Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan haram aylar hangileridir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan haram aylar hangileridir? sorunun cevabı "Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

A: How about climbing mountains this weekend?B: - - - -. I am ill. Aşağıdakilerden hangisi kesinlik ifade eder?   Akış şeması oluştururken bazı şekillerden faydalanırız. Bu sembollerden Elips şekli hangi amaçla kullanılmaktadır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre vali, yılda kaç defadan az olmamak üzere idare şube başkanlarını heyet hâlinde toplar? “ayakkabı- ayakkabıcı" kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi hangi seçenekte vardır? Aşağıdakilerden hangisi paralellerin özelliklerinden biri değildir? Rose  :I’m so desperate these days.Dean  :What’s wrong?Rose  :I have lost my job and I can’t pay for my rent.Dean  :- - - - I’m sure you will find a new one soon. • Fıkıh usulünü bilmelidir.• Arapçaya hakim olmalıdır.•  İslamiyet’in genel hedeflerini bilmelidir.•  İçinde yaşadığı toplumun şartlarını, örf ve âdetlerini, ihtiyaçlarını bilmelidir.Bu özellikler aşağıdakilerden hangisinde aranır? ÇOCUKLARIM VE BEN        Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar.  Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu.        O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı.       Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allah’ım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Çocukların gözü neyi görmüyor? Paris Konferansı’nın toplanmasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?