Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
İçerisinde çeşitli unsurları(din, etnik köken, dil vb.) barındıran devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
İçerisinde çeşitli unsurları(din, etnik köken, dil vb.) barındıran devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İmparatorluk " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki kavram çiftlerinin hangileri arasında diğerlerinden farklı bir ilişki vardır? Hammurabi Kanunları’nda; bir adam kendisiyle eşit olan başka adamın gözünü çıkardığında ona da aynısı uygulanır. Ancak bir adam bir köylünün gözünü çıkarırsa ona gümüş bir mina ödenir.Buna göre Hammurabi Kanunları’nda aynı suça verilen cezaların farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sebep –sonuç cümlesidir? Scratch programının kullanım amacını hangisi daha doğru ifade etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan bir durum değildir?  “Kalkınmaya köylerden mi, yoksa kentlerden mi başlanmalı?” şeklinde bir tartışma sorusu sorarak derse başlayan Gül Öğretmen, daha sonra öğrencilerden istekli olanları savunmak istedikleri cevaba göre iki gruba ayırmıştır. Bir sonraki derse kadar gerekli hazırlıkları yapan öğrenciler, jüri önünde tartışmışlardır. Gerekli değerlendirmeler yapılarak tartışmayı kazanan grup açıklanmıştır.”Buna göre, Gül Öğretmen’in kullandığı tartışma yöntemi/tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Müslümanlar tarafından Endülüs’te inşa edilen cami aşağıdakilerden hangisidir? –Atatürk’ün ilk askeri başarısıdır.- İtalya ile savaşılmıştır.- Sonunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır.Yukarıdaki bilgilere bakıldığında hangi savaştan bahsedilmiştir? Cansu’nun bir düzineden 3 fazla, Helin’in ise iki deste kalemi vardır.Cansu’nun kalem sayısı, Helin’in kalem sayısından kaç eksiktir? Duygu durumundaki değişmeleri algılayabilme duyarlığı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir? Peygamberimiz, saçı ve sakalı dağınık şekilde yanına gelen bir adamdan, saçını ve sakalını düzelterek gelmesini istedi ve “Herhangi birinizin saçı başı dağınık bir halde gelmesindenböyle gelmesi daha iyi değil mi?” buyurdu.Bu olay Peygamberimizin aşa-ğıdakilerden hangisine önem verdiğini göstermektedir? Aşağıdakilerden hangisi ağırlık ölçme aleti değildir?