S:1

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir?

Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı hastalıklardan korunmak için sağlam kişiye yönelik olarak alınan önlemlerdendir? sorunun cevabı "Temiz içme ve kullanma suyunun temin edilmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Sabah saatlerinde yer yüzeyine yakın bir sis tabakasının öğle saatlerine doğru yok olmasının temel nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? Aşağıdaki işlemlerden hangisi yanlıştır? ... tarih hayal mahsulü olamaz. Tarih yazarken gerçek olayları bulmaya çalışmalıyız. Eğer bunları bulamazsak meçhuliyeti ve bu noktadan cehlimizi itiraf etmeden çekinmeyelim.Atatürkün bu sözüne bakarak bir tarihçi için özellikle aşağıdakilerden hangisini vurguladığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi sayıca birden çok varlığı bildiren adlara ne denir ? Aşağıdakilerden hangisinin musikinin gelişmesinde etkili olduğu söylenemez? Beylikler Döneminde yapı içlerinde çok kullanılan süsleme malzemesi, aşağıdakilerden hangisidir? I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırkenII. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerdeIII. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırkenYukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? Ham petrol ayrımsal damıtma kulesine pompalandığında kulenin en alt kısmından alınan petrol ürünü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Rüzgar sevincinden haykırıp ağlıyor. cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır? Aşağıdaki hareketlilerden hangisi sallanma hareketi yapar? Aşağıda numaralandırılarak verilen yapı veorganlarımızdan hangileri solunum sistemindeyer alır?1- Kalp2- Akciğer3- Karaciğer4- Bronş5- Mide Sümerlerin gözlemevi (rasathane) kurmaları, Ay takvimini icat etmeleri, Gökyüzünü, gezegenleri incelemeleri onların daha çok hangi alanda ilerlemelerine katkıda bulunmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Başvurusunda Başvuru usullerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi madde değildir? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğu Cephesinde Ermenilere karşı direnen komutan kimdir? Bilgisayarda yazı yazmamızı sağlayan program aşağıdakilerden hangisidir? Martın yirmi beşinde kendime gelir olmuştum. İhsanla döndüğüm son akşamın sabahı kırk derece hararetle uyandım. Hastalığımı belli etmemeye ne kadar çalış-tımsa muvaffak olamadım. Üç gün kadar sonra doktorlar bunu İspanyol nezlesi diye teşhis ediyorlardı. Esasen bir haftadır kırıklık hissediyordum.Bir romandan alınan bu parçada romanın yapı unsurlarından hangisi belirgin değildir? DNA parmak analizi yönteminde,I. TükrükII. SpermIII. Kılverilenlerden hangileri kullanılır? Kilogramı 60 TL olan pastırmadan 2 kg, Kilogramı 25 TL olan kıymadan 3 kg aldım. Satıcıya 200 TL verdim. Kaç TL para üstü alacağım? I- Vergi vermekII- Askerlik yapmakIII- Üniversite sınavına girmekBunlardan hangileri vatandaşlık görevlerimizdendir? Aşağıdaki eylemlerden hangisi olumsuzdur? Milyonlarca yıl öncesine ait canlıların taşlaşmış kalıntılarına ne denir? Bilgi, öznenin nesneye yönelmesi sonucu ortaya çıkan bir üründür. Bilen nesneye yönelen, onu anlama ve açıklama çabası içine giren öznedir. Bilinen yani nesneyse özneyi çevreleyen her şeydir.Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır? Fabrikada üretilen 3818 kg deterjan 18 kglık poşetlere konulmuştur. Kaç tane poşet kullanıl- mıştır? Bütün yüzeyleri kare olan geometrik cisim hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin farzlarından biri değildir? Mikroskobun keşfi ve geliştirilmesine bağlı olarak gözle görülmeyen yapılar daha detaylı incelenmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi mikroskobun gelişimine bağlı olarak diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? Peygamberlerin gönderiliş amacı en kapsamlı şekilde hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kaynaştırma harfi yoktur? Organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Mehmet - - - - a new mobile phone yesterday. UNESCO tarafından koruma altına alınan Anadoludaki ilk külliye aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin ilkelerinden değildir? Aşağıdakilerden hangileri Dünyanın gözlenebilir katmanlarıdır? .................. a ropeYukarıdaki boşluğa hangi kelime gelmelidir? Dünyanın en iyi fındığı hangi ilimizde yetiştirilir? baş-kol-bacak kelimelerinin ingilizce karşılığı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi yer kabuğunun kırılma hareketi sonu­cu oluşur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir