S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? sorunun cevabı "Söyliye söyliye dilimde tüy bitti." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Sesin oluşabilmesi için maddenin ne yapması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemi hastalıklarından biri değildir. Aşağıdakilerden hangisi olmazsa insan hakları, eşitlik, özgürlük gibi değerler korunamaz? O müminler öyle kimselerdir ki eğer kendilerine yeryüzünde bir iktidar verirsek namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, marufu (iyi ve güzel şeyleri) emrederler, münkerden (kötü ve çirkin olan şeylerden) vazgeçirmeye çalışırlar... (Hac suresi, 41. ayet) Bu ayette yöneticilerin sahip olması gereken özelliklerden hangisine değinilmemiştir? Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en güçlü tem- silcilerinden olan Yahya Kemal Beyatlı İstanbulu, Osmanlı tarihi ve kültürünün bir aynası olarak görmüş ve aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde İstanbulun güzelliklerini, bu şehre duyduğu sevgiyi dile getirmiştir.Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisi Yahya Kemal Beyatlıya ait olamaz? 3+11x – (4+7x) = 19 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminden önce icat edilmiştir? XIV. yüzyılın ikinci yarısıyla XV. yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir tasavvuf şairidir. Ankarada kurduğu tarikatında birçok talebe yetiştirir. Yunus Emre etkisinde sade bir dil ve lirik bir anlatımla dile getirdiği şiirlerinden yalnızca birkaç tanesi bilinmektedir.Bu parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? İskelet ve kas sağlığı için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? Türkiye kelimesine coğrafi bir bölgenin adı olarak ilk kez Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Bizans aşağıdaki bölgelerden hangisi için bu nitelemeyi kullanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı sözcüktür? Aşağıdakilerden hangisi Duaya örnektir? Sabır güzel, faydalı ---- zor bir şeydir. cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 1 onluk 2 birlikten oluşan sayının 6 eksiği kaçtır? Hangi cümlede yazım yanlışı vardır? Yaş sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır? Ülkemizde hava hareketlerini inceleyerek hava durumunu bildiren kurum .......................dür. Aşağıdakilerden hangisi, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında verilecek geçici görev harcını oluşturabilecek unsurları ifade etmektedir? Aşağıdakilerden hangisi maddi kültür öğelerindendeğildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? Bir kimsenin, kendisine ait olmayan bir malı, parayı ya da eşyayı sahibinin izni olmadan almasına ..................?..................denir.Yukarıdaki cümlede soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Konferansla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kanın damarlar içinde hareket etmesini sağlayan organ hangisidir ? *Kavmi putperest bir topluluktu *Kavmi ona inanmadı ve alay etmeye başladılar*Allahın kendisine bildirdiği şekilde bir gemi inşa etti *Onu inkâr edenler tufanla helak edildiYukarıda, bazı bilgileri verilen peygamber kimdir? -Tarihte bilinen ilk Türk devletidir-Düzenli teşkilatlı ilk Türk devletidir-Türklerin kurdukları ilk imparatorluktur-Oğuz Kağan Destanı bu dönemi anlatırYukarıda bilgileri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? The sky is getting darker. It - - - - soon. Emel öğretmen, sağlıklı beslenme için bir liste verecektir. Buna göre hangisini verirse doğru olmaz? Aşağıdakilerden hangisinin kullanım alanı diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi dil bilgisinin bölümlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağı kurmanın amaçlarından değildir? Alice : - - - -?Betül :They are blue and white. Waiter : What would you like to drink?Customer : -. 500 sayısının 3/5 i kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde da,denin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Hangi cümlede ismin ayrılma halinde bulunan bir soyut isim vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul addır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır? Çeşitli doğal etkenlerden oluşan ve ekonomik değeri olan maddelere .................... adı verilir.Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türk - İslam devletlerinde şehirlerdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesiyle görevlendirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz Muhammedin davranışlarına örnek değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir