Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hudeybiye Antlaşması sonrası Peygamberimizle ittifak kuran kabile hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hudeybiye Antlaşması sonrası Peygamberimizle ittifak kuran kabile hangisidir? sorunun cevabı "Huzaa" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

620 yılında önce peygamberimizin amcası Ebu Talip, sonra ise eşi Hz.Hatice vefat etti. Bu yüzden bu yıla “………….. yılı” denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Arap Yarımadası’nın Bahreyn Bölgesi’ni içine alan bölgesine ne ad verilir? I. Erzurum KongresiII. Amasya GenelgesiIII. TBMM’nin açılmasıIV. Atatürk’ün Samsun’a gelmesiV. Sivas KongresiYukarıda verilenlerin doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ihlas suresinden çıkarılabilecek mesajlardan biri değildir?  Aşağıdaki dönüşümlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi, üçüncü basamak tedavi hizmeti veren sağlık ünitelerindendir? keser, kendi, kemer, kereste kelimelerini alfabetik sırasına göre sıraladığımızda hangisi baştan ikinci olur? Aşağıdakilerden hangisi, Mondros Ateşkesinin hemen ardından İtilaf Devletlerinin vatanımızı yer yer işgale başlamaları üzerine kulan yararlı cemiyetlerin özelliklerinden değildir?   Memlûkler, Osmanlı padişahı II.Bayezid’in kardeşi Cem Sultan ile yaptığı taht kavgasında, kardeşlerden hangisini desteklemişlerdir?  Aşağıdakilerden hangisi iletken maddedir? İslam’a göre kılık kıyafet konusunda aşağıdakilerden hangisinden kaçınmak gerekir? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Osmanlı Devleti’niYanında savaşa sokma nedenlerinden değildir?