S:1

Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namaz değildir?

Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namaz değildir? sorunun cevabı "Kuşluk namazı    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize aşağıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Hak ile batılı açıkça ortaya koymasından dolayı “Faruk” unvanını alan sahabe aşağıdakilerden hangisidir? “Allah’ı güzel isimlerle anmak, bu isimleri kalp ve dil ile söylemek” anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?  Hz. Peygamber’in bizzat katılarak sevk, komuta ve idare ettiği askeri harekâtlara ne ad verilir? Hz. Peygamber’in hac ziyaretine katılamadığı için hac emiri olarak görevlendirdiği sahabe aşağıdakilerden hangisidir?  Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı ay aşağıdakilerden hangisidir? “Kişinin Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet niyeti ile ramazanın son on gününde ibadete açık olan bir mescitte kalması” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber’in ramazan orucu farz olmadan önce muharrem ayında tuttuğu ve sahabelere de tutmalarını tavsiye ettiği oruç aşağıdakilerden hangisidir?  Hz. Peygamber’in gözümün nuru olarak nitelendirdiği ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber’in her sene Ramazan ayında Kur’an-ı Kerim’in o güne kadar nazil olan kısmını Cebrail’e okumasına - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Kur'an’ı Kerim'i tecvit kurallarına göre okumak anlamına gelen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber döneminde yaşamış, Müslüman olarak onu görmüş, sohbetine katılmış ve yine Müslüman olarak ölmüş kimseler için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? İman edip salih amel işleyen takva sahibi müminlere - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?  Kişinin çirkin, kötü işlerden sakınıp çekinmesi ve bu işleri terk etmesine - - - -; bu duygunun gereğine göre davranmaya ise - - - - denir. Bu tanımda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Ülkemizde geliştirilmekte olan yeni nesil ana muharebe tankına ne ad verilmiştir? “2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü alan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylığı aşağıdakilerden hangisi ile resmen onaylanmıştır? Glasnost ve Perestroyka politikalarını uygulamaya koyan SSCB devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? 1890’da Ertuğrul Fırkateyni’ni Japonya'ya gönderen Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir? 24 Ocak Kararları aşağıdaki alanların hangisi ile ilgili atılmış önemli bir adımdır? İlk uzay istasyonunu Dünya yörüngesine yerleştiren devlet aşağıdakilerden hangisidir? SSCB’nin Afganistan’ı işgali nedeniyle SALT- II Antlaşması’nı onaylamayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Srebrenica Soykırımı olarak tarihe geçen olay aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere, Mac Millan (Mak Milen) Planı’nı aşağıdakilerden hangisinin çözümü için ortaya atmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sosyalist ülkeler arasında dostluk ve askerî yardım sağlamak amacıyla kurulmuştur? İkinci Dünya Savaşı Dönemi’nde Türkiye’nin cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir? İkinci Dünya Savaşı’nda “Yıldırım Harbi” ile kısa süre içinde Polonya, Hollanda, Belçika ve ardından Fransa’yı işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? ABD’de 24 Ekim 1929’da New York borsasının çökmesine ne ad verilmiştir?  İkinci Dünya Savaşı öncesinde Almanya’da iktidarı ele geçiren Nazi Partisinin lideri aşağıdakilerden hangisidir? Yayılmacı politikaları nedeniyle Balkan Antantı’nın kurulmasında etkili olan devletler hangileridir? Musul konusunda Türkiye'nin sorun yaşadığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hazırladığı parti tüzüğünde ekonomik model olarak aşağıdakilerden hangisini benimsemiştir?  Aşağıda fosiller ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonucu değildir?  Iğdır'da Güneşin Bursadan önce doğmasının nedeni nedir? Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir. Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (......) Fosiller Dünya’nın geçmişi hakkında bilgi vermez.(......) Ekonomik değeri olan kayaçlara fosil adı verilir.(......) Madencilik birçok sanayi koluna ham madde sağladığı için ülkelerin teknolojilerinin gelişmesinde büyük öneme sahiptir.(......) Dünya’mızın dış katmanına yer kabuğu adı verilir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (......) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(......) Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur.(......) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma yönü, batıdan doğuya doğrudur.(......) Milyonlarca yıl önce ölen canlıların günümüze kadar gelen taşlaşmış kalıntılarına fosil denir.(......) Fosilleşmenin olabilmesi için ölen canlının havayla temasının hemen kesilmesi gerekir. Dünya kendi etrafındaki dönüşünü ....................................... tamamlar.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Dünya, Güneş’in etrafındaki dolanım hareketini yapmasaydı...............oluşmazdı.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir