S:1

Hz Muhammedin Medinede yaptırdığı mescidin bir bölümünü, eğitim ve öğretim için ayırmış olması İslam dininin en çok hangi özelliğini vurgulamaktadır?

Hz Muhammedin Medinede yaptırdığı mescidin bir bölümünü, eğitim ve öğretim için ayırmış olması İslam dininin en çok hangi özelliğini vurgulamaktadır? sorunun cevabı "İlme önem verdiğini   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Peygamberimizin (s.a.v.) sözlerine, davranışlarına ve sahabilerin yapmışolduğu olumlu davranışları onaylamasına .................denir. Peygamberimizin bakımını üstlenen amcası ve dedesi hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır? Hz. Muhammed (sav.) kendisine ilk vahiy geldiğinde çok heyecanlanmış ve korkmuştu. İçinde bulunduğu sıkıntıyı eşine anlatmıştı. Eşi de Ona bu sıkıntılı anında yardımcı olmuş ve destek vermişti.Bu metin Hz. Muhammed (sav.) ve ailesinin hangi yönüne örnek oluşturmaktadır? Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir? Bir salyangoz dakikada 8 cm , karınca ise dakikada 6 cm yol gidiyor. 30 dk. sonra karınca ile salyangoz arasında kaç cm fark olur? Normal zekâ düzeyinde zekâ bölümü, aşağıda verilen rakam çiftlerinden hangisi arasında değişiklik gösterir? Aşağıdaki cisimlerden hangisi esnek değildir? ‘Birler bölüğünde 75, binler bölüğünde 348 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 180 sayısının 2/4' ü kaçtır? Ramazan ayına özgü olarak kılınan sünnet namaz aşağıdakilerden hangisidir? Allahu Ekber ifadesine kısaca ne deriz? Ekvatorda 28°C civarında olan yıllık sıcaklık ortalamaları kutuplarda 0°Cnin altına düşmektedir. Ekvator ve kutupların yıllık sıcaklık ortalamaları arasındaki farkın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıralanırsa hangi sözcük sonuncu olur? 1 Kg Elma - 4 lira 1 Kg Armut- 3 lira 1 Kg Patates - 2 lira 1 Kg Çilek - 7 lira2 kilo elma, 1 kilo çilek alan Aslı kaç lira harcamıştır? Aşağıdaki lambalardan hangisi en az enerji tüketir? Aşağıdakilerden hangisi iletişimi başlatma ifadelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi '' yağmur '' sözcüğüne yeni anlam kazandırmaz? 100+100+100+1 şeklinde çözümlenen sayı kaçtır? Aşağıdaki olayların hangisinde uygulanan basıncın küçülmesi günlük yaşamı kolaylaştırır? Bir hükümet kurulması fikrinin ortaya atıldığı ilk kongre hangisidir? I. Tac MahalII. Galata KulesiIII. Mostar KöprüsüIV. Şirdar MedresesiV. Kavalalı Mehmet Ali Paşa CamiiYukarıdaki mimari eserlerden hangileri Türk Kültürünün simgeleri arasında gösterilemez? • Yan yana asılmış tablolara hayranlıkla baktı.• Ağlayan çocuk annesinin eteğine asılmıştı.• Yağmur hızlanınca hemen küreklere asıldık.• Bu işe asılırsan eminim başarılı olursun.Asılmak sözcüğü bu cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır? Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine göre gezilerde uyulacak hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? Kar, yağmur, sis gibi doğa olayları Dünya'mızın hangi katmanında gerçekleşir? Hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? I. KloroplastII. RibozomIII. Endoplazmik retikulumIV. KofulV. MitokondriYukarıda verilen organeller ile zar yapısı bakımından çiftler oluşturulursa hangisi açıkta kalır? Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesinin sebeplerinden biri değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeliğine en az kaç yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar seçilebilirler? Modern Türk edebiyatı ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Kök Türklerde Orhun Anıtlarını dikilmesi, aşğıakilerden hangisinin götergesidir? Yönetici zümresinin Museviliği benimsediği Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır? Mevsimlerin oluşma sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve Türk tarihinin ilk sözlüğü olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? ...Hiçbir kimse başkasının günah yükünü yüklen- mez... (Zümer suresi, 7. ayet)Bu ayetten çıkartılabilecek mesaj aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Hangisi 36 nın bölenlerinden değildir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir