S:1

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi farklı bir alandadır?

Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi farklı bir alandadır? sorunun cevabı "Gıda" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
David - - - - a new watch. Türkiye IMF'ye olan borcunu kaç yılında bitirmiştir? Metafizik; Tanrı, ruh, ölümsüzlük gibi doğaüstü varlıkları; ontoloji ise; hiçbir türünü dışarıda bırakmaksızın, yani en genel anlamıyla varlığı, onun var olup olmadı-ğını, varsa niçin var olduğunu konu edinir.Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Ödül kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? • Ali Kuşçu, gök cisimlerinin Dünyaya uzaklığını hesapladı. Ayın haritasını çıkardı ve bu çalışması nedeniyle NASA, Ayda bir bölgeye onun ismini verdi.• İbni Sinanın tıp alanında yaptığı çalışmala-rının yer aldığı el Kanun Fit Tıb adlı eseri17. yüzyıla kadar Avrupada tıp eğitiminde kullanıldı.Verilen örneklerden hareketle Türk-İslam bilim insanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? I. TutunamayanlarII. Anayurt OteliIII. Ölmeye YatmakIV. Her Gece BodrumYukarıdaki eserler ile aşağıdaki sanatçılar eşleştirildiğinde hangisi dışarda kalır? Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas ettiğinde aralarında ..................olur. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Resimde figürle mekânı, ışık ve gölgeyi, perspektifi usta bir gerçeklikle resimlemiş Rönesans dönemi sanatçısı, aşağıdakilerden hangisidir? I. Coğrafi KeşiflerII. Kavimler GöçüIII. ReformAvrupada yaşanan yukarıdaki gelişmelerden hangileri skolastik düşüncenin yıkılmasında etkili olmuştur? Zorunlu hâller dışında şehirler arası kara yolunu kullanan motorlu araçlarda, araçcinsi gözetilmeksizin asgari hız sınırı saatte kaç kilometredir? Aşağıdakilerin hangisinde büyük sesli uyumu kuralına uymayan bir kelime vardır? Harbiye Şelalelerinde, insan kendini huzurlu hissediyor.Bu cümle aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermez? "Üzülerek notlarına baktı." cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Baytar Mektebi, aşağıdaki hangi alanda eğitim vermek üzere açılmış bir okuldur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işi yapan belli değildir? Ölen ataların ruhlarına tapınma anlamı taşıyan inanış aşağıdakilerden hangisidir? I- İlk hakanları olan Kutluk Bilge Kağan başkenti Ötükenden Ordubalıga taşımıştır.II- Devletin en parlak zamanı olan Moyen-Çur zamanında Talas Savaşı sonrası karışan Çine müdahale edilmiştirIII- Bögü Kağan zamanında Maniheizm devletin resmi dini olmuştur.Uygurlar ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi bilinçli bir tüketici davranışıdır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi sosyolojinin doğrudan ilgilendiği bir konu değildir? Hakan and Selim are playing in the school garden - - - - . Halifeliğin kaldırılması inkılabını, aşağıdaki hangi Atatürk ilkesi ile ilişkilendirebiliriz? Peygamberimiz Hz. Muhammed ‘in dedesi Abdülmuttalip ‘in ölümünden sonra peygamberimizin bakımını üstlenen amcasının adı nedir ? Nemin fazla olduğu yerlerde sıcaklık farkı azdır. Buna göre aşağıdaki kentlerden hangisinde yıllık sıcaklık farkı diğerlerinden azdır? Okullar hangi mevsimde açılır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Bal arılarının üremesi sırasında,I. Kraliçe arıdan yumurta oluşumuII. Erkek arıdan sperm oluşumuIII. Döllenmemiş yumurtadan erkek arı oluşumuIV. Döllenmiş yumurtadan işçi arı oluşumuverilen olayların hangilerinde mayoz bölünme görülür? Glikoliz reaksiyonları için,I. Tüm canlılarda ortaktır.II. 2 ATP harcanır.III. Hücrenin mitokondrisinde gerçekleşirverilenlerden hangileri doğrudur? Bosna Savaşı sırasında Srebrenitsada soykırım yapıldığı kararını alan Uluslararası Adalet Divanı aşağıdaki şehirlerin hangisindedir? Aşağıdakilerden hangisi vatanımız ve vatan anlayışımız için söylenemez? Bir TV kanalında 21.42de başlayan bir film 53 dakika sürmüştür.Film bittiğinde saat kaçı gösterir ? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan biri değildir? 4 onluk + 8 birlik şeklinde çözümlenmiş doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi, Arap Yarımadasında toplumu oluşturan sınıflardan biri değildir? .... + 15 = 50Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? A.Doğu B.Güneydoğu C.Sis Yukarıda verilen kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir? Yaşım altmış üçe yetti, bir gün yaşamamış gibiyim.Ah! Hakka varmayan gönlüm kırıkYeryüzünde sultanım deyip ululanırkenGamla dolup yer altına girdim işte.Divan-ı Hikmetten alınan bu dizelerde şairin anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün ne zaman anıyoruz? Bir olayın birden fazla nedeninin ve birden fazla sonucunun olması durumuna .............................. denir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir