S:1

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan değildir? sorunun cevabı "Hz. Halid bin Velid" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Genel Ağda paylaşılamaması gereken bilgiler vardır.Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilerden biri olamaz? x pozitif bir tam sayı olmak üzere 24 ve x sayılarının en büyük ortak böleni 12 ve en küçük ortak katı 72dir.Buna göre x kaçtır? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Yol vermek deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Dünya - Ahiretdengesine işaret edilmektedir? Annem kahvaltıyı hazırladı, ben de fırından ............ alıp geldim. Tümcesini hangi kelime ile tamamlamak uygun olur? Oyun, çocukların ruhsal eğitiminde önemli bir yer tutar ve gelişmelerini sağlar. Oyundan ve oyuncaklardan mahrum bazı çocukların gelecekte asık yüzlü ve somurtkan kişiler oldukları görülmüştür. Oyunlar, aşırı olmadığı sürece çocuklar için vazgeçilmez eğlence kaynaklarıdır.Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? İlk Türk yazılı eserlerini oluşturan devlet aşağıdakilerden hangisidir? Alanı 196 cm2 olan bir karelerden iki tanesi yan yana getirilerek oluşturulan dikdörtgenin çevresi kaç cm ‘dir? Metinde anlamı güçlendirmek amacıyla bir varlığın, olayın ya da durumun olduğundan daha küçük veya daha büyük gösterilmesine - - - - sanatı denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? If I win the race, I - - - - a gold medal. I. İlköğretim okullarıII. Okul öncesi eğitim kurumlarıIII. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kurslarIV. Özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre yukarıdakilerden hangileri mecburi olan ilköğretim kurumlarındandır? Karşıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Yaşadığımız bölge dikkate alındığında hangi afetin görülme ihtimali daha düşüktür? - Ramazan ayında yapılan bir ibadettir.- İmsak vaktinden iftar vaktine kadar yeme ve içmeden uzak durmaktır.Tanımı yapılan bu ibadet hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi deyim değildir? Kılıçlar parlayıp toplar atıldıİki asker birbirine katıldıErişti bak Nusret, birden alındıŞükür Hak Yezdana!, der Yusuf PaşaBu dörtlüğün teması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi tüketici hakları ihlalleri için başvurulabilecek yerlerden birisi değildir? Donna :My father is a bomb disposal expert.Sandra: Oh, my God! It is - - - -.Donna : I know but he likes his job. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.( ) 2a − 1 cebirsel ifadesinde bilinmeyen yerine 5 yazarsak ifadenin değeri 9 olur.( ) 2m2 − 9m − 1 cebirsel ifadesinde katsayıların toplamı 14dür.( ) Cebirsel ifadelerde yalnızca benzer terimler toplanabilir.( ) Bir kenar uzunluğu n birim olan karenin çevresi 4n birimdir Fatihin kumbarasından 10 adet 50 kr, 20 adet 1 TL çıktı. Acaba Fatihin kaç TLsi vardır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi -ci, -li, -lik, -siz eklerinden birini almamıştır? Bayramda anneannemizdeydik. Annemin kardeşleri ve onun çocukları da oraya geldiler. Çok mutlu olmuştum.Süleymanın ifadesine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Her şey küçük bir adımla başlar.II. Bir kıvılcım bir ormanı yok eder.III. Küçük bir delik bir gemiyi batırır.IV. İlim, aşağıda olanları yükseltir.Bu cümlelerden hangileri, anlamca birbirine daha yakındır? Günlük hayatımızda kullandığımız nesne, kişi, yer vb. pek çok ad günümüze nasıl ulaştı, hiç düşündünüz mü? Pek tabii bu sözcükler yüzyıllardır süren bir birikimin ürünü. Atalarımızdan kalan bu zenginliği günümüze ulaştıran en önemli olgu dildir. Dil sayesinde kültür, ölümsüzlüğe kavuşur.Bu parçada dilin hangi yönü üzerinde durulmuştur? Bir maddenin kendi molekülleri arasındaki etkileşim kuvveti aşağıdakilerden hangisidir? Rakamları farklı sekiz basamaklı en büyük doğal tek doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir ? Hangi cümlede zamir yoktur? Mrs. Brown : The earth is getting warmer and we call it global warming.Lisa : Im sorry. Mrs. Brown. - - - -Mrs. Brown : The earths tempeture is increasing and that is global warming. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem yapım eki, hem çekim eki almış bir sözcük vardır? Sürekli sert ünsüzler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir? Ayakkabıcı sözcüğünü çoğul yapmak için aşağıdaki eklerden hangisini getirmeliyiz? Kale direğine çarpan top kuvvetin hangi etkisi ile karşılaşır? İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre yukarıda Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden hangisi açıklanmıştır? • Ben yerine biz bilincini oluşturmak• Trafik kültürü ve bilincine sahip kişiler yetiştirmek• Trafik kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmekYukarıda verilen ve bireylere kazandırılmaya çalışılan davranışların eğitimine öncelikle nerede başlanılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi İbrahim Şinasinin edebiyatımıza kazandırdıklarından biri değildir? I - - - - in a small town in the past but I live in a big city now. Gazete, abonelerine birbirinden değerli dört hediye verecek.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Aliler, 5 tane portakal ve 2 tane ayva, 6 tane de elma yemiştir. Aliler toplam kaç tane meyve yemiştir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir