S:1

Aşağıdakilerden hangisi Kurân-ı Kerimin indirilmeye başlanması anısına kutlanır?

Aşağıdakilerden hangisi Kurân-ı Kerimin indirilmeye başlanması anısına kutlanır? sorunun cevabı "Kadir Gecesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Albert Camus, Vebaromanında sözde bir veba salgınını anlatıyor. Ama asıl amacı savaş, işgal,karşı koyma ve kurtuluş sırasında insanların ne hâle geldiklerini ya da girebileceklerini anlatmak. Tezini bu kadar ustalıkla gizleyen romancı az bulunur. Romana tat veren de Camusnün bu ustalığı işte.Bu paragrafta başvurulan anlatım yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Gelirin özellikleri ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, holdinglerin ortaya çıkaracağı bir sakınca olarak kabul edilebilir? I - - - - a grilled fish yesterday. Aşağıdaki ifadelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(.....) Güneş bir yıldızdır.(.....) Samanyolu Galaksisi evrenin bütününü oluşturur.(.....) Yıldızlar sadece ısı kaynağıdır.(.....) Evrende çok sayıda gök ada (galaksi) bulunur.(.....) Yıldızları gözlemlemek için kullanılan aletlere teleskop denir. Oturduğu sandalyede neredeyse uyuyacakmış.Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam aşağı- dakilerin hangisinde vardır? Ben çok güzel resim yapabilirim. cümlesinde hangi kelime çıkarılırsa cümlenin anlamı değişmez? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardan biridir? Petrol fiyatlarındaki düşüşler petrol üreten ülke ekonomilerini olumsuz etkilerken bu durum petrol ithal eden ülke ekonomilerine olumlu yansımaktadır.Buna göre petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüşler aşağıdaki ülkelerden hangisinin ekonomisine olumlu yansır? Doğu Cephesi nde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir? Kaynağından uzaklaşan sesin şiddeti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir sınıfta 16 sıra vardır. Her sırada 3 öğrenci oturmaktadır. Sınıftan 7 öğrenci gittiğinde sınıfta kaç kişi kalır? "31" doğal sayısındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Eğitimciler için hangisi yanlıştır? T.C. Anayasasına göre seyahat hürriyeti aşağıdaki amaçlardan hangisine bağlı olarak sınırlanabilir? Türk - İslam devletlerinde; tuğra, çetr, nevbet ve otağ gibi kavramların ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir? (1) 1451de Edirneye bahar erken gelmiş ve Sultan Murat, Meriç Nehrinin ortasındakiKirişçi Adasında gezintiye çıkmıştı. (2) Taze çimenler, kardelenler, bahar yağmurlarıyla yıkanmış toprağın kokusu insanın gönlünü okşuyordu. (3) Tabiatın güzelliğine bakınca insan kendisini cennette sanıyordu. (4) Sultan Murat, bu manzarayı uzun uzun seyretti.Bu metinde numaralanmış cümlelerin han- gilerinde beğeni söz konusudur? A(8, 6) noktası, denklemi -3x + ay - 6 = 0 olan doğrunun üzerinde olduğuna göre a kaçtır? Aşağıdaki uzunluk ölçme birimlerinden hangisi daha uzundur? 960 sayısından başlayarak 100er ritmik saydığımızda 4. Sayı kaç olur? Rol, bir işte bir kişinin üzerine düşen görevdir. İnsan­ların konumları gereği grup ya da kurum içinde bazı roller üstlenirler.Verilen tanıma göre aşağıdakilerden hangisi "role" örnek olamaz? Bütün hayvanları severim ve onları korurum.Yukarıdaki cümlede geçen onları sözcüğü hangi varlığın yerine kullanılmıştır? Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi kullanım alanı bakımından diğerlerinden farklıdır? Malazgirt Savaşı aşağıdakilerden hangisi döneminde yapılmıştır? Aşağıdaki yargılardan hangisi Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı beştir: Selamını almak,aksıran kimseye elhamdülillah derse yerhamukallah (Allah sana rahmet etsin) demek, davete icabet etmek,hastayı ziyaret etmek, cenazesinde bulunmak hadisinden çıkarılamaz? "Yaşasın, Pervinler geldi" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? 1940 sonrası Türk şiirinde, halk şiirinden yola çıkarak yeni şiire varan şair, gününün akımlarına bağlı kalmadan kendi şiirini geliştirdi. Tokata Doğru isimli şiirin de şairi olan bu sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir? (1) Futbol 22 kişiyle oynanan bir spor dalıdır. (2) Herkesin izlerken zevk aldığı bir şeydir. (3) Bir futbol maçı normal süre olarak 90 dakika oynanır. (4) Bu süre sonunda rakibine üstünlük sağlayan takım galip sayılırı.Futbol ile ilgili bilgi verilen cümlelerden hangisi öznel cümledir? 6x - 3y - 5x + 2y cebirsel ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir? Eûzü billâhi mineş-şeytânir-racîm, Bismillahirrahmânirrahîm ifadesini kısaca nasıl adlandırırız ? Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynağıdır? Peygamberlerin, peygamberliklerini ispat için, Allahın izni ile gösterdikleri olağanüstü olaylara ne denir? Peygamberimizin, peygamberlik gelmeden evvel Mekke şehrinden uzaklaşarak ibadet etmeye başladığı mağara ve dağın adı nedir? Aşağıdaki hangi öğrencinin söylediği söz milli kültürümüzü yansıtmamaktadır? Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik.Dizeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ayrıt uzunlukları 4m, 2m ve10m olan bir havuzun tamamen dolabilmesi için kaç L su gerekmektedir? Mineraller ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kişinin başkalarına zarar vermeden ve kanunlara aykırı olmadan dilediğini düşünebilmesi ve yapabilmesine ne ad verilir?Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğrus ise D yanlış ise Y koyduğumuzda nasıl bir sırala oluşur?(.....) Uzayda yapılan inceleme, araştırma ve keşif gezilerine uzay araştırması denir.(.....) Roketle fırlatılarak dünya çevresinde yörüngeye oturtulan araçlara gök taşı denir.(.....) En sıcak yıldızlar mavi orta sıcaklar sarı, sıcaklığı en düşük olanlar ise kırmızı renktedir.(.....) Dünyamıza en yakın yıldız Güneştir.(.....) Her şeyi içine alıp yutan gök cismine bulutsu (nebula) adı verilir. Sobanın sıcak mı soğuk mu olduğunu hangi duyu organımızla anlarız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir