Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi kişinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında değerlendirilemez?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi kişinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında değerlendirilemez? sorunun cevabı "İnanç ve kanaatlerini başkalarına dayatması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Niyet ettikten sonra üç kere ellerimi yıkadım. Ağzıma ve burnuma üç kere su verip güzelce yıkadım. Kollarımı dirseklerle birlikte üç kere yıkadım. Başımın dörtte birini mesh ettim. Ardından kulaklarımı yıkayıp boynumu mesh ettim. Son olarak da ayaklarımı topuklarla birlikte üç kere yıkadım.Ali abdestini alırken yıkaması gereken bir yerini unutmuştur. Ali aşağıdakilerden hangisini yıkarsa abdestini tamamlamış olur? The sofa is - - - - dirty - - - -. Don’t sit on it. -Üç Başlı Dev-Bir dudağı yerde bir dudağı gökte Arap-Peri padişahı-Kaf DağıYukarıda verilenler hangi kültürel öğemizle ilgilidir? ”Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere, yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir.”Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun temel ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?  İslam’da kadının yeri ve değeri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Carol    : What is your favourite film character?Lily      : He is Superman. I think - - - -. Aşağıdaki maddelerden hangisi elektriği iletmez? Akıl, yani kavramsal düşünce, nesnenin ve ruhun derinliğini kavrayacak güçte değildir. Bunu ancak sezgi yoluyla başarabiliriz.Bu görüşten yola çıkarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? '' Kara yolu'' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir? Tutumlu olmakla ilgili atasözü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini artırır? Müslümanların ramazan ayında yaptıkları karşılıklı Kur’an okumalarına ne ad verilir?