S:1

İslamiyetten önceki döneme ne denir?

İslamiyetten önceki döneme ne denir? sorunun cevabı "cahiliye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Atatürk’ün geçmişten dersler alarak geleceğe yön çizmek istemesi amacıyla kurmuş olduğu dernek aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi M. Kemal ATATÜRK’ün sosyal bilimlere katkılarından biri değildir? Aşağıdaki maddelerden hangisi saf maddedir?  (1) Türk bilim insanları, Marmara Denizi’nin güney kıyılarında bir batık kent buldu.(2) Batık kentten, Anadolu uygarlık tarihinin yeniden yazılmasını sağlayacak kadar önemli ve çarpıcı bilgiler elde edilecektir. (3) Dünyadaki tüm arkeoloji çevrelerini heyecanlandıracak bu batık kent, gizemini bir süre daha koruyacağa benziyor. (4) Güney Marmara Fay Hattı üzerinde olması nedeniyle jeologların da bence ilgisini çekecektir.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde kişisel görüşlere yer verilmemiştir?  Sinema, gezi, tiyatro, oyun vb. etkinlikler......................ihtiyaçlarımızdandır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 25 = a ve 52 = b ise a+b=? Atatürk hangi şehirde doğmuştur?  Bir haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramak için başvuru yapacağımız yerler vardır. Hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır? Karadeniz, Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nde fethedilen aşağıdaki yerlerden hangisiyle bir Türk gölü hâline gelmiştir? Aşağıdakilerden hangisi “söylev”in diğer adıdır? Göreve yeni başladığınızda kutlamaya gelenlere ……………………….bulunun. Size gelenlere ilişkileri sürdürmek,…………………………için isimlerini not edin,gelemeyecek durumda olanlara ………….gidin ve kendinizi tanıtın.Yukarıda boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin başına doğruysa "D", yanlış ise "Y" yazınız.( ) Türkiye’de nüfus artış hızı değişmez.( ) Nüfus yoğunluğu Türkiye’nin iç kesimlerinde daha fazladır.( ) Seyahat özgürlüğünün kısıtlanması ile insanlar birçok sorun yaşarlar.( ) Kutuplara yakın yerler ve çöller yerleşmenin en az olduğu alanlardır.( ) Türkiye’de göç, sanayi ve turizmin geliştiği bölgelere doğru yapılmaktadır. Duyarlı bir vatandaş olarak ülkemizin kal­kınması ve kaynaklarımızın doğru kullanıl­ması için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?  Verdiğim kitabı iki günde okuyuverdi”Yukarıdaki cümlenin yüklemi,  aşağıdakilerden hangisine uygundur? Bir tonu 9000 TL olan portakalın 3Kg 'ı kaç TL dir? • Merkezin tanıtılması ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması yönünde çalışmalarda bulunur.• Hizmetlere ilişkin konferans, gezi, seminer, grup toplantısı gibi sosyal etkinlikleri organize eder.• Merkezde yapılan başvurular üzerine öğrenci, aileler ve diğer ilgililerle görüşme yapar, gerekli bilgileri toplar.Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki görevler hangisine aittir?  İnternet Explorer, Google Chrome ve Yandex Browser gibi internet tarayıcılarının üst kısmında bulunan ve internet adreslerinin yazıldığı yere ne ad verilir? Cümlelerin hangisinde "anne" özne görevindedir? "Biz Ankara'ya yeni geldik." cümlesinin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin insanlar arasından seçilmesinin nedenlerinden biri değildir?  İnsanların zekâ, kişilik, ruh hastalıkları gibi çeşitli konulardaki problemlerinin teşhis edilmeleri ile ilgili olarak geliştirilen teknikler üzerinde çalışan uygulamalı psikoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, ailenin temel gereksinimlerinden biri değildir? Dünya’yı iki eş parçaya ayırdığı varsayılan çizgiye ne ad verilir? Kokmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?   246 sayısından en az kaç çıkartılırsa elde edilen sayı 4 ile kalansız bölünebilmektedir? - - - -, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin bu Kanun kapsamına giren suçlarına ilişkin herhangi bir ihbar veya şikâyet aldıklarında veya böyle bir durumu öğrendiklerinde ivedilikle toplanması gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayarak ve hakkında ihbar veya şikâyette bulunulan memur veya diğer kamu görevlisinin ifadesine başvurmaksızın evrakın bir örneğini ilgili makama göndererek soruşturma izni isterler.4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’a göre yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir? Sekizimiz odun çekerDokuzumuz ateş yakarKaz kaldırmış başını bakarKırk gün oldu kaynatırım kaynamazBu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? "Çanta" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Have you - - - - read such an interesting story before? Yaş sabun kurutulduğunda ağırlığının % 30’unu kaybediyor. Kilogramı 2 liraya alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı kaç liraya satılırsa % 40 kâr edilir? Verilen çarpma işleminin 34x7=? işleminin sonucu kaçtır? Kütahya - Eskişehir Savaşlarının ardından ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Tekâlifimilliye Emirleri yayımlanmış, Türk halkı elindeki gıda maddelerinin, giyim eşyalarının ve binek hayvanlarının bir kısmını Tekâlifimilliye Komisyonları’na teslim etmiştir.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konulmalıdır? Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez? (1) Gezimizin ilk saatlerinde aracımız ormanlık bir yoldan geçiyordu. (2) Bir süre sonra ağaçlar yavaş yavaş azaldı. (3) Yüksek katlı birçok binanın bulunduğu bir şehre gelmiştik. (4) Burası, ormanların arasında kalan güzel bir şehirdi.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem bir söz grubundan oluşmuştur? I.  Joule (J)II.  Newton x Metre (N.m)III. Newton (N)Yukarıdakilerden hangileri iş birimi olarak kullanılır? Hava olaylarıyla ilgili bilgi ve tahminlerin öğrenildiği kurum aşağıdakilerden hangisidir? Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere, geldiğinizi fark ettirip ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu, sizin için daha iyidir; herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız. Orada hiç kimse bulamadıysanız, size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size ‘Geri dönün!’ denilirse hemen dönün. Çünkü bu, sizin için daha temiz bir davranıştır. Allah yaptığınızı bilir.” (Nûr suresi, 27-28. ayetler)Bu ayetlerde tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? “Aç kuşları doyurmak için pencereyi açtı.” Cümlesinde “aç” sözcüğünün anlam özelliği nedir?     Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir