S:1

Çine ile Muğla arasındaki Gökbel Vadisi, hayranlıkla karışık müthiş bir dehşet uyandırıyordu insanda. Aklın alamayacağı kadar büyük kayalar gelişigüzel yığılmış, bütün tepeleri kaplamıştı. Bazıları sipsivri uçlarını başka kayalara saplamıştı. Aralarında o kadar ince bir denge vardı ki o virajlı, daracık yolda giderken kayaların arabayı altlarına alıverip ezecekleri korkusuna kapılıyordunuz.
Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir?

Çine ile Muğla arasındaki Gökbel Vadisi, hayranlıkla karışık müthiş bir dehşet uyandırıyordu insanda. Aklın alamayacağı kadar büyük kayalar gelişigüzel yığılmış, bütün tepeleri kaplamıştı. Bazıları sipsivri uçlarını başka kayalara saplamıştı. Aralarında o kadar ince bir denge vardı ki o virajlı, daracık yolda giderken kayaların arabayı altlarına alıverip ezecekleri korkusuna kapılıyordunuz.Yukarıdaki parça aşağıdaki yazı türlerinden hangisine aittir? sorunun cevabı "Gezi Yazısı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
İngilterede Polo Oyunu adıyla oynanan ve aslına Türk kültürüne ait olan oyun aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye akarsularının genel özelliklerinden biridir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır? Belli bir konuyu aydınlatmak amacıyla bilim adamı ve araştırmacılarınbir araya geldikleri ve konuşmacıların konunun belirli bölümlerini sunduklarıtartışmalı toplantılara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi dinî bayramların özelliklerinden biri değildir? Erzurum Kongresinin aşağıdaki kararlarından hangisi yabancı etkisinin kabul edilmeyeceğinin göstergesidir? Peygamber Efendimiz(s.a.v.) nerede ve ne zaman dünyaya gelmiştir? Deniz Hanım iki kez evlenir. Gül ve Şeker adlı iki kızı olur. Kendisi şenlik ve gösteriş tutkunu bir kadındır. Evi o yönetir. Kocası Ahmet Bey ise yaşamayı seven, gamsız bir adamdır. Kızları Gül evde kalmış, çirkin, içkici ve dengesizdir. Şeker Hanım kendisini evin direği gibi görmektedir.Bu parçada tanıtılan kişilerin hangi özelliklerine değinilmemiştir? Peygamber efendimizin devesinin adı nedir? Bir sınıftaki öğrencilerin % 25i kız öğrencidir. Bu sınıfa 12 kız öğrenci daha geldiğinde sınıftaki kız öğrenci oranı % 40 olmuştur.Buna göre sınıftaki erkek öğrenci sayısı kaçtır? (1) Erik ağacının dallarında ötüşen kuşlara baktım. (2) Kuşlar, kanatlarına ilkbahar mevsimini yükleyip sevinçle gelmişken küpe çiçeğim hâlâ uyuyordu. (3) Gidip küpe çiçeğimi daha büyük bir saksının içine koydum. (4) Toprağını değiştirip çiçek açması için suladım.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde hayalî unsurlara yer verilmiştir? Yeni buluş ortaya koyan kişiye .................................... denir. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir hayır kurumu adına kermes düzenleyen kadınlar nasıl bir faaliyet yapmışlardır? Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü kaç saatte tamamlar? I. Akabe Biatından sonra Medinede İslamın hızla yayılmasının sebeplerinden biri olamaz? Bir sitede 5 apartman vardır. Her apartmanda 9 kat vardır. Her katta 3 daire ve her dairede 6 pencere olduğuna göre bu sitedeki apartmanlarda toplam kaç pencere vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç anlamı vardır? Kalanlı bir bölme işleminde bölen sayı 27 dir.Bu bölme işleminde kalan sayının alabileceği en büyük değer ile 987653 doğal sayısının binler bölüğündeki sayının çarpımı kaçtır? Aşağıda verilen hayvanlardan hangisinin nesli ülkemizde tükenmiştir? Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmak için kullanılan araçlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi insanın temel haklara sahip olabilmesi için gerekli olan koşuldur? Aşağıdakilerden hangisi TBMM'de görev yapar? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sonuna ünlü harfle başlayan bir ek geldiğinde ünlü düşmesi olmaz? Felsefe biliminde görüş belirten kişilere ....................... adı verilir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Denizin karanın içine doğru sokulduğu büyük su girintilerine ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşamını yeniden kurabilmesi için yararlanılan tedavi yöntemlerinden değildir? KIRIK HAYATLARÜçüncü kuşağa ikisi de muhalifti. Onların üçüncü ço- cukları evleri olacaktı.(...)Bir ev onun nazarında hayat denilen şeyi bir müsafe- ret mahiyetinden çıkaracak onunla kendisi arasında münasebeti teyit edecek bir perçin hükmündeydi. Bu benimdir, bu benim, yalnız benim! diyecek bir avuç toprağa malik olmak onun nazarında öyle haz, öyle zevkine payan olmayan bir saadetti ki bu tahakkuk et- meyecek olsa hayatını nakıs kalmış bir rüya, mevcudiyetini sakat doğmuş bir cenin zavallılığına indirecekti.Halit Ziya UşaklıgilYukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kurtuluş Savaşı kimin önderliğinde kazanılmıştır? Sayı doğrusu üzerinde 9 , – 13 , 11 , - 7 sayılarından hangisi sıfıra en yakındır? Aşağıdakilerden hangisi evde uymamız gereken kurallardan biridir? Hangi santraller suyun hareket enerjisinden yararlanılarak yapılır? 2 santimetrelik kalem ucunun, 8 milimetresi kırılırsa geriye kaç milimetre uç kalır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 kilogramı 16 lira olan peynirin 250 gramı kaç liradır? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok varlığı belirten bir sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kültür içerisinde yer almamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi sözlükte daha önce gelir? Mıknatısın kuzey kutbu verilen harflerden hangisi ile gösterilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir