S:1

Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir?

Hendek Savaşı sırasında Müslümanlara ihanet eden Yahudi kabilesi hangisidir? sorunun cevabı "Beni Kureyza" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre İl genel idaresinin başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kısayol tuşlarının görevlerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisini iyi bir dinleyicinin yapmaması gerekir? Montrö Boğazlar Sözleşmesinin;I. Boğazlar Komisyonunun kaldırılması, komisyonun görev ve yetkilerinin Türkiyeye bırakılması,II. Türkiyenin Boğazlarda istediği kadar asker bulundurması,III.Türkiye savaşa girerse Boğazları istediği gibi açıp kapatabilmesimaddelerinden hangileri Boğazlar üzerindeki egemenliğin tamamen Türkiyeye geç- tiğinin kanıtıdır? 83 sayısının en yakın onluğa yuvarlanmasıyla elde edilen sayı kaçtır? Toplu yaşamın bir gereği olarak aşağıdakilerden hangisine önem vermeliyiz? Aşağıdakilerden hangisi topluma huzur sağlamaz? Babam, Ankara ( ) Kırşehir arası 180 km‘ lik yolu üç saatte gelmiş ( )Cümlesindeki parantez içlerine sırayla hangi noktalama işaretleri nelerdir? Gareth : When does your brother get out of bed?Bill : Generally at quarter to nine.Altı çizili ifadenin yerine hangisi yazılabilir? Hangisi evcil hayvandır? Karşıt sözcüklerin bir arada kullanılmasıyla yapılan sanata tezat denir.Aşağıdakilerin hangisinde tezat sanatına başvurulmamıştır? Christopher is - - - - boy I have ever seen. Atatürkün milliyetçilik anlayışı ırk, mezhep ve sınıf ayrılıklarına karşıdır.Buna göre milliyetçilik ilkesiyle ilgili olarak;I. Kültürel birliği desteklemiştir.II. Millî birlik ve beraberliği güçlendirmiştir.III. Sosyal dayanışmayı artırmıştır.yargılarından hangileri savunulabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır? Dengeli ve düzenli beslendiğini söyleyen Erkan hangi davranışta bulunmaz? A ={ 10 dan küçük tek sayılar } B = { 18 den küçük asal sayılar } verilen A ve B kümelerine göre, s(AnB) kaçtır? K L M sayısının rakamlarının toplamı 18olup yüzler basamağındaki rakam en küçük tek doğal sayıdır.Bu şartları taşıyan doğal sayılar toplamı kaç olur? Tanzimat edebiyatının kurucuları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsanı tembelliğe sürükleyen, çalışma gücünü yok edip insanlar arasına kin ve düşmanlık saçan bir kazanç yoludur. Fert ve toplum hayatında unutulmaz yaralar açar. İnsanın şahsi ve ailevi hayatında huzursuzluklara neden olur. Kuranda bu kötü davranış ve alışkanlığın her türlüsü haram kılınmıştır.Hakkında bilgi verilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdakilerden hangisi Müslüman Türk Devletleri arasında yer almaz? Üçüncü terimi 14 olan örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisi olabilir? 2n kromozomlu bir hücre 2 defa mitoz geçirirse oluşan hücrelerinin ve kromozomların sayısı ne olur? Çalış! dedikçe dinimiz, çalışmadın, durdun,Onun hesabına birçok hurafe uydurdun!Sonunda bir de tevekkül sokuşturup araya,Zavallı dini çevirdin maskaraya! (Mehmet Akif Ersoy)Aşağıdakilerden hangisi şairin eleştirdiği davranışlardan biri değildir? Soğuk sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? İnsanın temel haklarının kullanımı ne zaman başlar ve biter? Allah (c.c.) tarafından inanç esaslarını, ibadet biçimlerini, ahlak kurallarını, Rabbimizin (c.c.) emir ve yasaklarını insanlara bildirmek, onlara iyiyi ve güzeli, doğruyu ve yanlışı açıklamakla görevlendirilmiş ve vahiyle desteklenmiş kişilere ........................ denir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Birçok kimsenin kalbi, keseleri şiştikçe daralır. cümlesinde vurgulanan hangi öğedir? Ahmet, Cemi görünce ne yapacağını şaşırmış. Cümlesindeki yazım yanlışı hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? Arzu sınıfın boyunu ölçerken aşağıdakilerden hangisini kullanarsa kesin sonuç elde eder? Duvar ilanları ve reklam panoları ......... ............ aracıdır. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Halifelik kim tarafından babadan oğula geçen bir saltanat haline getirildi? Hangi kelime hem özel isim hem de cins isim olarak kullanılır? Bir odadaki bilgisayarların birbirine bağlanmasıyla oluşan ağ bağlantısı hangisidir? Seçimle başa gelmiş ilk halife kimdir? Kapadokya hangi şehrimizdedir? Çevresi 120 m olan dikdörtgen şeklindeki bir arsanın uzun kenarı 40 m olduğuna göre kısa kenarının uzunluğu kaç mdir? Otomobillerde aşağıdakilerden hangisini uygularsak olabilecek bir kazaya karşı önemli bir önlem almış oluruz? Akdenizden diğer deniz ve okyanuslara çıkmak isteyen bir gemi aşağıdaki su yollarının hangisinden yararlanamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir