Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sevgili Peygamberimiz gençliğinde hangi işle uğraştı?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sevgili Peygamberimiz gençliğinde hangi işle uğraştı? sorunun cevabı "Ticaret" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-lık” eki aldığında “içine bir şey konacak kap, eşya” anlamı kazanmaz? 654 - 239 işlemin tahmini sonucu kaçtır ? Aşağıdaki maddelerden hangisinin hacmini litre ile ölçemeyiz ? Ülkemizde aşağıdaki demokrasi şekillerinden hangisi uygulanmaktadır?   Hz. Ömer karşılaştığı bir  topluluğa “Sizler kimlersiniz ve ne iş yaparsınız?” diye sorar: “Bizler Allah’a tevekkül eden (mütevekkil) insanlarız. Çalışmayız. Allah her canlının rızkını yaratmıştır. Bizler vaktimizi ibadetle geçiririz.” derler. Hz. Ömer, bu sözlere çok kızar: “Sizler mütevekkil değil, hazır yiyici, başkasının sırtından geçinen, asalak (müteekkil) insanlarsınız! Gerçek mütevekkil, tohumunu tarlaya atan ve ondan sonra Allah’a güvenip dayanan kimsedir.” der.Bu parçada anlatılan olayın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?  İki sayının toplamı 627’dir. Sayılardan biri diğerinin 3 katından 79 fazla olduğuna göre sayılar kaçtır? Güneydoğu Anadolu deprem kuşağı aşağıdaki illerden hangisinin topraklarından geçmez? Ülkemizde 2000 yılında yaklaşık 5,5 milyon olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2050’ye kadar 17 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu durum ülkemiz nüfusunun yaşlanması ve ülke ekonomisine daha fazla maliyet eklenmesi anlamına gelecektir.Aşağıdakilerden hangisi bu soruna çözüm olacak uygulamalar arasında yer almaz? Gelir ve giderin birbirine eşit olduğu büt­çeye ne denir? I. Metin ve zihniyet II. Yapı (olay örgüsü, kişiler, mekân, zaman) III. Tema IV. Düzyazı V. Anlama ve yorumlama Yukarıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinleri inceleme yöntemi içerisinde yer almaz? - - - - did they live? Yaş ortalaması 25 olan 18 kişilik bir gruba kaç ya-şında bir kişi katılırsa yaş ortalaması 26 olur?