S:1

Hangisi bir resim dosyasına ait dosya uzantısıdır?

Hangisi bir resim dosyasına ait dosya uzantısıdır? sorunun cevabı " .jpeg " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Tımar Sisteminde:- Toprağını 3 yıl üst üste ekmeyen köylüden toprağı alınıp bir başkasına verilirdi.- Toprağını ekmeyen köylüden çiftbozan vergisi alınırdı.Bu uygulamalar ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanmış olamaz? Günümüzde atmosfere verilen karbondioksit gazının artması sera etkisine neden olmaktadır.Aşağıdaki olaylardan hangisi atmosfere karbondioksit salınmasına neden olan olaylardan birisi değildir? Zayıf kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? I-benzer II-meyvesiz III-insan IV- bilgisiz V-ağacaYukarıdaki sözcüklerin anlamlı bir şekilde sıralanışı hangisidir? Çağatay, yüzme müsabakasında birinci oldu. cümlesindeki altı çizili sözcüğün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir? Belgin in 7 kalem, ablasının 3 kalemi var. İkisinin kalemleri toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretine (') gerek yoktur? Selçukluların ilk çinili minaresi olma özelliğine sahip olan camisi, aşağıdakilerden hangisidir? 3540 sayısı ile 1280 sayısının toplama işleminin gerçek sonucu ile tahmini sonucu arasındaki fark kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi –den durum eki almıştır? Türk adının geçtiği ilkyazılı kaynak aşağıdakilerden hangisidir? Din anlayışındaki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (I) Yüce Allah insanı akıl ve irade sahibi olarak yaratmıştır. (II) İnsan, iradesiyle dilediği her şeyi değiştirebilir. (III) İnsandan istenen Allahın kendisine verdiği yetenekleri amacına uygun olarak kullanmasıdır. (IV) Aksi takdirde yaptığı her şeyin bir bedeli ve sonucu olacağını unutmamalıdır.Bu metinde insan iradesi ve kader ilişkisi bakımından numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdaki zekata tabi olan malların hangisinde malın elde edilişinden sonra 1 yıl geçme şartı aranmaz? - - - - your brother go to the cinema at the weekends? 410 x 100 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Trafikte yolcu olarak hangisi yapmamız doğrudur? Bir annenin yaşı kızının yaşının 3 katından 4 eksiktir.Annenin şimdiki yaşı 38 olduğuna göre, kızının 5 yıl önceki yaşı kaçtır? Kurbanda kesilecek sığır, manda gibi hayvanlar kurban edilecekse en az ............... yaşını doldurmuş olması gerekir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Osmanlı Devleti Kasrışirin Antlaşmasını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır? Okulda kaza geçiren bir arkadaşımız için hangisini yapmamalıyız? Hz. Muhammedin (sav.) doğduğu dönemde Mekkedeki yaşamla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? I. Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerin tümü - - - - olarak tanımlanır.II. Temas ettiği maddenin özelliklerini değiştirmeden hastalık yapıcı mikroorganizmaların fiziksel ve/veya kimyasal yollarla ortamdan uzaklaştırılması - - - - olarak tanımlanır.III. Ortamdaki tüm mikroorganizmaların temizlenmesine ise - - - - denir.Yukarıdaki açıklamalarda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 103458 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir ? Servetifünuncular, şiirde farklı bir yol izlemişlerdir. Onlar resim yapar gibi şiir yazmak istemişlerdir. Bu şiiri resim gibi algılamak demektir. Şiirle resim onlarda iç içedir. çok sıfat kullanmalarının yeni sıfatlar icat etmelerinin sebebi budur.Bu parçadan Servetifünuncuların şiirde etkilerndikleri edebi akımın özellikleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? Magnezyum elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Tarihte yaşamış bazı peygamberler ve toplulukların başından geçen ibret verici olaylara ne ad verilir? Aysel 5 yıl önce 9 yaşındaydı. Ablasının yaşı Aysel' in yaşının 2 katı olduğuna göre, Aysel ile ablasının yaşları toplamı kaçtır? I. Aklı kullanmakII.Taklit etmekIII. Ön yargılı olmakIV. Araştırma yapmakNumaralanmış tutum ve davranışlardan hangileri kişinin taassuba düşmesine neden olur? OKANIN RÜYASI Okan gece saat onda yatmış uyumuş. Uykusunda rüya görmüş. Rüyada beyaz bir ata binmiş. Kocaman bir dağın üzerine çıkmış. Dağın üzerinde bir saray varmış. Kapısı çok darmış. Okan kapıyı kırmış içeriye girmiş, Sarayda bir cüce varmış. Cüce Okana bir taç takmış.-Sen padişah oldun Okan, demiş. Okan çok sevinmiş.-Hani benim hizmetçilerim? diye cüceye sormuş.Annesi Okanı uyandırmış.Okan uyandığına pişman olmuşOkan rüyasında hangi renk ata binmiş? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın kapsadığı konular arasında yer almaz? Miryokefelon savaşı hangi tarihde olmuştur? Pelin : - - - - ?Sue : Never. I prefer face-to-face interaction. Denge profiline ulaşmış bir akarsu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İleriye doğru dörder dörder sayarken 16 'dan sonra hangi sayı gelir ? "Duygu ve düşüncesini belli etmemek, bir şeyi bildiği halde bilmez gibi görünerek olacakları beklemek." anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? İzmirde Yunanlılara kurşun atarak ilk direnişi gösteren halk kahramanımız kimdir? Evimizi su basması durumunda elektrikle ilgili bir sı- kıntı olmaması için ilk olarak yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir