Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
‘‘Bir ülkede yaşayan tüm insanlar dil, din, ırk farkı gözetmeksizin aynı haklara sahiptir. ifadesi ile hangi haktan söz edilmektedir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
‘‘Bir ülkede yaşayan tüm insanlar dil, din, ırk farkı gözetmeksizin aynı haklara sahiptir. ifadesi ile hangi haktan söz edilmektedir? sorunun cevabı "Vatandaşlık hakkı  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdaki ayetlerden hangisi faklı bir konudan söz etmektedir? Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarıyla anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olur? öğrenmesi    ilk dil   insanın      dildir   gereken      tatlı    1                   2          3               4           5              6 If you study hard, you ………..the exam.  Aşağıdaki seçeneklerden hangisini sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız? Amacı mal veya hizmet üretmek olmayan faaliyetler ekonomide emek kabul edilmezler.Buna göre aşağıdaki örnek faaliyetlerden hangisi gerçek anlamda bir emek değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Öznel” yargı bildiren ifade yoktur?  Sağanak yağmurlara bağlı olarak oluşan doğal afet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bilgi kuramının, bilginin değerine ilişkin sorulardan değildir?  Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önceki Arap yarımadasının dini özelliklerinden biridir?  M ülkesinde birincil ekonomik faaliyette çalışan kişi sayısı ikincil ve üçüncül ekonomik faaliyetlerde çalışan kişi sayısına göre daha fazladır.Bu ülke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Toplanış bakımından bölgesel,aldığı kararlar bakımından ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir?  Hz. Muhammed (sav.) bir topluma girdiğinde kendisi için ayağa kalkılmasını istememiştir.Bu davranışıyla Hz. Muhammed (sav.) aşağıda- kilerden hangisini anlatmıştır?