S:1

I. Tek heceli dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.
II. Türkçe, İngilizce ile akraba dillerdendir.
III. Türkçe, yapı olarak çekimli bir dildir.
IV. Çekimli dillerde sözcüğün kökü değişikliğe uğrar.
Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır?

I. Tek heceli dillerdeki sözcüklerde çekim eki yoktur.II. Türkçe, İngilizce ile akraba dillerdendir.III. Türkçe, yapı olarak çekimli bir dildir.IV. Çekimli dillerde sözcüğün kökü değişikliğe uğrar.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır? sorunun cevabı "II ve III." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
What do you need in winter? Hz. İbrahim ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şehitkamil Ortaokulunda 44 kız, 52 erkek öğrenci vardır. Sene sonunda yapılan pikniğe ailelerinden izin alan 77 öğrenci katılmıştır. Pikniğe katılmayan kaç öğrenci vardır? Bir kaza anında acil yardım numarasını arayan kişinin, kazayla ilgili vermesi gereken bilgiler hangi seçenekte en uygun belirtilmiştir? 500 sayısının 1/2' si kaçtır? Merve, 200 sayfalık kitabın 40 sayfasını okumuştur. Buna göre Mervenin okumadığı sayfa sayısının kitabın tamamına oranı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ailenin özelliklerinden değildir? Rahman ve Rahîm olan Allahın adıyla başlarım. cümlesi aşağıdakilerden hangisinin anlamıdır? Allahı güzel isimlerle anmak, bu isimleri kalp ve dil ile söylemek anlamında kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? 5 onluk 5 birlikten oluşan sayının 3 eksiği kaçtır? Aşağıdaki mesleklerin hangisi güvenliğimiz için önemli bir meslektir? 395, 476, 114, 303 sayıları küçükten büyüğe sıralandığında ilk başta hangi sayı yer alır ? Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğü olan araç değildir? Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan(1) birini,en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim(2). Reis kahvenin önünde kahvesini(3) öttürüyor, kayığın asıl tayfasına keyifle(4) bakıyordu. Bu parçada, numaralandırılmış kelimelerden hangisi iyelik eki almıştır? "Hello! My name is Wendy. I am from England. I know two languages, English and Spanish. My favourite lesson is Science."Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Mekkeden Medineye hicret eden Müslümanlara ......................,onlara yardım eden Medineli Müslümanlara ..............denir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin toplumsal faydalarından biri değildir? Karşılaştığımız insanlara sağlık ve güzellik dilemek için yapılır.İnsanlar arasında sevgi ve saygıyı kuvvetlendirir.Yukarıda bahsedilen ve dinimizce tavsiye edilen davranış nedir? 6x (39+15)= işleminin sonucunu bulunuz. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924 tarihinde ya-şanan gelişmelerden biri değildir? Roma İmparatorluğunda halk patriciler ve plepler olarak ikiye ayrılmıştır. Patriciler tam vatandaş iken pleplerin oy kullanma hakları yoktur. Köleler ise hiç hakkı olmayan ve en ağır işlerde çalıştırılan sınıftır.Buna göre;I- Siyasi eşitliğin olmadığı,II- Halkın sınıflara ayrıldığı,III-Halk arasında mücadelelerin yaşandığıyorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Peygamberimiz vefat ettiği zaman Hz. Aişenin odasına defnedilmiştir. Sonra Peygamberimizin yanına Hz. Aişeden izin alınarak hangi iki sahabe daha defnedilmiştir? Hz. Muhammed ilk diplomatik başarısını ne ile kazanmıştır? Hangisi peygamberimizin özelliklerinden değildir? 87 sayısının birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kelime kelimesinin eş anlamlısıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur? Kenar uzunlukları 10 cm, 12 cm ve 14 cm olan telden yapılan bir üçgen bozularak kare yapılmak isteniyor. Bu karenin bir kenarı en fazla kaç cm olur? "İki bin dokuz yüz bir" sayının yazılışlı aşağıdakilerden hangisidir? Tarihte Fil Yılı olarak bilinen olay, miladi kaç yılında gerçekleşmiştir? Yedinci sınıf öğrencisi Berra, sınıfına girdiğinde sıra arkadaşının kendisine karşı kırgın davrandığını fark eder.Berranın aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması bu sorunun çözümünde daha etkili olur? Uhud Savaşı'nı kaybettiren en önemli olay nedir? Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi 83 x ( 12 – 2 ) işleminin sonucuna eşittir? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir? Kardeşim de ele avuca sığmıyor.Yukarıdaki tümcede çocuğun hangi özelliği söz konusudur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yüklem çekimli bir fiildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir