S:1

Hz. Muhammedin (sav.) peygamberlik öncesinde toplumun barış ve huzuru için çalıştığına aşağıdaki faaliyetlerindenhangisi örnektir?

Hz. Muhammedin (sav.) peygamberlik öncesinde toplumun barış ve huzuru için çalıştığına aşağıdaki faaliyetlerindenhangisi örnektir? sorunun cevabı "Hılful Fudul’a üye olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konulmuştur? Turnadağ Savaşı hangi beyliğe son vermiştir? “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir...”                                                                                      (Şûrâ suresi, 30. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine işaret edilmektedir?  Yüce Allah tarafından tüm insanlara gönderilen son ve evrensel kitap hangisidir?  Bir kimsenin Müslüman veya kâfir mi olduğunun bilinemeyeceğini savunan ve bu konuda “hükmü askıya almayı” tercih eden itikadî mezhep aşağıdakilerdenhangisidir?  • Binaların merkezi ısınmasında•   Tarım ve seracılıkta•   Kültür balıkçılığında•   Kaplıca turizmindeYukarıda verilen alanlarda kullanılan yenilene- bilir enerji kaynağı aşağıdakilerden hangisi- dir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik kullanımında güvenli bir davranıştır? I. Destanlarda anlatılan olaylar tamamen  gerçektir.II.  Destanlarda ulusal karakterler değil, evrensel karakterler vardır.III. Destanlarda toplumların ortak duyguları dile  getirilir.IV.  Destanlar, doğal  ve yapmaolmak üzere iki türe  ayrılır.Yukarıda verilen bilgilerden hangileri destanın özelliklerinden değildir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkilerinden değildir? Hangi ilimizde taş kömürü önemli bir ekonomik faaliyettir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “benzetme” anlamı vardır? “Gelmek” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “izlemek, takip etmek” anlamında kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisi komşuluk haklarına uygun olmayan bir davranış biçimidir? Birinci kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? According to the studies; dolphins, whales and - - - - other sea creatures use highly versatile navigation systems. I. Edebiyatımızın ilk mesnevisidir.II. İslam kültürü etkisindeki ilk edebi eserdir.III. Hakaniye lehçesiyle yazılan eserde Arapça ve Farsça sözcükler de kullanılmıştır.IV. Ahlak, dinin önemi, devlet idaresi gibi konulara değinilmiştir.V. Türkçenin Farsçadan üstünlüğü ortaya konmaya çalışılmıştır.Yukarıda Kutadgu Bilig ile ilgili olarak verilen numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı yapılmıştır?   Bir çiçek vardı,Güzel, kokulu, büyülü,Yaşıyordu topraktan aldığı gıdaylaUzuyordu damarlarına giden kanlaBoyu aşınca bulutları,Komşu olunca yıldızlaraKendini güneşe akraba sandı. Şiirde, çiçek aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?   Melike’nin bir adımı 35 cm, ablasının bir adımı ise 50 cm’dir. Ablasının 70 adımda aldığı yolu, Melike kaç adımda alır? Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da Allah’ın varlığının açık delillerinden biri olarak bahsedilen konulardan biridir. "acemi" sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?  “Altın sahanlarda aş yedim, su içtim Altın kupalardan, zorlu Turna’dan geçtim.”Mısralarının kafiyeleri, aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygundur?   Yurdumuzda lapya adı  verilen karstik aşınım şekli aşağıdaki yerlerin hangisinde daha yaygındır? Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektörel bir büyüklüktür? Kaslarla ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisine “hayır” yanıtı verilebilir? Bir bitkinin yapısında bulunan,I. MagnezyumII. NişastaIII. Karbondioksitmoleküllerinden hangileri, bu bitkinin canlı olan hücrelerince üretilmez?  Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında hikâye türünün önde gelen yazarlarından biri değildir?  Bir otobüste 23 yolcu vardır. Otobüse durakta 14 yolcu daha binerse yolcu sayısı kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıs çeşitlerinden değildir? Amerika Kıtası’nı 1492 yılında bularak kıtaya adını veren Americo Vespucci, aşağıdaki hangi ülkenin denizcisidir? Ambulans, itfaiye ve polis aracı geçiş üstünlüğünü ne zaman kullanır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Hangi sözcüğün yazımı doğrudur? Resmi törenlerle ilgili yapılacak protokol işlemleri hangi birim tarafından yönetilir? Aşağıdakilerden hangisi farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? Hun-Çin savaşlarının nedenlerinden birini oluşturan tarihi ticaret yolu aşağıdakilerden hangisidir? Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı amaçlamaktadır.   Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal kişilik kazanmış insanlardan beklenebilecek bir davranış değildir?  Yapı bakımından farklı olan kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bir adın yerini tutmuştur?  8 onluktan oluşan sayı kaçtır?   Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir