S:1

Elle tutulup,gözle görülebilen bilgisayarın fiziksel kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Elle tutulup,gözle görülebilen bilgisayarın fiziksel kısmına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Donanım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Hangisi Hz. Muhammed (SAV) . . . . . . . . . . . . Yarımadasının Hicaz bölgesinde yer alan Mekkede 571de doğdu. Türklerin büyük kitleler hâlinde İslamiyete geçişi, aşağıdaki devletlerden hangisi dönemine rastlar? Şairin şiirlerinde işlediği öz, hiç değişmemiştir. Toplum sorunlarının hepsini onun şiirlerinde görebilirsiniz. Şiirlerinde Anadolunun bütün dertlerini ve özelliklerini bulabilirsiniz. Düzyazıyla ele alınan konuları o, şiirle yansıtmıştır bize. Ülkesinin insanını doğasıyla kaynaşarak bizlere sunmuştur.Parçada anlatılan sanatçıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi camilerin bölümlerinden biri değildir? Hangi atasözü bütçe ile ilgilidir? 4 binlik + 3 birlik + 8 yüzlük + 5 onluk şeklinde çözümlenmiş doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali hangisidir? Serbest Cumhuriyet Fırkası, aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur? 120 – (8 x 6) = ? işleminin sonucu kaçtır? 623 sayısının, birler ve yüzler basamağı yer değitirerek oluşturulan yeni sayı ile farkı kaçtır? He repairs electrical devices. He is a/an ................... . 8. sınıf öğrencisi Eylül, arkadaşı Meryemin masayı karaladığını görünce, onu uyarmak istedi. Fakat Arkadaşıma uyarıda bulunursam belki bana kızar, benimle bir daha konuşmak istemez; en iyisi aramızı bozmayalım. Ne yaparsa yapsın. diyerek uyarmaktan vazgeçti.Eylülün bu davranışı aşağıdaki ayetlerden hangisinin mesajı ile çelişir? Şiirde veya düz yazıda seslerin ve hecelerin uyumlu bir biçimde yinelenmesine ---- denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? Çevreye daha az zarar veren enerji kaynaklarına ........................ enerji kaynakları denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 3 (x + 2) + 2x = x – 24 denklemini sağlayan x değeri aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin (sav) Cennet annelerin ayakları altındadır sözü bize neyi anlatmaktadır? Mustafa Kemal, Erzurum kongresi öncesi resmi göreviyle birlikte askerlik mesleğinden istifa ettiğini Osmanlı Hükümetine bildirmiştir. Mustafa Kemal böyle bir kararı aşağıdakilerden hangisine güvenerek almıştır? Seyhan : You shouldnt eat junk food. Its bad for your skin.Salih : ............... I have a lot of acne. I should start eating fresh fruit and vegetables. Aşağıdakilerden hangisi insanı diğer canlılardan ayıran en temel özelliktir? Namazı önemsemeden, gösteriş yapmak için kılanlara yazıklar olsun.(Maûn suresi, 4 - 6. ayetler)Bu ayetlerde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisini evimizde ulaşım aracı olarak kullanırız? Hangi ürün ve sıklıkla ekonomik faaliyet olarak yapıldığı yer hatalıdır? Üzerinde ki tüm noktaları ortak olan doğrular nasıl isimlendirilir? Dedelerimizin ve onların büyükleri evlerindeki musluklardan su içebilirlermiş. Günümüzde ise pek çok yerde çeşmelerden değil, satın alınan damacana ve şişe suyu içilmektedir.Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Veda hutbesinde Hz. Peygamberin Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. diye ifade ettiği şeyler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Hangi savaşta Hz. Muhammetin görevlendirdiği okçuların ganimet elde etmek için görev yerlerini terk etmeleri sonucunda Müslümanlar yenildi? Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun üstünden geçirilen yayalara ait yol aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkçe konuşan ülkeler ve topluklar arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla oluşturulan TÜRKSOYun kurucularındandır? İnsan vücudunda bazı eklemlerin hareket yetenekleri azdan çoğa doğru aşağıdakilerden hangisindeki gibi sıralanabilir? Aşağıdakilerden hangisi bizim topluma karşı sorumluluklarımızdan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? Slaytların fare ile tıklamaksızın kendiliğinden belli sürelerle ekranda kalmasını sağlayan komut hangisidir? İslam Devleti, Zatüs Savârî adı verilen ilk deniz zaferini hangi halife döneminde kazanmıştır? "1882'de İstanbulda doğdu. 9 Ocak 1964te İstanbulda yaşamını yitirdi. 1901'de Üsküdar Amerikan Kız Kolejinde mezun oldu. Öğretmenleri arasında Rıza Tevfik Bölükbaşı ile sonradan evlendiği ve ilk kocası olan Salih Zeki de vardı. İlk yazıları "Halide Salih" takma adıyla Tanin gazetesinde yayınlandı. Bu paragrafa dayanarak paragrafın alındığı yazının türü hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıda verilen cümlelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız( ) Her şeyi yaratan Allah (c.c.), canlıları da yaşatandır.( ) Allah (c.c.) her şeyi bir düzen içerisinde yaratmıştır.( ) İhlâs suresinde Hz. İbrahimden (a.s.) bahsedilir.( ) Besmelenin anlamı; Rahman ve Rahîm olan Allahın (c.c.) adıyladır.( ) Dua yalnızca Allaha (c.c.) edilir. Aşağıdakilerden hangisi grupla birlikte yaptığımız bir davranış değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta (. ) konulmaz? İlk olarak Hz. Âdem zamanında yapılan Kâbe aşağıdaki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir