S:1

Oğuz Türklerinin, Bozok Koluna mensup olan Kayı Aşireti, Söğüt ve Domaniç çevresinde Ertuğrul Gazinin oğlu Osman Bey liderliğinde önce 1281 yılında Osmanoğulları Beyliğini, sonra 1299 yılında Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Mesuttan berat alarak Osmanlı Devletini kurmuşlardır. Osmanlı Devleti kısa sürede güçlü bir cihan devleti haline gelmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanoğulları Beyliğinin kısa sürede askeri ve siyasi yönden güçlenmesine etki eden faktörlerden biri değildir?

Oğuz Türklerinin, Bozok Koluna mensup olan Kayı Aşireti, Söğüt ve Domaniç çevresinde Ertuğrul Gazinin oğlu Osman Bey liderliğinde önce 1281 yılında Osmanoğulları Beyliğini, sonra 1299 yılında Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Mesuttan berat alarak Osmanlı Devletini kurmuşlardır. Osmanlı Devleti kısa sürede güçlü bir cihan devleti haline gelmiştir.Aşağıdakilerden hangisi Osmanoğulları Beyliğinin kısa sürede askeri ve siyasi yönden güçlenmesine etki eden faktörlerden biri değildir? sorunun cevabı "Özel mülkiyet anlayışının olması" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Yaş günü armağanı olarak ben şunu aldım. Cümlesinde kişi adılı hangisidir? Gotik sanatı tüm sanatlara yayıldığı halde en önemli başarılarını, aşağıdaki hangi alanda ortaya koymuştur? 3/7 ü 45 olan cevizlerin tamamı kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi adın yerini tutmaz? Her vagonunda eşit miktarda yolcusu bulunan 8 vagonlu bir trende toplam 872 yolcu varsa 1 vagonda kaç yolcu bulunur? Kurtuluş Savaşında Doğu Cephesinde kimlerle savaşılmıştır? İnşaat iş yerlerinde işe başlatılan sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi insanda lenf dolaşım sistemi kısımlarından biri değildir? Dilekçelere ....................gün içinde cevap verilmesi gerekmektedir. Sağlıklı yetişkin bireylerde ortalama nabız sayısı kaçtır? 1-Nose = Burun2-Knee = Saç3-Lip = KolEşleştirmelerden hangisi doğrudur? Doğal afetlere kader açısından bakıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Üç yol ağzında bulunan bir tavşan, bu yollardan rastgele birine yöneliyor. Buüç yolun her biri, devamında iki dar yola ayrılıyor. Tavşan yol ayrımına geldiğinde iki dar yoldan birini rastgele seçerek yoluna devam ediyor.Tavşanın, dar yollardan birinde bekleyen kaplumbağa ile karşılaşma olasılığı nedir? Nasrettin Hoca, ceviz ağacının altında uzanmış dinleniyordu. Bir bal kabaklarınabaktı, bir de koca ceviz ağacındaki küçük cevizlere:― Ey yüce Rabbim, şu incecik kabak sapında kocaman kabağı, koca cevizağacında ise küçücük cevizi yaratmışsın! diye söylenirken bir ceviz tanesi hocanın kafasına düştü. Gözünde şimşekler çakan hoca şöyle dedi:― Tövbe Yüce Rabbim, bir daha senin işine karışmam. Ya kafama ceviz yerine kabak düşseydi, halim ne olurdu! Bu fıkrada vurgulanan ana fikir aşağıdakilerden hangisidir? Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda savaşlar nedeniyle ülke nüfusu azalmış, üretim durmuş, ekonomi oldukça kötü bir duruma gelmişti. Halkta yeterli sermaye birikimi yoktu. Bu sorunların mutlaka çözülmesi gerekiyordu.Bu durum aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasını bir zorunluluk hâline getirmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Alevi - Bektaşi kültüründeki Dört Kapıdan biri değildir? Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen, Musaya gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem, Allah için sana yardım ederim.Hz. Muhammede (sav.) ilk vahiy geldiğinde bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Kırtasiyeci, 18 defterin 6 tanesini sattı. Kaç defteri kalmıştır? 4 elemanlı bir kümenin en çok 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır? Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? İlimiz Keban, Karakaya, Kral Kızı ve Özlüce gibi baraj gölleri ile çevrilidir. cümlesinde kaç tane özel isim vardır? Aşağıdaki kelimelerden hangisi kök halindedir? Hangi durumda bir aracın tescil belgesi geçersiz sayılır? Hangi canlının yuvası yanlış eşleştirilmiştir? (-3)2 - 42 işleminin sonucu kaçtır? Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır? Savaş ders çalışıyor mu cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi edebi metinlerin özellikleri arasında gösterilmez? Anayasada: Yaşamak her insanın doğal hakkıdır Hiç kimse zorla çalıştırılamaz Herkes kanun önünde eşittir hükümleri aşağıdakilerden hangisi ile daha çok ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi varlığı biçim yönüyle nitelemektedir? Türkiyede tarımı yapılan aşağıdaki ürünlerden hangisi yurt dışına satılmaz? Aynı görevi yapmak üzere bir araya gelen hücreler ........... oluşturur.Boş bırakılan yere aşağdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? "Bize özgü duygu ve.................................... bireysel farklılıklarımızdandır." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? O Japonca konuşabilir mi? Cümlesinin İngilizcesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızdaki demokrasi uygulamasına örnektir? Aşağıdakilerden hangisi çocukların haklarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Eğitim Bakanlığının görevlerinden biri değildir? III. Selim döneminde Viyana, Paris, Londra gibi Avrupa‘nın önemli başkentlerinde daimi elçilikler açılmıştır.Bu durumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ahirete gerektiği gibi inanmış birinden beklenen davranış ve tutumlardan değildir? ‘Türk çocuğu atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktırAtatürkün bu sözleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir