + 36 toplamının sonucu kaçtır? Mıknatıs ortadan kırıldığında seçeneklerden hangisi olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere virgül (,) konulamaz? Yatsı namazının farzının 3. rekâtında ayakta iken aşağıdakilerden hangisi okunur? 3 - 13 - ? - 33Yukarıdaki örüntüde "?" yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi iletişim ögelerinden biri değildir? Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre bazı maddelerin değiştirilmesi yasaktır. Teklif dahi edilemez Buna göre aşağıdakilerden hangisi anayasamızın değiştirilemez maddelerinden birisi değildir? İklim koşulları, bir yerin nüfusunu etkileyen önemli faktörlerden biridir.Aşağıdakilerden hangisi bu yargının doğruluğunu ispatlayan bir durumdur? Bir madde hal değiştirdiğinde ....................... değişir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Geri dönüşüm ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? " Elli yedi " sayısının, sayı değeri farkı kaçtır? Yeni bir buluş ortaya koyan , icat eden kimseye ....................denir. Cümlede boş bırakılan boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi olaya dayalı metin türlerinden değildir? Hz. Muhammed (sav.)in , Medinede yaptırdığı mescidin bir bölümünü fakir ve kimsesiz Müslüman öğrenciler için ayırmış olması, Hz. Muhammed (sav.)in, müşriklerle yaptığı Bedir Savaşı neticesinde, alınan esirlerin her birinin on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılmaları, Verilen bu bilgiler, Peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir? 413 sayısından hangi sayıyı çıkarırsak 185 kalır? 1961 Anayasası ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi paylaşma ve yardımlaşmanın sonuçlarından biri olamaz? Sahabe Döneminin en tanınmış fıkıh alimi aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir