S:1

Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibâdetlerin yapılmasının gerekliliğini Kur'an-ı Kerîm hangi temel konusu dahilinde bize anlatır?

Namaz, oruç, hac ve zekât gibi ibâdetlerin yapılmasının gerekliliğini Kur'an-ı Kerîm hangi temel konusu dahilinde bize anlatır? sorunun cevabı "İbadet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Hangi kısaltmada nokta kullanılmaz? Aşağıdaki yeniliklerden hangisi vatandaşlık kimliğinin kazanılmasıyla ilgildir? Görmenin gözden çıkan ışınlarla gerçekleştiği görüşünün yanlışlığını ispatlayan Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Balkan Savaşlarına katılmadığı halde çıkan karışıklıklardan yararlanarak bağımsızlığını ilan eden devlet hangisidir ? Büyük ünlü uyumu hangi kelimede vardır? Thales doğayı meydana getiren temel öğenin ne olduğunu merak etmiş, onu araştırmıştı. Doğayı ve oluşumunu kavrama çabasından doğan bu felsefe, aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilmektedir? Âdemden bu deme neslim getirdiBana türlü türlü meyve yedirdiHer gün beni tepesinde götürdüBenim sâdık yârim kara topraktırAşık Veyselin aşağıdakilerden hangisi üzerinde önemle durduğu söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Hangi seçenekte zıt anlamlı sözcükler beraber yazılmıştır? Otomobili ikide bir durdurup erkek, kadın, çocuk, kimi görürsek soruyorduk.Yukarıdaki cümlede büyük ünlü uyumuna uyan kaç sözcük vardır? Bir işletme, bir yıl içinde üretimde kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemini stok kontrolünde bir yöntem olarak kullanıyorsa aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmış olur? 54' den başlayarak ikişer ritmik sayarken 5. sıraya hangi sayı gelir? Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin yararları arasında gösterilemez? Bugün günlerden çarşamba ise, dün günlerden hangisi olur? Biitkini hücrelerini inceleyen bir gözlemci aşağıdaki yapılardan hangisini bu hücrede gördüğünü söyleyemez? Toprak ürünlerinden alınan zekât miktarı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ayşe :What are your hobbies, Polly?Polly :I have a lot of hobbies but I like watching movies most.Ayşe :Me, too. - - - -?Polly :Truman Show. It is a fantastic movie. You should watch it. Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devreleri elemanlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlar için yanlıştır? I. İnsan Hakları Üst KuruluII. İnsan Hakları Danışma KuruluIII. İnsan Hakları İl ve İlçe KurullarıYukarıdakilerden hangileriBaşbakanlık İnsan Hakları Başkanlığınca oluşturulan komisyonlar arasında yer alır? Yapraklar hangi mevsimde dökülür? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, tür adı olarak kullanılmaktadır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ismin yalın halindedir? "5 + 7"Yukarıdaki toplama işlemiyle hangisinin sonucu aynıdır? Mustafa Kemalin askerlik dışında siyasi gelişmelerle ilgilendiğine kanıt olarak;I- 31 Mart İsyanını önleyen Hareket Ordusunun içinde yer alması,II- Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurması,III- İttihat ve Terakki Cemiyetine üye olmasıdurumlarından hangileri gösterilebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Peygamber efendimiz(sav)e karşı olan saygımızı ifade etmek için uygun değildir? Aşağıdaki önermelerden hangisi Fa biçiminde sembolleştirilebilecek bir önerme değildir? Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz? I want to be a doctor because ................ Aşağıdakilerden hangisi okulda uyulması gereken temizlik kurallarından değildir? İki sayıdan biri diğerinin 2 katından 5 fazladır. Sayıların toplamı 65 ise büyük sayı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi uzay kirliliğine neden olmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük vardır? • Binaların merkezi ısınmasında• Tarım ve seracılıkta• Kültür balıkçılığında• Kaplıca turizmindeYukarıda verilen alanlarda kullanılan yenilene- bilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisi- dir? İstiklal mahkemeleri ulusal kurtuluş mücadelesine karşı başlatılan ayaklanmaları bastırmak ve suçluları cezalandırmak amacıyla kuruldu. Üyeleri de meclisten güvenoyu almış olan milletvekilleriydi. Bu gelişmelerin, TBMMnin o dönemdeki I- YargılamaII- Kanun YapmaIII- Barışın esaslarını belirleme Yetkilerinden hangisiyle ilgili olduğu söylenebilir? Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? I would like ............... some orange juice. Aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet ilan edilmeden önce meydana gelmiş bir olaydır? Mehmetin dedesi, okul ve öğretmenlerden konuşurken Bizim zamanımızda böyle miydi? Ben köyde sokağın başında öğretmenimi gördüğüm zaman yolumu değiştirirdim, ama kerrat cetvelini (çarpım tablosu) hiç yanılmadan ezbere sayardım, istersen bir sayama! demiştir.Mehmetin dedesinin bahsettiği öğretmen ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir