Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdemin çocuklarısınız.
Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Ey insanlar, Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz, Âdemin çocuklarısınız.Bu hadis ile aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? sorunun cevabı "Eşitlik  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

(? ) Bu işareti hangisinin sonuna koymalıyım? Atatürk döneminde izlenen milli dış politika esasları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? “Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.” atasözünün taşıdığı anlam aşağıdakilerden  hangisiyle ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmalı dinler tarihinin hadis alanına sunduğu katkılardan biri değildir? Ünlü musiki bilgini Abdülkadir Meragi’nin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir? Hız ile ilgili olarak;I. Skaler bir büyüklüktür.II. Birimi m/s dir.III. Türetilmiş bir büyüklüktür.yargılarından hangileri doğrudur? “…(Ey Rabb’im) başıma bir dert geldi, (sana sığındım), sen merhamet edenlerin en merhametlisisin, diye niyaz etmişti. Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik ve ona aile efradına, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik.” (Enbiyâ suresi, 83. ve 84. ayetler)Bu ayetlerde söz edilen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? nsanlar, temel haklarından birisi olan yaşama hakkına doğuştan sahiptir. İnsanların bu haklarına saldırı olduğunda devlet otoritesi kendiliğinden devreye girer. Bu durumda devlet aşağıdaki yaptırımlardan hangisini uygulamaya koyar?  Her çeşit besinden düzenli olarak ve yeteri kadar yemeğe ..........…… beslenme denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz hakkında edebî eserler yazmış biridir?  T.C.Anayasası’na göre milli güvenlik,kamu düzeni,genel sağlık,genel ahlakın korunması  gibi sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunla yetkili kılınan mercii konut adama kararını kaç saat içinde görevli hakimin onayına sunar? Aşağıdaki eserlerden hangisi oto- biyografi türü ile ilişkilendirilemez?