S:1

Look at the clouds, it - - - -.

Look at the clouds, it - - - -. sorunun cevabı "is going to rain" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Yangın söndürme tüplerinde ve gazlı içecek yapımında kullanılan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?. Yağların kimyasal sindirimi aşağıdaki organlardan hangisinde başlar? Hangisi özel isim değildir ? Aşağıdakilerden hangisi kumlu toprağın özelliklerinden değildir? Balkan milletleriyle yapılan ilk resmi antlaşma hangisidir? İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir. Sonra karşılığı tastamam verilecektir.(Necm suresi, 39-41. ayetler)Bu ayet aşağıdakilerin hangisinde verilen kavramlar arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır? Bu galibiyetle Akdenizde üstünlük Osmanlıya geçmiştir. Barbaros Hayrettin Paşa hiç gemi kaybetmeden Haçlıları bozguna uğratmıştır. Türk tarihinin en büyük deniz zaferidir.Yukarıda bahsedilen deniz zaferi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesinin yapılış nedenlerinden değildir? I. Uzaklık birimidir.II. Zaman birimidir.III.Gök cisimleri arasındaki mesafe belirtilerken kullanılan birimdir.Işık yılı ile ilgili yukarda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Eskiden beri Müslüman toplumlar huzur ve güven içinde yaşamışlardır. Fakirler ve düşkünler gözetilmiş, yolda kalanlara ve yetimlere sahip çıkılmıştır.Bu metne göre öncelikli olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? (I) 23 Haziran 1901 tarihinde İstanbulda doğan Ahmet Hamdi Tanpınarın çocukluk yılları, kadı olan babası Hüseyin Fikri Efendinin memuriyeti dolayısıyla değişik yerlerde geçmiştir. (II) 1919da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine giren ve burada Yahya Kemalin derslerine devam eden Tanpınar, Türk ve Batı edebiyatlarını yakından tanıma fırsatı bulmuştur. (III) Tanpınarın tüm şiirleri incelendiğinde sanat anlayışında hocası Yahya Kemalden etkilendiği çok açıktır. (IV) 1929 yılında Edebiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra, ilk olarak Erzurum Lisesinde olmak üzere çeşitli liselerde ve Gazi Eğitim Enstitüsünde edebiyat öğretmenliği yapmıştır. (V) Değişik dergilerde neşredilen şiir, deneme ve hikâyeleriyle dikkat çeken Tanpınar, Ahmet Haşimin vefatı üzerine 1933 yılında onun yerine Güzel Sanatlar Akademisi Estetik ve Mitoloji dersleri hocalığına getirilmiştir.Bu parçada numaralı cümlelerin hangisi parçanın anlam akışını bozmaktadır? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok kızmak, sinirlenmek anlamına gelir? Aşağıdakilerden hangisi evdeki sorumluluklarından birisi olabilir? 10 ve 16. yüzyıllar arasını kapsayan, din yoluyla Arapça ve Farsçadan yeni sözcüklerin dilimize girmeye başladığı döneme Türkçenin tarihii gelişim sürecinde verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir? Yerkabuğu kalınlığının en az olduğu yerler aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi atıkların geri dönüşüm yapılmasının sağladığı yararlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi not alma türlerinden değildir? Lozan Barış Antlaşması ile yeni Türkiye Devleti varlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş ve Osmanlı İmparatorluğunun bıraktığı sorunların hemen hepsi çözülmüştür. Buna rağmen Türkiye Lozanda bazı isteklerini kabul ettirememiştir. Aşağıdakilerden hangisi Lozanda çözülemeyen sorunlarla ilgili 1923-1939 arası dönemde yaşanan gelişmelerdendir? Aşağıdaki gök cisimlerden hangisi ısı ve ışık kaynağıdır? İnsan vücudunda,I. Akciğer atardamarıII. Böbrek atardamarıIII. Akciğer toplardamarıyapılarında birim hacimdeki kanda taşınan oksijen miktarının çoktan-azadoğru sıralanışı hangi seçenekte doğru yapılmıştır? I. ¼ Basit Kesir II. 1 tam 3/6 Tam Sayılı Kesir III. 2/7 Bileşik Kesir Verilen kesir ve kesir türü eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden değildir? Aşağıdaki seçeneklerde verilen kitap ve peygamber eşleşmesi hangisinde yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi elektrik üretemez? Tanzimat edebiyatında - - - - tarih alanında, - - - - tiyatro uyarlamalarıyla, - - - - ise sözlük çalışmalarıyla ön plana çıkan isimlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlede boş bırakılan yerlerden birine getirilemez? Salgıladıkları sıvılarla sindirim sistemine yardımcı yapı ve organlar aşağıdakilerden hangisidir? Bir öğretmen adayının televizyondaki öğretmen atamalarıyla ilgili haberi diğer kişilerden daha dikkatli dinlemesi aşağıdaki algı özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? TBMMnin siyasi gücünü tanıyan ilk itilaf devleti hangisidir? İfk hadisesi aşağıdakilerden hangisidir? Min şerril vesvâsil hannas ayeti aşağıdaki surelerdenhangisinde geçmektedir? My brother cant find the key. He is looking for it. He - - - - it. Osmanlı Devletinde sınırlı da olsa tabakalar arasında geçiş mümkün olmuştur. Aynı tabaka içinde meslek ve statü değişimi olmuştur. Enderunda okuyan bir öğrenci yönetici sınıf içinde zekası, yeteneği ve çalışkanlığı ile iyi bir konuma gelebilmekteydi.Bu durum aşağıdakilerden hangisine örnektir? İki basamaklı en küçük sayı kaçtır? Hz. Muhammedin (sas) aşağıdaki davranışlarından hangisi doğruluk ilkesine bir örnek teşkil eder? Mustafa Kemal, yurdumuzun işgal edilmek istendiği günlerde Türk milletini aynı amaç etrafında topladı. Türk milletine milli benlik duygusu aşıladı. Yukarıdaki parçaya göre Atatürkün hangi kişisel özelliği vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele bir anlatım vardır? Bilim adamları, henüz yaratcılıkla ilgili genler konusunda konuşmuyor. Bir yaratıcılık geni var mı? Bilmiyoruz. Ama sanatçı aileleri biliyoruz. Onlara bakacak olursak böylesi bir genin varlığına inanmamız gerekiyor.Yazar, bu metinle aşağıdaki soruların hangi­sine cevap vermiştir? I. PolietilenII. PolistirenIII. Polivinil klorürYukarıda verilen maddelerden hangileri polimerdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir