S:1

Kuran-ı Kerimin ana konularını , .., ve .. olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlamalıyız?

Kuran-ı Kerimin ana konularını , .., ve .. olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdaki şıklardan hangisiyle tamamlamalıyız? sorunun cevabı "İnanç, İbadet, Ahlak, Kıssalar " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Hangi isim türü diğerlerinden farklıdır? “Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onların diliyle  konuşmak (  ) Haydi, bunların hepsini yaparım (  ) Fakat, onlar gibi nasıl  düşünebilirim (  ) Nasıl onlar gibi hissedebilirim (  )Yukarıdaki paragrafta parantezle gösterilen yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konmalıdır? Aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşumunda Dünya’nın şekli etkili olmamıştır?  Bir metroda 185 yolcu vardı. İstasyonda 3/5 ü inince, metroda kaç tane yolcu kalmıştır? "dert” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Pınar çocukluk fotoğraflarına bakarak yorumlar yapıyor.Pınar’ın yaptığı aşağıdaki yorumlardan hangisi büyüme ve gelişme ile ilgili değildir? You watch a film at the - - - - . Gönderilen bütün peygamberlerin insanlara bildirdiği en temel inanç prensibi aşağıdakilerden hangisidir? Rakamları çarpımı 24 olan üç basamaklı en büyük sayı ile rakamları toplamı 15 olan en küçük üç basamaklı sayının toplamı kaçtır? Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde bireylerin sorunlar karşısında başvuracağı kurumlar arasında yer almaz? Sanayileşme ile birlikte artan fosil yakıtların tüketimi atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunu gittikçe artırmaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonucun- da oluşan olumsuz etkilerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına sebep olan davranışlardan biri değildir? Kedi 9 kg’ dır. Köpek 20 kg olduğuna göre ikisi kaç kg' dır? Aşağıda verilenlerden hangisi doğuştan kazanılan davranışlara örnek gösterilmez? Aşağıda akdeniz anemisi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? “Bu akşam emine bize gelecek.” cümlesinde yanlış yazılan kelime hangisidir?  XVIII. yüzyılda Avrupa’dan alınan bir yenilikte Türkçe eserler basacak bir matbaanın kurulmasıdır. Matbaanın ülkeye getirilmesinde Paris’e elçi olarak giden 28 Çelebi Mehmet ve oğlu Mehmet Sait’in emeği büyüktür.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? 2 m 75 cm + 1 m 25 cm =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar.” şeklinde ifade edilen “Ödev ve Sorumluluk” aşağıdakilerden hangisidir? Eserlerinde romantizmden realizme geçiş açıkça görülür. Betimlemelerinde şairane bir üslup kullanır. Hikâye türündeki “Küçük Şeyler” adlı eseri edebiyatımızda önemli bir yere  sahiptir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Anayasa bir kanundur. Fakat diğer kanunlardan farklı bir kanundur. Aşağıdakilerden hangisi bu farklardan biri değildir?   Aşağıdakilerden hangisi fıkra (köşe yazısı) türünün özelliklerinden biri değildir? Bir çıkarma fark 300’dür. İşleminde eksilene 20, çıkana 10 eklersek yeni fark kaç olur? Hangi seçenekte karşıt anlamlı sözcükler kullanılmamıştır? Büyük/Küçük harf yazmayı sağlayan tuşun adı nedir?  Park edilen araç için aşağıdakilerden hangisinin yapılmasına gerek yoktur? The Atlantic Ocean is - - - - than the Pacific Ocean. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaya getirilen ek yanlış yazılmıştır? "Taşlar, kayalar ve onun üzerini örten topraktan oluşmuştur."Yukarıda hangi tabaka hakkında bilgi verilmiştir? 6325 metre koşan bir kişi kaç kilometre koşmuştur? Aşağıdakilerden hangisi insanların yerleşim yeri tercihinde etkili olan doğal faktörlerdendir? I want to be a doctor because ................ Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi diğerlerinden farklı bir alanda kullanılır ? Bir marketten 5 litrelik 4 şişe, 1 litrelik 6 şişe ve 250 mililitrelik 8 şişe su alanbir kişi toplam kaç litre su almıştır? III. Murat beni himayesi-ne alarak, astronomi çalışmalarıma destek vermiştir. Bu dönemde İstanbul'da Tophane'de bulunan boş bir alana gözlemevi yapılması için 10.000 altın vermiştiTakiyyüddin’in verdiği bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?  Kumbarasına her gün 13 TL atan Sılanur iki hafta sonunda kumbarasındaki paranın 87 lirasını harcıyor. Sılanur’un gerine ne kadar parası kalmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eylem değildir? Peygamberimiz  Hz. Muhammed  öldüğü zaman kaç yaşındaydı ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir