Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi 1940 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı şairlerinden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi 1940 Toplumcu Gerçekçi Kuşağı şairlerinden değildir? sorunun cevabı "Turgut Özakman" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hacda Sa'y nerede yapılır? Hücrenin yönetim ve denetim merkezidirYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi iyi insan özelliklerinden değildir? Osmanlı Devleti Kasrışirin Antlaşması’nı, aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır? Descartes’e göre birbirinden farklı iki töz vardır. Kendisinden başka hiçbir varlığa ihtiyaç duymayan yaratan töz tanrı, yaratılan töz ise ruh ve maddedir. Madde yer kaplayan, ruh ise düşünen tözdür. Madde yer kaplar ama düşünemez; ruh ise düşünür ama yer kaplayamaz.Buna göre Descartes’in varlık konusundaki görüşleri aşağıdakilerden hangisine uygundur? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi yönüyle diğerlerinden farklıdır? Elektrik çarpmasında yaralının elektrik akımıyla bağlantısı kesildikten sonra aşağıdakilerden hangisi yapılır?  Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde tutumlu olmanın önemini anlatmaktadır? 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre sendikaların kuruluşu ile ilgili hazırlanan tüzük ve belgelerin birer örneğini valilik, aşağıdakilerden hangisine gönderir? Aşağıdaki kelimelerin hangisine “et-“ fiili getirilirse ünsüz türemesi olur?                                 Türkiye’ye güneyden esen yerel rüzgarlar sıcaklığı arttırırken, kuzeyden esen yerel rüzgarlar ise sıcaklığı düşürmektedir.Bu durum, Türkiye’nin hangi özelliğinin sonucudur? Aşağıdaki elektrikli araçlardan hangisi şehir elektriğiyle çalışmaz?