S:1

I. Her şey küçük bir adımla başlar.
II. Bir kıvılcım bir ormanı yok eder.
III. Küçük bir delik bir gemiyi batırır.
IV. İlim, aşağıda olanları yükseltir.
Bu cümlelerden hangileri, anlamca birbirine daha yakındır?

I. Her şey küçük bir adımla başlar.II. Bir kıvılcım bir ormanı yok eder.III. Küçük bir delik bir gemiyi batırır.IV. İlim, aşağıda olanları yükseltir.Bu cümlelerden hangileri, anlamca birbirine daha yakındır? sorunun cevabı "II – III  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Yön bulmak için seçeneklerin hangisinden yararlanamayız? Bazen insanlar bitkileri köklerinden ve köklendirdikleri dallarından çoğaltırlar. Oluşan yeni bitki ................ .Verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi doğru olur? Hangi iki mevsim zıt anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi kişinin din ve vicdan hürriyeti kapsamında değerlendirilemez?  (I) Sanatçı, iyi bir gözlemci ve var olan malzemeden yeni ürünler yaratan kişidir. (II) Malzemesi dil olmayan sanat dallarında bile güzel konuşma ve yazma önemlidir. (III) Çünkü düşünce ve duygu dünyamızı dil denilen kavramlar dünyası belirler. (IV) Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatla uğraşan yazar ve şairler ise dili doğru ve güzel kullanmak zorundadır. (V) Dil, onların dilinde en güzel anlatımını bulur. (VI) Bu yüzden dilin zenginleşmesi ve güzelleşmesinde en büyük sorumluluğu edebiyat sanatına gönül verenler taşır.Numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden sonrakicümlede bulunan yargının nedenidir? Aşağıdakilerden hangisi zekât verecek kimsede aranan şartlardan değildir? 4 saatte kaç çeyrek saat vardır? Nevruz Bayramı aşağıdaki ülkelerin hangisinde kutlanmaktadır? ……………………… zekât, sadaka vb. sayesinde toplumsal dayanışmayı sağlayan, birey olarak sevgi, saygı gibi değerleri kazanmamızda da önemli rol oynayan kültürel bir ögedir.Yukarında boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Kökeni kesin olarak bilinmemekle birlikte sözlü gelenekten derlendiği sanılan ilk Türkçe masal kitabı aşağıdakilerden hangisidir? • Kasaba ve şehirlerde otururlardı • Ticaret ve sanayi ile uğraşırlardı • Senyörlere para vererek onların himayesinde yaşarlardı.Verilen bilgilerde Orta Çağ Avrupa’sının hangi sosyal sınıfından bahsedilmiştir? Atom ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? İnorganik maddeleri oksitleyerek kendi besinini üretebilen canlılarda aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmeyeceği kesindir? Kur'an'ın ilk ayetleri …………  Mağarasında ………… tarihinde  ………… yoluyla …………  aracılığıyla indirilmiştir. Yukarıdaki boşlukların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisine ünlem işareti konmalıdır? “5, 0, 1, 4” rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek dört basamaklı en büyük ve en küçük sayıların farkı kaçtır? Allah’ın gönderdiği ilahi kitapların sonuncusu aşağıdakilerden hangisidir?  Brain  : Hi, Bob. It’s me, Brain. We are going to Adam’s birthday party at 10 p.m. Would you like to come with us?Bob  : It’s very noisy here. I can’t hear you. Can you - - - - it, please? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ekten dolayı yeni bir anlam kazanmamıştır?  • Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.• Timur hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğludur.• Semerkant’ta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.• “Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseriyle ünlüdür.Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir? Allah evrenin yaratılışı ile ilgili; uzaydaki düzen ve işleyiş ile ilgili birçok âyet indirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu ayetlerin gönderiliş gayesi olamaz. Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, doğal güzelliği olan ve korunması gereken mekânlara ne ad verilir? Öğretme-öğrenme sürecinde öğretmenin öğrencilerine aşağıdaki etkinliklerden hangisini yaptırması, Probleme Dayalı Öğrenme Modeli’nin amacına uygun değildir? Aşağıda verilen kutsal kitaplardan hangisi Hz. Davud (a.s) a gönderilmiştir?  Hz. Muhammed ilk diplomatik başarısını ne ile kazanmıştır? Bir buzdolabının fiyatı 1250 TL dir. Bulaşık makinesinin fiyatı, buzdolabının fiyatından 325 TL eksik ise buzdolabı ve bulaşık makinesi alan bir kişi kaç TL öder? Aşağıdakilerden hangisi artık yıldır? Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?  Ankara taşı olarak da bilinen, mesken yapımında kullanılan dış püskürük kayaç aşağıdakilerden hangisidir? Ziya Paşa Hürriyet’te yayıladığıülü‘‘Şir ve İş’’adlımakalesinde Tük edebiyatıı çğaşbir düeyeerişesini, gerçk Tük edebiyatıolan halk edebiyatııbu yenileşede temel alımasıgerektiğni savunmuşur.1874’te çıardığı‘‘Harabat’’ adlıdivan şiri antolojisininö söüde ise halk edebiyatııküçüseyerekdivan edebiyatııömüşü.Bu parçdan hareketle Ziya Paş’ı sanat anlayışılailgili aşğıakilerden hangisi sölenebilir? Yelkenli ile denizde yol alan bir kişi aşağıdaki kuvvetlerden hangisinden yararlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin okuldaki sorumluluklarından biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin görevlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğrudan anlatım vardır? Peygamberimizin doğum ve vefat yeri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisinde hal değiştirmesine örnek olarak verilmez? Marie Curie, Nobel fizik ve kimya ödülünü alan ilk kadın bilim insanıdır. O önüne çıkarılan tüm engellere rağmen her türlü zorlukla mücadele ederek önemli çalışmalar yapmıştır.Bu parça bilim insanlarının hangi özelliğine örnek oluşturur? Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisini çok fazla alırsak, vücudumuzda birikerek kilo almaya neden olur? “Dize sonlarında bulunan aynı anlam ve görevdeki sözcük veya eklerdir.”Şiirin       biçimsel özelliklerinden hangisi bu tanıma uygundur?   Aşağıdakilerden hangisi olumlu bir cümledir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir