S:1

Günde beş vakit namaz kılmak hem erkekler hem de kadınlar için nasıl bir sorumluluktur?

Günde beş vakit namaz kılmak hem erkekler hem de kadınlar için nasıl bir sorumluluktur? sorunun cevabı "Farz      " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
..........................., krallarını ve soyluları gömmek için Tümülüs adı verilen mezarlar yapmışlardırCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? 48 - 25 - 57 - 26 - 13 - 34Yukarıdaki sayılardan kaç tanesi tek sayıdır? Bir zamanlar, elli yılların Ankarasında Sıhhiyeden Kızılaya yürüdüğümüz o bahar akşamlarında, yürürken söyleşmenin sevincini paylaşırdık. Böyle konuşarak, tartışarak bir konuyu kafamda iyice oluşturduktan sonra yazıya dökmek kolaylaşırdı.Parçada sözü edilen kişinin hangi özelliği özellikle vurgulanmıştır? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi yayaların uyması gereken bir kural değildir? |–3| ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan hangi fikir akımı, Osmanlı Devletinin parçalanma ve çöküşünü hızlandırmıştır? Rusların panislavizm politikasına benzer olarak İttihat ve Terakki Cemiyetinin gerçekleştirmeye çalıştığı politika hangisidir? Hz. Âdemle (a.s.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemlerinden biri değildir ? Bir dili bilmek, bu dilin kurallarını öğrenmiş olmak anlamına gelmez. Bir dili konuşamayan bu dildeki yazılı eserleri okuyup anlayamayan kişi için ‘dil bilmiyor denemez. Bir dili bilmek, o dilde çok sayıda sözcük ezberlemek de değildir. Duygu ve düşüncelerini açık seçik belirtemedikten sonra binlerce sözcük ezberlemenin yararı yoktur.Parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir doğal sayının karesi değildir? 32 pencereli bir köy okulunda, her odada 4 pencere vardır. Odalardan üçü hariç diğerleri sınıftır. Her sınıfta 16 sıra varsa bu okulda kaç sıra vardır? İlk köy şiirimiz hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi öğretmenin Eğitimcilerle İlişkilerde Etik İlkeler den değildir? Dünya'nın Güneş etrafında dolanması ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde eyalet, sancak ve kazalarda davalara bakan devlet görevlisi aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen çıkan ve farkın toplamı 326 dır. Bu işlemde eksilen kaçtır? Peygamberlerin görevlerinden İnsanlara Allahın emir ve yasaklarını açıklamak aşağıdakilerden hangisi ile nitelendirilir? Peygamberimizin soyu çocuklarından hangisiyle devam eti? Aşağıdakilerden hangisi bir resim dosyası uzantısıdır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların yapabileceği şeylerden biridir? Doğal çevredeki kaynaklar ile ekonomik faaliyetler arasında bağlantı bulunmaktadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisinde böyle bir ilişki vardır? Kütle hangisi ile ölçülmez? Kanuni Sultan Süleyman 16 Ağustos 1560 tarihli fermanında; ‘Semendire Beyine hüküm ki, huzur içinde yaşayan halkımdan hiç kimseye hiç bir zaman zulmedilmesine rızam yoktur. Vergi toplama görevinde bulunanların kanuna aykırı olarak halktan fazla akça aldıklarını işittim ve buyurdum ki; Her türlü vergiyi sadece kanunlar çerçevesinde toplattırasın. Hiçbir kimseye fazladan bir akça dahi aldırtmayasın. Dinlemeyenleri yazıp bildiresin...verilen fermanda aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bitkiler aleminin açık tohumlular grubuna ait değildir? Bugün günlerden perşembe ise 18 gün sonra günlerden hangisi olur? Aile içinde tüm işleri annenin yapması ........................... . cümlesi, insan hakları dersinde öğrendiklerimize göre nasıl tamamlanmalıdır? Safra suyu aşağıdaki hangi organda üretilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır? Savaşı sırasında düşman ittifakını bozan sahabinin adı nedir? Üç okuldan birincisinin zili 30 dakikada, ikincisinin zili 45 dakikada ve üçüncüsünün zili de 60 dakikada bir çalmaktadır. Üç okulun sabah saat 08.00de aynı anda zili çalıyor.Bu okulların üçünün de zili aynı anda tekrar saat kaçta çalar? Roma toplumunu oluşturan sınıflar şunlardır:Patriciler: Roma soylularından oluşan bir sınıftır. Bu sınıftaki insanlar; mülkiyet, devlet memuru ve asker olma hakkına sahiptiler.Plepler: Romaya sonradan gelip yerleşenlerin oluşturduğu bir toplumsal sınıftır. Genelolarak tarım, ticaret ve hayvancılıkla uğraşan Pleplerin hiçbir siyasi hakkı yoktur.Köleler: Bu sınıf köle anne-babadan dünyaya gelmiş veya savaşlarda esir edilmiş insanlardan oluşurdu. Hiçbir hakkı olmayan köleler soyluların ev hizmetlerinde; tarla, bağ ve bahçelerinde çalışırlardı.Bu bilgilere göre Roma toplum yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi, Türk İslam Devletlerinde ekonomik hayatın içinde önemli bir yeri olan Ahilikle ilgili, doğru bir bilgi değildir? Ülkemizde fındık en çok hangi bölgemizde yetişmektedir? A ve B şehirleri arasındaki uzaklık 300 kilometredir. A şehrinden saatteki hızı 80 km ve B şehrinden saatteki hızı 70 km olan iki araç birbirlerine doğru aynı anda hareket ediyorlar.Buna göre bu araçlar B şehrinden kaç kilometre uzakta karşılaşırlar? Aşağıdakilerden hangisi, Türk - İslam devletlerinde şehirlerdeki ticari faaliyetlerin düzenlenmesiyle görevlendirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir