S:1

Aşağıdakilerden hangisi Allahın emirlerini insanlara bildirmek için seçtiği kişilerdir?

Aşağıdakilerden hangisi Allahın emirlerini insanlara bildirmek için seçtiği kişilerdir? sorunun cevabı "Melekler     " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Dualarında aşağıdakilerden hangisinin yer alması  uygun olmaz? Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk devletlerinde devletin dış politikasını yürütmekle görevlidir? Öğrencilere öğretmek istediğimiz bilgiler kendi başlarına değerli değil, sonuçları açısından değerlidir. Öğrenci edindiği bilgi ile günlük hayatta karşılaştığı problem durumlarına akılcı çözümler ürettiğinde bu bilgi onun için değer kazanır.Bu parçaya göre aşağıdaki yöntem veya tekniklerden hangisi bilginin öğrenci için değer kazanmasına en fazla katkıda bulunur? Hakan 60 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların %75’ini cevaplamıştır.Buna göre Hakan’ın cevapladığı soru sayısı kaçtır? Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin Hindistan ile olan bağlantısını kesmek ve Mısır'ı ele geçirmek amacıyla açtığı cephe aşağıdakilerden hangisidir?  ”Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.”Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?  85 doğal sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? Ayrı ayrı kaplarda bulunan 2 kilogramlık, 450 gramlık ve 200 gramlık toz şeker büyük bir kapta toplanıyor. Buna göre büyük kapta kaç gram toz şeker bulunur? ‘Vatanın her karış toprağı kanlarımızla sulanmadıkça, hiçbir düşman ayağını bastırmayacağız’ derken M. Kemal in hangi kişisel özelliği ortaya çıkar?      Çukurova aşağıdaki bölge sınıflandırmalarından hangisinin içerisinde yer almaz? “Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa gece yarısına kadar namaz kılmış sevabı kazanır. Sabah namazını da cemaatle kılarsa bütün geceyi namaz kılarak geçirmiş gibi sevap kazanır.” Hadisi şerifin de vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 30 ve 40 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi duyum eşiğini doğru olarak tanımlar? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz kavramdır? Aşağıdakilerden hangisi zamanla değişen özelliklerimizden değildir? “Lunaparka eğlenmeye giden Esra atlıkarıncaya binmek istedi.” Esra’nın binmek istediği atlıkarınca ne tür harekete sahiptir? I. KarbonhidratlarII. ProteinlerIII. YağlarIV. VitaminV. MineralVI. SuYukarıdaki besinlerden hangisi ince bağırsakta sindirime uğrar? 02+21+22+23+24 =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Necati Cumalı’ya ait bir tiyatro eseri değildir?  222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? Hz. Peygamber, Hz. Ayşe’ye “Kurbanımızı ne yaptık?” diye sorar. Hz. Ayşe de O’na “Tamamını fakirlere dağıttık. Sadece bir but bize kaldı.” deyince, Hz. Peygamber “But hariç tamamı bize kaldı desene.” diye cevap verir.Bu metinde Hz. Muhammed (sav.) aşağıdakilerden hangisini vurgulamıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin İslam’ı tebliğ ederken izlediği yöntemlerden biri değildir? “Allah yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir tavan yaptı.Gökten su indirerek onunla; size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı...” (Bakara suresi, 22.ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 20 portakal 4 poşete eşit sayıda konulursa her poşette kaç portakal olur? Elektronların çekirdeğe belli uzaklıklardaki katmanlarda, belirli sayılarda bulunduğunu öne süren bilim adamı..............................Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? (-12) : (-4) =?Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? I. Tabakalı yapıya sahiptirler.II. Bünyelerinde fosil bulundurabilirler.III. Bazı türleri enerji kaynağı olarak kulanılmaktadır.Verilen kayaçlardan hangisi yukarıda bazı özellikleri verilen kayaç grubu içerisinde yer alır? “ saygılar ” sözcüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?  “dal” sözcüğü aşağıdaki tümcelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır? Hendek savaşında kazılan hendek ne kadar sürede kazılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların yerine belirtilen sıfat bulunmaktadır? Otomobil - Uçak - TrenYukarıdaki teknolojik ürünler yaşamımızın hangi alanıyla ilgilidir? Aşağıdakilerin hangisinde peygamber ve o peygamberin gösterdiği mucizesi yanlış eşleştirilmiştir? “Gece eve gelme.” Cümlesinde "gece" kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Dosya ve klasörlerin saklanabileceğini fiziksel ortamlara sürücü denir. Örneğin sabit disk, CD/DVD ROM sürücüsü, hafıza kartı, USB bellek gibi. Bilgisayara takılan tüm sürücüler ………………. simgesine tıklandığında açılan ekranda görülebilir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangileri tema bakımından birbirine benzeyen nazım biçimleridir? Bir inşaat işçisi 80 N ağırlığındaki tahta kutuyu 6 m yükseklikte olan ikinci kata 60 saniyede taşıyor.Buna göre işçinin gücü kaç watt olur? 4 dekar kaç metrekaredir? 2019 verilerine göre İzmir’in nüfusu, “dört milyon dört yüz yedi bin iki yüz seksen dört ”tür.Buna göre, İzmir’in nüfusu aşağıdakilerden hangisidir? Denklemleri 2x + y - 4 = 0 ve - 5x - 2y + 1 = 0 olan doğruların kesim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir