S:1

Office PowerPoint 2007 programında hazırlanan sunuyu kaydetmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır?

Office PowerPoint 2007 programında hazırlanan sunuyu kaydetmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılmalıdır? sorunun cevabı "Ctrl+S" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Atasözleri; doğruluğu deneyimler sonucu kabul edilmiş, kim tarafından söylendiği belli olmayan ve halkın ortak malı olan sözlerdir. Hemen hemen her konuyla ilgili bir atasözümüz bulunur ve bölgeden bölgeye değişiklik gösterebilir. Atasözleri, günlük yaşantımızda bir düşünce açıklanırken ya da savunulurken örnek olarak da sık sık kullanılır.Bu parçada atasözleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Merve her seferinde son yazdığı sayıya 6 ekleyerek bir örüntü oluşturuyor. İlk yazdığı sayı 11 olduğuna göre beşinci yazdığı sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yoktur? Herkes yorgun argın eve dönüyordu.cümlesi yükleme sorulan hangi soruları cevaplandırmaktadır? Osmanlı Devleti' nde donanmaya subay yetiştirmek için açılan ilk okul hangisidir? Thomson atom modeli ile ilgili;I. Her atomun bir çekirdeği vardır.II. Atomda eşit sayıda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.III. Pozitif yükler atomun çekirdeğinde yer alır.yargılarından hangileri doğrudur? UncleAuntNurseKelimelerinden hangisi diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir? Merhametle ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hem görsel hem de işitsel özellik taşır? Her duadan sonra hangi söz söylenir ? Bir karışımın uzunluğu 12 cm dir. Masanın uzunluğunu 10 karış olarak ölçtüm. Buna göre masanın uzunluğu kaç cm dir ? Bir kişiye ait eşyalara ............. eşya denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez? Dedesinin vefatı üzerine Hz. Muhammedi himayesi altına alan kişi, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bitki ve hayvanların ortak faydalarındandır? 18 ‘in 9 fazlası kaç eder? 7,23 – 7,33 – 6.099 ondalık kesirlerin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine neden olmaz? I. Amasya Genelgesi – Milli Mücadelenin yöntemi belirlenmiştir.II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisinin açılması kararıIII. Sivas Kongresi – Temsil Heyetinin yürütme gücünü kullanmasıIV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemalin askerlikten ayrılmasıV. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemalin Ankaradan mebus seçilmesiYukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Kuran harflerini mahreçlerine ve kurallarına uygun şekilde okumak konusuyla ilgilenen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi teknik bilginin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği üç farklı aşama arasında yer almaz? Peygamberlere vahiy getirmekle görevli melek aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün en yakın silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyetinin ikinci cumhurbaşkanıdır. Yukarıda anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? İli kim yönetir? Yeryüzündeki yaşam, şüphesiz ki birçok temel koşula bağlıdır. Bu koşulların herhangi bir yerde, herhangi bir zaman süreci içinde ve sadece rastlantı sonucu olarak birbirine önemli bağlarla bağlı bulunmaları, matematiksel olarak imkânsızdır. Öyle ise doğada, (her şeye yön veren) gerçek yönetici bir kuvvet vardır... (Cressy Morrisson)Bu paragrafta inanma biçimlerinden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Erzurum'da Ruslara karşı direnişin simgesi olan kadın kahramandır? Aşağıdakilerden hangisi boşaltım sistemine ait bir organ değildir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tesis edilen sınıflardan biri değildir? Aşağıdaki varlıklardan hangisi soyut varlıklardandır? Hacı Bektaş Veliyle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Sabit bir noktaya göre yer değiştiren cisim,hareketlidir. Aşağıdakilerden hangisi hareketli bir cisimdir? Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştir-melerinden hangisi yanlıştır? Aynı düzlemde tüm noktaları ortak olan doğrulara .......... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 15 + 3x = 42 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kişi öldükten sonra bile sevabının artmasına vesile olan işlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi zaman ölçüsüdür? I. Katı II. Sıvı III. gazYukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangilerinin belirli şekli yoktur? Kim Allah için hacceder ve Allaha karşı gelmekten sakınırsa annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınmış bir şekilde hacdan döner. (Hadis-i şerif)Hadiste anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir