S:1

Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara ne ad verilir?

Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara ne ad verilir? sorunun cevabı "Muhacir" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışı nedeniyle kutladığımız millî bayram aşağıdakilerden hangisidir? "Arkadaşlarımla kalemimi paylaştım( )" Cümlesinin sonuna hangi noktalama işaretleri konulmalıdır? Lale     -     Divan -   SandalyeYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır? Deprem anında hangisini yaparsak doğru olur?  Çevresine yardımcı olan insanın ömrü kısa olsa bile uzun ömürlü sayılır. Bunun yanı sıra serveti olup da çevresine hiç yardımcı olmayan insanlar da var. Hatta bunlar, ken- dileri de yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşarlar. Bunların ömürleri uzun olsa bile kısa sayılır.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi olay çevresinde gelişenedebî metinlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi halk edebiyatında söyleyeni bilinmeyen şiir türüdür?  DOKTOR kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Birey ya da grupların bir tabakadan başka bir tabakaya geçişine dikey hareketlilik denir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi dikey hareketlilik örneğidir? Bir bilim dalı olan iklim bilimi aşağıdakilerden hangisini inceler? Aşağıda Mustafa Kemal’in çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:•  Çanakkale Savaşı’nda emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılma- sında büyük rol oynadı.•  Suriye Cephesi’nde Yıldırım Orduları GrupKomutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriye’yi aşıp Anadolu’ya ulaşmasına engel oldu.Bu başarılar Mustafa Kemal’in hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir? Sağlıklı yaşamak isteyen bir kişinin yapacağı bir davranış hangisidir? I feel - - - - because I studied all night long and I need to rest. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden değildir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (....) Avrupa Hun devleti en parlak dönemini hükümdar Attila zamanında yaşadı. (....) Kavimler Göçü sonucunda Avrupa uzun süre siyasi açıdan karışıklıklar içinde kaldı(....) İslamiyet gelmeden önce de Arap Yarımadası’nda siyasi birlik vardı.(....) İslamiyet’in gelmesiyle beraber kölelik yasaklandı ve kadına verilen değer artt Yemeğin başında besmele çekmeyi unutan kişi peygamberimizin hadisine göre  ne yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinde ısı yalıtımından söz edilemez? Ergenlikte bireyin karşılaştığı aşağıdaki sorunlardan hangisi diğerlerinden farklı bir sorundur? Harris  : - - - - . What about you?Joe       : I like Drama because it’s very enjoyable. “Çekmek” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir yerden başka bir yere taşımak” anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi belirtili isim tamlamasından oluşmuştur?   Aşağıdakilerden hangisi İslam dini için söylenemez? 60 yolcu bulunan otobüsün 23’ü kadın yolcu, 28’i erkek yolcu ve geri kalanı çocuk yolculardır.Acaba otobüste kaç tane çocuk yolcu vardır? Aşağıdakilerden hangisi çocuk olarak sahip olduğumuz haklardan biridir? 6 kilogram + 312 gram = ………..…….gram eder? Doğal beslenmek isteyen Yeşeren, bir marketten hangisini almamalıdır? “Osmanlı tarih yazıcılığındaki temel amaç devletin ba- şarılarının gelecek nesillere aktarılmasıdır” diyen bir tarihçi;I- Araştırmacı,II- Hikayeci,III-Öğreticitarih yazım çeşitlerinden hangilerini kullanmalıdır?  4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda “Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? TBMM’ nin çıkardığı ilk kanun hangisidir? Vitaminler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Mary is at work. She is working- - - - . Aşağıdaki kelimelerden hece sayısı en az olan hangisidir?  İslama göre insanın öldükten sonrada sevaplarının devam etmesini sağlayan eserleri yapması veya yapılmasına katkıda bulunmasına ne denir? Babası bir Osmanlı paşası olan romanın kahramanı Bihruz Bey iyi bir eğitim alamamış, sürekli ilgi ve destek verilerek büyütülmüştür. Babası vefat edince büyük bir servetin sahibi olmuştur. Bihruz Bey bu servete güvenerek savurgan bir hayat yaşayan ve yarım bir Fransızcayla kendini Batılılaşmış zanneden züppe bir tiptir. Uzun süre Çamlıca tepesinde görüp âşık olduğu ama bir daha göremediği kadını arar; arkadaşı, Periveş adlı bu kadının öldüğünü söyleyince onun mezarını arar. Bir gezinti sırasında ona çok benzeyen hilebaz bir kadın Periveş’in kendisi olduğunu söyleyerek Bihruz Bey’i aldatır. Bihruz Bey sevdiği ve yücelttiği kişinin bir sokak kadını olduğunu anlayınca yine bir hayal kırıklığı yaşar.Bu parçada tanıtılan edebî eser aşağıdakilerden hangisidir? 1. Türkçe’deki her hecenin bir anlamı vardır.2. “Bahçeşehir” bileşik bir sözcüktür.3. Türkçe sözcüklerde “o“ yalnız ilk hecede bulunabilir.4. Türkçe sözcüklerde “b“ den önce “n” gelmez.Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi niteleme sıfatıdır? Bir kaza anında yaralıya aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulaması yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi madde­nin hâl değiştirmesine örnek değil­dir?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir