Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. (Şuarâ suresi, 107. ayet)
Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bilin ki ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. (Şuarâ suresi, 107. ayet)Bu ayette peygamberlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi vurgulanmıştır? sorunun cevabı "Emanet " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

5446 sayısının en yakın onluğa yuvarlanışı ile en yakın yüzlüğe yuvarlanışının toplamı kaçtır? Buluşların, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir? Derste, çalışırken, ansiklopedi veya internet gibi kaynaklardan, gazete ve dergilerden yararlanırken yapılan çalışmaya ne ad verilir?  Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir? “El eli yıkar, iki elde yüzü yıkar.”Yukarıdaki atasözünde ‘el’ kelimeleri hangi anlamda kullanılmıştır? Hacı Bektaş Veli’den sonra Bektaşiliğin ikinci pîri olarak kabul edilen, ayin ve erkanı yeniden düzenleyerek Bektaşiliğe bugünkü şeklini veren kişi aşağıdakilerden hangisidir?  Kim bir mümini bile bile öldürürse, onun cezası, içinde temelli kalacağı cehennemdir. Allah ona öfkelenmiş, onu lanetlemiş ve ona büyük bir azap hazırlamıştır.’’(Nisa suresi, 93. ayet) Bu ayet aşağıdaki hak ve özgürlüklerden hangisini korumaya yöneliktir? Hz. Muhammed (sav.), Bedir Harbi’nde esir düşen düşman askerlerinden okuma yazması olanların, Medineli on Müslümana okuma yazma öğretmesi karşılığındaserbest bırakılmalarını istemiştir.Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bu tutumu ile ilişkilendirilebilir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilginin özelliklerinden değildir?  Aşağıdakilerden hangisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer alır? 20’den büyük olan en küçük asal sayı kaçtır? Şehir, medeniyettir. ‟Medeniyet” kavramı ile şehir anlamına gelen ‟medine” sözcüğü arasında bir anlam bağlantısı vardır. Her medeniyet kendi şehrini yapar. Şehir de bağlı olduğu medeniyetin aynası olur. Hatta onun gelişmesine katkıda bulunur.Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?