Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi masal türünün özelliklerinden değildir? sorunun cevabı "Masallar düşünce yazılarıdır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Hangi cümlenin sonuna nokta konulmalıdır? Bir top kumaş 27 m ise 12 top kumaş kaç metredir? 1538 tarihli Preveze Deniz Savaşı’nın sonuçlarından hangisi Osmanlı maliyesini güçlendirmiştir? Binler bölüğünde “108”; Birler bölüğünde “6”; Milyonlar bölüğünde “75” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sinema dalında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Atatürk, dinin doğru anlaşılması ve topluma doğru bir şekilde anlatılması için çeşitli çalışmalar  başlatmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Ali Fuat Paşa, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kuruluş amacını, iktidarla muhalefetin yan yana yaşamasını sağlamaktır. Yoksa parti iktidara gelmek için kurulmamıştır. şeklinde açıklamıştır. Yukarıdaki bilgiye göre; I.Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile hükümetin denetlenmesi amaçlanmıştır. II. Farklı fikirlerin gelişimi engellenmeye çalışılmıştır. III.Çok partili hayata geçilmiştir, yargılarından hangilerine ulaşılır? Aşağıdakilerden hangisi makale yazarlarımızdan değildir? My father - - - - his car now. Kütlesi  50000 gram olan bir çuval un kaç kg ’dır ?  Manda ve himaye ilk kez Erzurum Kongresi’nde kabul edilemez olarak değerlen- dirilmiş, Sivas Kongresi’nde ise kesin olarak reddedilmiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisinin amaçlandığını gösterir? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?